Proximus bereikt definitieve samenwerkingsovereenkomst met EQT Infrastructure en geeft zo verder vorm aan zijn ambitieuze fiberuitrol in België

Proximus en EQT Infrastructure hebben een definitieve partnerovereenkomst ondertekend waarin de voorwaarden werden vastgelegd om samen een fibernetwerk in Vlaanderen te bouwen. Het is de bedoeling om in het kader van deze samenwerking minstens 1,5 miljoen woningen en bedrijven op fiber aan te sluiten. Dankzij de overeenkomst kan Proximus verder gestalte geven aan de ambitie om zijn open fibernetwerk in België breder en versneld uit te rollen.

Eind juli kondigden Proximus en EQT Infrastructure (via zijn onderneming in portefeuille DELTA Fiber) de ondertekening aan van een memorandum of understanding, waarmee ze hun gemeenschappelijke intentie formaliseerden om onderhandelingen aan te knopen over de gezamenlijke uitrol van een fibernetwerk in steden en woonkernen over heel Vlaanderen.

Deze onderhandelingen zijn nu uitgemond in de ondertekening van een definitieve overeenkomst, waarin de voorwaarden voor de samenwerking worden bepaald. De krachtenbundeling zal Proximus en EQT Infrastructure, Europa's voornaamste investeerder in digitale infrastructuur, voordelen opleveren op het vlak van knowhow en efficiëntie. Het zal ook toelaten de uitrol van fiber fors te versnellen en de dekkingsgraad in Vlaanderen aanzienlijk uit te breiden. Minstens 1,5 miljoen Vlaamse woningen en bedrijven zullen binnen deze samenwerking in de loop van de komende jaren op fiber worden aangesloten.

In het kader van de overeenkomst zal een nieuwe joint venture tussen EQT Infrastructure en Proximus worden opgericht met het oog op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het netwerk, dat open en toegankelijk zal zijn voor iedereen. Proximus zal bij aanvang voor 49.9% eigenaar zijn van de joint venture.

Het dossier zal nu ter goedkeuring aan de bevoegde instanties worden voorgelegd.

Een belangrijke stap in de richting van een snellere, bredere en efficiëntere uitrol

De overeenkomst met EQT Infrastructure brengt Proximus weer een stap dichter bij zijn uiteindelijke doel: een open referentienetwerk bouwen dat snelle tot supersnelle connectiviteitsoplossingen biedt aan elk gezin en elk bedrijf in België. 

Om dit te bereiken, bevestigt Proximus zijn doelstelling om 4,2 miljoen woningen en bedrijven aan te sluiten op fiber tegen eind 2028, wat neerkomt op een bereik van minstens 70% van het land. Daarnaast zal Proximus zijn uitrol fors kunnen versnellen in vergelijking met de eind maart aangekondigde plannen, waardoor de tussentijdse doelstellingen qua bereik voor 2025 met ongeveer 30% zullen worden opgetrokken en de operationele efficiëntie zal toenemen dankzij de extra expertise die de partners zullen inbrengen.

De herziene ambities omvatten zowel de onafhankelijke uitrolplannen van Proximus als de volumes die in het kader van partnerships zullen worden gerealiseerd en die goed zijn voor minstens 1,5 miljoen woningen en bedrijven in Vlaanderen en minstens 500.000 in Wallonië. Wat Brussel betreft, wil Proximus op autonome wijze het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest op fiber aansluiten. Meer details over deze plannen voor de komende jaren worden in december bekendgemaakt.

In de overige zones, vooral in minder dichtbevolkte landelijke gebieden, zal Proximus de globale klantenervaring blijven verbeteren door middel van een waaier van snelle tot supersnelle connectiviteitsoplossingen, om zo het hele grondgebied te bestrijken.
Proximus is van plan om de markt tegen midden januari 2021 een meer gedetailleerde update van zijn fiberambities te geven.

foto van iemand die gequote wordt

'Ik ben erg blij dat we deze definitieve overeenkomst met EQT Infrastructure hebben ondertekend. Hierdoor zullen we onze toonaangevende positie op het gebied van multi-gigabitinfrastructuur kunnen versterken in een tijdperk waarin betrouwbare connectiviteit van de volgende generatie – zowel voor vast als mobiel – belangrijker dan ooit is geworden. Het illustreert ook onze positieve houding ten opzichte van samenwerking en co-investering, een belangrijke trigger om een snellere, bredere en meer kostenefficiënte uitrol te garanderen. Ik wil de betrokken teams aan beide zijden feliciteren, want deze overeenkomst is weer een belangrijke stap voorwaarts om het meest toekomstzekere en open netwerk voor België te bouwen en snelle tot supersnelle connectiviteitsoplossingen binnen het bereik van elke burger te brengen.

We zijn zeer gelukkig om in Proximus een sterke partner te hebben gevonden voor het realiseren van dit prachtig project rond de uitbouw van het glasvezelnetwerk in België.  Als de wereldleider op het vlak van investeringen in digitale netwerken, ziet EQT overal in Europa een snel stijgende vraag naar betrouwbare en toekomstgerichte breedbandaansluitingen.  Door dit partnership aan te gaan, willen wij bijdragen tot digitale inclusie en duurzame economische groei in Vlaanderen en België.

Printen

Deel dit nieuws via