Proximus lanceert, in samenwerking met AXA Partners, als eerste operator een verzekering tegen cybercriminaliteit – Cyber Care

Cybercriminaliteit heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Sinds het begin van de coronacrisis speelt een belangrijk deel van ons leven zich online af, waardoor mensen kwetsbaarder worden voor gevallen van cyberstalking, identiteitsdiefstal of gegevensdiefstal. Trouw aan zijn maatschappelijke opdracht wil Proximus de Belgische consument helpen om zich beter te wapenen tegen dit fenomeen en zijn vertrouwen in digitale diensten te versterken. Daarom lanceert Proximus, na een testfase sinds begin 2021, het product Cyber Care, in samenwerking met AXA Partners. Het wordt zo de eerste operator die op de Belgische markt een verzekeringspolis lanceert die technische, juridische, financiële en psychologische ondersteuning biedt in geval van misdrijven in verband met cybercriminaliteit. 

Telewerken, afstandsonderwijs, e-commerce, online administratieve diensten, medische afspraken maken via internet... ons leven wordt steeds digitaler. Dit brengt vele voordelen met zich mee, maar houdt ook gevaren in, want cybercriminaliteit is momenteel de snelst groeiende vorm van criminaliteit in België. Het gaat onder meer om gevallen van cyberpesten, identiteitsdiefstal en gegevensdiefstal. De cijfers spreken voor zich: 1 op de 10 onlineshoppers is al eens het slachtoffer geweest van fraude, terwijl 25% van de jongeren al eens te maken heeft gehad met online pesterijen. En het fenomeen is alleen maar toegenomen sinds het begin van de coronacrisis. Naar schatting zijn er in 2020 zeven keer meer gevallen van bankfraude gemeld dan in voorgaande jaren.

Gezien deze verontrustende toename van cybercriminaliteit is het uiteraard belangrijk de nadruk te leggen op preventie en mensen aan te moedigen waakzaam te blijven en te investeren in een goed antivirusprogramma, maar helaas is dit niet altijd voldoende. Sommige vormen van fraude zijn tegenwoordig zo geraffineerd dat zelfs de meest digitaal ervaren gebruiker er het slachtoffer van kan worden. Het is dan ook belangrijk dat consumenten zich kunnen verzekeren en beschermen tegen de gevolgen van cybercriminaliteit. Daarom bundelde Proximus de krachten met AXA Partners om, als eerste Belgische operator, een verzekering aan te bieden die het hele gezin helpt om cyberrisico’s het hoofd te bieden: Cyber Care. Na een succesvol afgeronde proeffase waarbij de belangstelling en het potentieel werden geëvalueerd, is het product nu klaar om op grotere schaal te worden ontwikkeld.

Ondersteuning in geval van fraude, pesterijen of online laster

Waarover gaat het concreet? Voor 4,99 euro per maand biedt Cyber Care 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp aan alle gezinsleden die in hetzelfde huishouden wonen om technische, juridische, financiële en psychologische bijstand te verlenen wanneer zij verdacht gedrag op het internet signaleren of het slachtoffer worden van fraude.

Als een consument bijvoorbeeld het gevoel heeft dat zijn identiteit of persoonsgegevens worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden, kan hij een beroep doen op de teams van Cyber Care voor juridische en indien nodig ook psychologische bijstand. De verzekering komt ook tussen bij slechte ervaringen met online winkelen, zoals het niet of niet-conform leveren van een bestelling. In dat geval kan de terugbetaling tot een maximumbedrag van 5.000 euro bedragen. Een ander voorbeeld: het product dat Proximus en AXA Partners lanceren, komt tussen bij online pesterijen en laster. In dat geval biedt Cyber Care de getroffenen juridische en psychologische bijstand, alsook technische bijstand bij het verwijderen van lasterlijk materiaal, of het nu gaat om foto's of teksten.

image not available

We willen onze klanten laten genieten van mogelijkheden die de digitale wereld te bieden heeft. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat die digitalisering ook uitdagingen met zich meebrengt. Jammer genoeg kan iedereen het slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Het is een fenomeen dat veel mensen afschrikt en hen soms afremt in hun digitale leven. Ik ben dan ook heel blij met de lancering van dit innoverende product door Proximus en AXA Partners, omdat het voor meer vertrouwen en de gemoedsrust bij de consumenten zal zorgen en hen een echte juridische, financiële, psychologische en technische bescherming zal bieden tegen verschillende vormen van cybercriminaliteit. De lancering van Cyber Care ligt in de lijn van het streven van Proximus naar een veiligere en meer verantwoordelijke digitale wereld.

Het AXA Future Risk Report 2021 geeft aan dat cyberrisico's in de ogen van experts en publieke opinie het op een na belangrijkste risico vormen voor onze samenleving. Ook in onze jaarlijkse cyberbarometer en in tal van andere media en studies wordt gewezen op de belangrijke negatieve impact van de verschillende gevaren die verband houden met digitale oplossingen. Om mensen te helpen deze gevaren te vermijden of om onmiddellijke steun te verlenen wanneer zij problemen ondervinden, moeten we samenwerken en onze krachten bundelen. Daarom ben ik zeer tevreden dat AXA Partners en Proximus, in een context van steeds massaler gebruik van digitale oplossingen, samenwerken om consumenten en gebruikers van deze oplossingen beter te beschermen.