Proximus als een van de twee Belgische bedrijven gelauwerd met prestigieuze 'A'-score voor zijn klimaatacties

Proximus kreeg vandaag tijdens de jaarlijkse CDP Europe Awards erkenning voor zijn inspanningen op het vlak van duurzaamheid en klimaat. Het behaalde een plaats op de prestigieuze Climate A List 2020. Samen met AB-Inbev was Proximus het enige Belgisch bedrijf dat het 'A'-label kreeg, dat voortrekkers op het gebied van transparantie en actie tegen klimaatverandering beloont.

De jaarlijkse toekenning van de scores door CDP, een wereldwijde non-profitorganisatie gespecialiseerd in milieu, wordt algemeen erkend als de gouden standaard voor bedrijven op het gebied van milieutransparantie. CDP beoordeelt deelnemende bedrijven op basis van de volledigheid van de rapportering, het bewustzijn en beheer van milieurisico's en het toepassen van best practices op milieuvlak, waaronder het stellen van ambitieuze en zinvolle doelen. De beoordeling resulteert in de toekenning van een score van A tot D-.

In 2020 vroegen meer dan 515 investeerders met meer dan 106 biljoen dollar aan activa en ruim 150 grote inkopers met 4 biljoen dollar aan inkoopbudget aan bedrijven om via het platform van CDP gegevens over milieueffecten, -risico's en -opportuniteiten bekend te maken. Meer dan 9600 bedrijven gingen hierop in - het hoogste aantal ooit.

Van de meer dan 5800 organisaties waaraan een score werd toegekend, was Proximus een van de 273 bedrijven met de hoogste 'A'-rating. Binnen de internationale telecomsector behoort Proximus tot een selecte groep van bedrijven die de hoogste score kregen, in het gezelschap van andere vooraanstaande spelers zoals Deutsche Telekom, KPN en Telefónica. Proximus kreeg de erkenning voor zijn acties om de uitstoot te verminderen, klimaatrisico’s in te perken en bij te dragen aan de ontwikkeling van een koolstofarme economie.

Erkenning voor het verankeren van duurzaamheid en circulariteit in economische activiteiten

Voor Proximus is deze 'A'-rating een erkenning voor zijn sterke strategische focus op duurzaamheid. Proximus is sinds 2016 koolstofneutraal voor zijn eigen activiteiten, een doelstelling die het bereikte door de eigen CO₂-uitstoot drastisch terug te dringen en ‘Gold Standard’ gecertificeerde klimaatprojecten te ondersteunen. In de toekomst wil de onderneming nog verder gaan, voorbij koolstofneutraliteit en zonder compensaties. Het heeft zichzelf de gedurfde ambitie gesteld om een netto positieve bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale planeet en een echt circulair bedrijf te worden tegen 2030.

Hiertoe verankert Proximus een duurzaamheidsreflex in alles wat het doet. Zo heeft het de Science-Based Targets (SBT)-methodologie voor zijn koolstofuitstoot aangenomen, als uiting van een gezamenlijk engagement om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden. Naast het vastleggen van duidelijke doelstellingen om afval te verminderen, materialen te recycleren en zijn eigen koolstofvoetafdruk verder te verkleinen, hanteert Proximus in zijn toeleveringsketen ook strenge normen en helpt het zijn klanten hun voetafdruk te verkleinen via de producten en diensten die het aanbiedt.

In 2020 heeft Proximus zijn eigen uitstoot met meer dan een kwart teruggedrongen en 88% van zijn afval gerecycleerd, hergebruikt of gecomposteerd. Het zamelde 65.000 oude mobiele telefoons in met zijn speerpuntproject 'Don't Miss the Call' en bereikte tevens de mijlpaal van 2 miljoen opgeknapte modems en decoders sinds de start in 2014. Proximus zet zich ook in voor hernieuwbare energie en maakt deel uit van RE100, een wereldwijd initiatief dat de overgang naar 100% hernieuwbare elektriciteit stimuleert. Sinds 2019 is alle elektriciteit die Proximus verbruikt afkomstig van hernieuwbare bronnen.

foto van iemand die gequote wordt

Deze award is niet alleen een erkenning van onze inspanningen, maar ook een aanmoediging om verder te gaan en een tool om te bepalen hoe we efficiënter kunnen worden in het bereiken van onze doelstellingen. Zoals we vorige week hebben aangekondigd, zijn we er dankzij onze niet-aflatende inspanningen in geslaagd onze doelstellingen qua koolstofvoetafdruk voor 2025 vijf jaar vroeger dan voorzien te behalen. Maar we willen verder gaan, door circulariteit echt te omarmen en een netto positieve bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale planeet tegen 2030. Dit betekent dat de CO₂-reductie die onze producten en diensten teweegbrengen bij onze klanten hoger zal liggen dan de som van onze rechtstreekse en onrechtstreekse koolstofuitstoot.

We willen alle bedrijven feliciteren die hun plek op de A-lijst van dit jaar hebben verdiend. Het voortouw nemen op het gebied van milieutransparantie en -acties is een van de belangrijkste stappen die bedrijven kunnen zetten. Dit is des te opmerkelijker in dit uitdagende jaar in het teken van COVID-19. De omvang van de risico's die bedrijven lopen als gevolg van klimaatverandering, ontbossing en wateronzekerheid is enorm, en we weten dat actie ondernemen kansen schept die zwaarder doorwegen dan de risico's van een passieve houding. De voortrekkersrol die de privésector opneemt, zal een spiraal van ambitie voor meer overheidsactie op gang brengen en ervoor zorgen dat de wereldwijde ambities voor een klimaatneutrale duurzame economie werkelijkheid worden. Onze A-lijst lauwert bedrijven die zich voorbereiden om uit te blinken in de economie van morgen door vandaag actie te ondernemen.

Printen

Deel dit nieuws via