Via 5G, drones en AI naar een duurzamere landbouw: Proximus en partners demonstreren 5G-dronetoepassing die gerichte onkruidbestrijding mogelijk maakt

Journalisten en stakeholders werden vandaag uitgenodigd op de terreinen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in het Oost-Vlaamse Merelbeke.

De onderzoekers van het SmartAgriHub Flagship Innovation Experiment “AI 4 Agriculture” demonstreerden er voor het eerst een innovatief geschakeld technologisch proces dat de landbouw bij een meer duurzame onkruidbestrijding kan brengen.

Een volautomatische drone, voorzien van een hightech camera, zorgde voor veldbeelden die via een 5G-antenne van Proximus instant werden doorgestuurd naar de cloud. Dankzij artificiële intelligentie (AI) werden de beelden realtime ontcijferd en werden gewassen en onkruid van elkaar onderscheiden. Op basis daarvan werd een gedetailleerde taakkaart tot stand gebracht, waarna de zichzelf positionerende tractor met zijn intelligente spuitmachine énkel de aangeduide onkruidplaatsen behandelde.

De eerste cijfers wijzen erop dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dankzij de toepassing met tot wel 80% kan worden gereduceerd.

Proximus werkt voor dit project samen met het ILVO, het Innovatiesteunpunt, Exobotic, Flanders Food, imec, Robovision en Universiteit Gent. De ontwikkeling van de toepassing kadert in het 5G-innovatieplatform dat eind april werd gelanceerd.

foto van iemand die gequote wordt

Het uitbouwen van een robuust, betrouwbaar en energiezuinig gigabitnetwerk voor België, via fiber en 5G, staat centraal in onze bedrijfsstrategie. Zoals deze demonstratie aantoont, effent 5G het pad voor innovatieve toepassingen in uiteenlopende sectoren, die bedrijven toelaten efficiënter te worden én kunnen helpen om onze samenleving duurzamer te maken. Ons open 5G-innovatieplatform is erop gericht de ontwikkeling van deze nieuwe toepassingen te stimuleren, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Op die manier zal 5G als technologie een echte gamechanger zijn voor de manier waarop we onze economie en samenleving in de toekomst gaan organiseren.

Een drone vliegt autonoom over het veld en maakt beelden. [Een drone, een klein, autonoom vliegtoestel met elektrisch aangedreven propellers, stijgt op uit een basisstation. Er wordt ingezoomd op het toestel van het bedrijf Exobotic. Daarna zie je het opstijgen en over een veld met gewassen vliegen.]
Beelden en hun locaties worden over 5Gnaar de cloud gestuurd. [Zicht op een lokale, verplaatsbare 5G-antenne waarmee de drone constant communiceert.]
Elk beeld wordt opgedeeld in zones, met specifieke gps-coördinaten. [Zicht op het veld vanuit de lucht. Het veld is denkbeeldig opgedeeld in een raster.]
Een algoritme werd getraind om gewassen, bodem en onkruid te herkennen. [Er wordt ingezoomd op een kleiner stuk terrein. Individuele planten zijn zichtbaar. Onkruid, gewassen en bodem zonder planten worden herkend en visueel in kaart gebracht.]
Robovision onderscheidt in real time gewassen, bodem en onkruid op de beelden. [Er wordt terug uitgezoomd op het veld.]
Voor elke zone wordt een 'onkruid-index' berekend. [ Het beeld is anders ingekleurd afhankelijk van waar er veel of weinig tot geen onkruid is.]
Beelden worden samengevoegd in een detectiekaart, die toont waar het onkruid staat. [Er wordt nog meer uitgezoomd tot op grote hoogte. Het veld wordt stilaan ingekleurd in vakjes.]
Detectiekaarten worden omgezet in taakkaarten, die tonen waar gesproeid moet worden. [Het hele veld is nu ingekleurd. De vakjes stellen taakkaarten voor in verschillende kleuren, afhankelijk van waar en hoeveel moet worden gesproeid.]
Er wordt énkel gesproeid waar onkruid gedetecteerd werd,  [Een landbouwer bedient een computerscherm terwijl hij met de tractor rijdt. Daarna zie je een shot van de tractor die een brede spuitboom over het veld voorttrekt. Er wordt ingezoemd op de spuitdoppen die aan het vernevelen zijn. Daarna een shot van planten die besproeid worden.]
waardoor we tot 80% minder pesticiden nodig hebben. [De camera gaat terug naar boven tot de hele tractor met spuitboom zichtbaar is.]
Deze demo werd mogelijk gemaakt door Robovision, ILVO, exobotic Technologies, Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland, UGent, imec, Proximus en Flanders' Food. [Het filmpje eindigt met een beeld van een witte achtergrond met de logo's van de bedrijven die hebben samengewerkt aan het praktijkvoorbeeld.]

Printen

Deel dit nieuws via