Proximus en ORES ondertekenen een nieuwe overeenkomst om de ontwikkeling van het fibernet in Wallonië te bevorderen

Guillaume Boutin en Fernand Grifnée, de CEO’s van Proximus en ORES, hebben vandaag een nieuwe overeenkomst ondertekend zodat Proximus de elektriciteitspalen van ORES kan gebruiken voor de uitrol van fiber in Wallonië. Deze overeenkomst zal de aanleg van een multi-gigabit-netwerk bevorderen dat openstaat voor alle telecomoperatoren, ook in minder dicht bevolkte gebieden. De overeenkomst tussen Proximus en ORES zal de fibervoordelen sneller naar de huizen en bedrijven in Wallonië brengen, terwijl de hinder voor de omwonenden tot een minimum wordt beperkt, zoals is gebleken uit een recent succesvol proefproject in Bouge.

Fiber is de ultieme breedbandtechnologie van de toekomst, zowel voor residentiële als professionele klanten. Met fiber kunnen alle leden van het gezin tegelijk surfen, streamen en gamen zonder vertraging of kwaliteitsverlies. Fiber is ook de ideale oplossing voor professionele klanten: naast een ongeëvenaarde snelheid (multi-gigabit), biedt fiber een betere betrouwbaarheid en zal de digitale innovaties van de volgende decennia ondersteunen.

Proximus wil tegen 2028 70% van de Belgische woningen en bedrijven van fiber voorzien. Om dit ambitieuze doel te bereiken, heeft Proximus het tempo van de fiber-uitrol de afgelopen maanden drastisch opgevoerd om een van de leidende fiberexploitanten in Europa te worden. De uitbreiding van het fibernetwerk zal tegen eind 2022 op kruissnelheid komen, waarbij de dekking van het netwerk ieder jaar met 10% van de huizen en bedrijven zal worden uitgebreid.

Proximus breidt momenteel zijn aanbod van oplossingen voor de uitrol van fiber in Wallonië uit door een overeenkomst te sluiten met ORES voor het gebruik van zijn elektriciteitspalen. ORES, de belangrijkste Waalse distributienetbeheerder, beheert de elektriciteits- en aardgasnetwerken van 200 van de 262 gemeenten in Wallonië.

Een snellere inzet, met minder overlast voor de omwonenden

Guillaume Boutin, de CEO van Proximus en Fernand Grifnée, de Afgevaardigd bestuurder van ORES, hebben de nieuwe overeenkomst op 17 januari 2022 ondertekend. De twee bedrijven zijn al lange tijd partners, aangezien Proximus de palen van ORES al sinds 2008 gebruikt om fiber naar zijn straatkasten (ROPs) te brengen. De nieuwe overeenkomst breidt deze samenwerking uit, aangezien zij ook de aansluiting omvat van residentiële en zakelijke klanten met fiber die via de elektriciteitspalen wordt geleverd.

De ondertekening van deze nieuwe overeenkomst volgt op een proefproject dat in 2021 in Bouge plaatvond en waar 177 woningen op fiber werden aangesloten via 2 kilometer fiberkabel die via 50 palen van ORES werd aangevoerd. De resultaten van dit proefproject, dat in de komende weken tot meer dan 1.000 woningen zal worden uitgebreid, zijn bijzonder bemoedigend. De aanvoer van fiber via elektriciteitspalen maakt het mogelijk de aansluiting van gebruikers te versnellen en tegelijkertijd de gevolgen van de werken voor de omwonenden sterk te beperken.

Deze nieuwe overeenkomst tussen Proximus en ORES is daarom een belangrijk element om fiber nog sneller uit te rollen in Wallonië en Proximus in staat te stellen de nationale dekkingsdoelstelling van 70% na 2028 te overtreffen. Vooral omdat de nieuwe overeenkomst openstaat voor alle telecomoperatoren die in België actief zijn, onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs. Dankzij het door Proximus opgezette open multi-gigabit netwerk zullen alle operatoren bovendien toegang hebben tot de fiber die Proximus op ORES-palen zal installeren.

foto van iemand die gequote wordt

Dit nieuwe akkoord tussen Proximus en ORES is bijzonder goed nieuws voor Wallonië, aangezien het ons extra wapens zal geven om de open multi-gigabit infrastructuur uit te bouwen die nodig is om het Waalse concurrentievermogen te garanderen. Fiber zal niet alleen de digitale transformatie van bedrijven versnellen, maar ook helpen om minder dichtbevolkte gebieden nieuw leven in te blazen, een bijzonder belangrijke doelstelling in het tijdperk van videoconferenties en afstandsonderwijs. Wij hopen nu dat wij in de zeer nabije toekomst een gelijksoortige overeenkomst kunnen sluiten met andere elektriciteitsnetbeheerders in Vlaanderen en Wallonië om de digitalisering te vergemakkelijken en het concurrentievermogen van onze regio's te waarborgen.

Het partnerschap dat wij vandaag met Proximus aangaan, opent reële perspectieven voor de toekomst doordat het ons toelaat de kwaliteit van de dienstverlening in de gemeenten die ORES als hun netwerkbeheerder hebben gekozen, concreet te verbeteren. Als energiedistributeur staat ORES ten dienste van alle burgers, ondernemingen en overheidsinstanties op zijn grondgebied. Onze teams zetten zich elke dag in voor een kwaliteitsvolle elektriciteits- en gasvoorziening. Bovendien werken wij in overeenstemming met onze missie aan partnerschappen die de kwaliteit van de diensten aan klanten op ons netwerk verbeteren en tegelijkertijd de kosten en storingen verminderen ten voordele van de gemeenschap. Deze samenwerking met Proximus is een concreet voorbeeld van de sterke ambitie van ons bedrijf om een partner te zijn voor al diegenen die het leven voor burgers, bedrijven en lokale overheden in Wallonië gemakkelijker willen maken.

Printen

Deel dit nieuws via