Proximus lanceert Proximus Ada, het eerste Belgische center of excellence dat artificiële intelligentie en cybersecurity combineert

Een primeur in België: Proximus kondigt vandaag de oprichting aan van Ada, een innovatie- en expertisecentrum gewijd aan artificiële intelligentie en cybersecurity. Het gaat om twee sleuteldomeinen die de Belgische samenleving kunnen helpen bij de uitdagingen van vandaag en morgen. Het eerste omdat het innovatieve oplossingen biedt in tal van sectoren, bijvoorbeeld op het gebied van energie en mobiliteit. Het tweede omdat de toenemende cybercriminaliteit ervoor zorgt dat individuen, bedrijven en de samenleving in het algemeen hun weerbaarheid tegenover cyberdreigingen moeten vergroten. Proximus Ada zal een 100%-filiaal zijn van Proximus, wiens expertise ten dienste staat van de verschillende entiteiten binnen de Groep en bijgevolg ook hun klanten ten goede komt. Ada zal in april zijn activiteiten opstarten.

Het spreekt voor zich dat artificiële intelligentie en cybersecurity de komende jaren steeds belangrijker zullen worden.

Artificiële intelligentie zal het mogelijk maken het energieverbruik te verminderen, fouten in technische systemen te voorspellen, geavanceerde fraudedetectie te verbeteren en de mobiliteit te optimaliseren, om maar enkele voorbeelden te noemen. Volgens de verwachtingen zal AI tegen 2030 voor ca. 14.000 miljard EUR bijdragen tot de wereldeconomie. Nationaal wordt haar bijdrage tegen 2024 op 330 miljoen EUR geraamd.

Geavanceerde cybersecurity is dan weer essentieel om cyberaanvallen tegen te gaan en elke burger en elk bedrijf in staat te stellen hun gegevens en activiteiten te beschermen. Cybersecurity is een onmisbaar element om vertrouwen te creëren in digitale technologieën, die meer dan ooit de motor van onze samenleving en economie zijn geworden.

Aangezien beide domeinen vooral steunen op gedetailleerde en relevante data, is Proximus bijzonder goed geplaatst om er een steeds belangrijkere rol in te spelen. De voorbije jaren heeft het op dit gebied een solide expertise ontwikkeld, zowel in België – gezien zijn centrale rol in het digitale leven van vele Belgen – als op wereldschaal via zijn twee internationale dochterondernemingen Telesign en BICS. Telesign, een vooraanstaande speler op het gebied van digitale identiteitsdiensten en CPaaS-softwareoplossingen, is een vertrouwde partner voor 8 van 's werelds 10 grootste digitale ondernemingen. BICS, van zijn kant, is een wereldwijd leidende speler in digitale communicatie, cloudcommunicatiediensten, mobiliteit en IoT.

Om de waardecreatie voor de entiteiten van de Groep en dus ook voor hun klanten te versnellen, kondigt Proximus vandaag de oprichting van Proximus Ada aan. Proximus Ada, gevestigd in Brussel, is een ‘center of excellence’ waarvan de expertise zal worden gebruikt om innovatieve oplossingen te ontwikkelen door de nieuwste technieken op het gebied van AI te integreren. Dit zal de bedrijven binnen de Groep in staat stellen om hun producten en diensten te verbeteren, maar ook om via de ontwikkeling en lancering van nieuwe toepassingen hun groei in België en internationaal te stimuleren. Ada zal ook de weerbaarheid van de bedrijven van de Proximus Group tegen cyberdreigingen verder versterken, evenals de veiligheid van de oplossingen en diensten die zij voor hun klanten ontwikkelen.

De naam van het centrum is een eerbetoon aan Ada Lovelace, een Engelse wiskundige en schrijfster uit de eerste helft van de 19e eeuw, die wordt beschouwd als de eerste vrouwelijke computerprogrammeur in de geschiedenis.

Het is de bedoeling het aantal experts in de komende drie jaar van 50 naar 150 te brengen

De voornaamste doelstelling van Ada is een pijler van innovatie en een expertisecentrum te worden voor alle bedrijven van de Proximus Groep, zowel in België (onder meer Proximus Enterprise en Davinsi Labs) als internationaal (Telesign, BICS, Telindus en Codit). Proximus Ada zal hen ondersteunen in de ontwikkeling en lancering van nieuwe toepassingen die hun groei in België en daarbuiten zullen aanwakkeren, maar bij het uitbouwen van een veiligere digitale ruimte voor gebruikers en samenleving.

De ambitie van Ada reikt heel wat verder dan de Proximus Groep. Het streeft ernaar een echt lokaal ecosysteem te ontwikkelen door middel van sterke samenwerkingsverbanden en partnerschappen met universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, verenigingen en overheden. Proximus Ada wil een center of excellence worden met een sterke Belgische verankering, dat in staat is hooggekwalificeerde en gemotiveerde Belgische talenten aan te trekken, op te leiden en aan boord te houden. Aanvankelijk zal Proximus Ada een vijftigtal experts in artificiële intelligentie en cybersecurity tewerkstellen, maar het is de bedoeling om dit aantal in de komende drie jaar te verdrievoudigen tot een totaal van 150 lokale experts.

Een derde ambitie bestaat erin België in beide domeinen toonaangevend te maken op het wereldtoneel. De expertise van Proximus opent een waaier van mogelijkheden om de inburgering van digitale toepassingen in de maatschappij te vergemakkelijken en te verbeteren, om gegevensanalyse te gebruiken in het algemeen belang, om de privacy van personen beter te beschermen en om fraude en kwaadwillige activiteiten in diverse toepassingsgebieden te voorkomen. Om nog maar te zwijgen over de opkomst van op AI gebaseerde toepassingen om het energieverbruik te optimaliseren, mobiliteitsproblemen aan te pakken en bij te dragen tot belangrijke doorbraken in de gezondheidszorg.

'Ik ben heel blij met de oprichting van Proximus Ada, omdat ik geloof dat het daadwerkelijk kan bijdragen tot het welzijn van de burgers en ondernemingen van ons land. Artificiële intelligentie zal een sleutelrol spelen in de evolutie naar een duurzamere toekomst, onder meer door de optimalisering van het energieverbruik, wat zal helpen om Europa's ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, te verwezenlijken. Ook gezondheidszorg en mobiliteit zullen baat hebben bij deze nieuwe technologieën. Dankzij de inspanningen van Proximus Ada zullen we ook beter de strijd kunnen aanbinden tegen cybercriminaliteit, met name dankzij betere technieken om fraude op te sporen en tegen te gaan. Dit is van essentieel belang, aangezien cybercriminelen steeds verfijndere technieken gebruiken.

foto van iemand die gequote wordt

De universiteiten en hogescholen in België behoren tot de beste ter wereld op het gebied van computerwetenschappen, ingenieurs- en exacte wetenschappen, gegevensverwerking en cybersecurity. Dit levert ons een onmiskenbaar voordeel op om een internationale rol te spelen, met name om de schaarste aan IT-ontwikkelaars aan te pakken. Daarom ziet Proximus Ada het als zijn missie om hooggekwalificeerde Belgische talenten aan te trekken, op te leiden en te behouden. Deze jonge talenten zullen zich kunnen ontplooien door te werken aan de boeiendste uitdagingen van de volop digitaliserende wereld. Dankzij Proximus Ada zullen ze toegang krijgen tot de meest geavanceerde technologieën en een internationale omgeving. En dat binnen een bedrijf dat zal opereren als een hightechstart-up, met waarden als inclusie, cocreatie, samenwerking, empowerment en flexibiliteit.

Op middellange termijn is het onze ambitie om van Proximus Ada een referentiecentrum in Europa te maken op het gebied van artificiële intelligentie en cybersecurity. Naast onze samenwerkingsverbanden in België  zullen we ons ook richten op internationale samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijven en verenigingen. Bovendien zijn we van plan verschillende evenementen te organiseren om innovatie te stimuleren en jonge talenten aan te trekken, zoals een hackathon rond artificiële intelligentie op 5 en 6 mei, in samenwerking met MolenGeek en Google. Proximus Ada stelt zich tot doel de samenleving innovatiever en veiliger te maken.

Printen

Deel dit nieuws via