Financiële resultaten van de Proximus Groep - Eerste kwartaal 2022

Proximus start 2022 met solide commerciële prestaties en goede financiële resultaten; jaarverwachtingen bevestigd

 • Sterk commercieel kwartaal, met 38.000 extra mobiele postpaidkaarten, 15.000 extra internet- en 11.000 extra tv-abonnementen.
 • Fiberstrategie bijna op kruissnelheid: 909.000 aansluitbare woningen en bedrijven, 170.000 geactiveerde fiberlijnen.
 • Proximus realiseert omzetgroei in alle segmenten, met een groepsomzet van 1.404 miljoen EUR, een stijging met 2,7%.
 • Stijging van de omzet op de thuismarkten met 1,2% tot 1.097 miljoen EUR, of 2,2% exclusief omzet uit toestellen met lage marge.
 • Internationaal boekten Telesign en BICS een omzetgroei van respectievelijk 30,9% en 4,5%.
 • Waarde-optimalisering van de klantenbasis en een kostenefficiëntieprogramma matigen de inflatie-effecten in het 1e kwartaal.
 • Onderliggende groepsebitda van 448 miljoen EUR, een stijging met 0,4%.
 • Verwachtingen voor 2022 herbevestigd voor alle indicatoren.

Highlights Q1 2022

"Proximus behoudt een sterke commerciële dynamiek, en bevestigt zijn vooruitzichten voor het volledige jaar.

De eerste maanden van het jaar hebben over de hele wereld voor een enorme ontwrichting - en verdriet - gezorgd. Sinds enkele maanden woedt er een zware oorlog op ons continent, die Oekraïense gezinnen hard treft en ons allen diep raakt. Zoals blijkt uit talrijke solidariteitsacties overal ter wereld, laat deze dramatische situatie niemand onberoerd. We hebben besloten te helpen waar we konden. Proximus heeft zijn maatschappelijke rol opgenomen en een reeks acties opgezet om de Oekraïense bevolking te ondersteunen: we bieden onze klanten gratis gesprekken en sms'en van en naar Oekraïne, er worden onder de vluchtelingen prepaidkaarten verdeeld met data en onbeperkte gesprekken en sms'en in België, en er worden gebouwen ter beschikking gesteld om Oekraïense gezinnen in de komende maanden onderdak te bieden.

Deze oorlog heeft ook gevolgen voor de context waarin Proximus actief is. Deze situatie accentueert de trend van sterk oplopende inflatie en zorgt voor een verdere verstoring van de mondiale bevoorradingsketens, die al fragiel waren als gevolg van de coronacrisis. Toch zijn we erin geslaagd in de eerste drie maanden van 2022 onze focus te behouden, zoals blijkt uit een reeks verwezenlijkingen. Wat het netwerk betreft, hebben we onze fiberuitrol verder opgedreven: de uitrol is nu aan de gang in 50 steden over het hele land. 909.000 woningen en bedrijven zijn nu aansluitbaar op onze fibertechnologie, en we hebben er vertrouwen in dat we in de loop van juni de symbolische kaap van de 1 miljoen zullen ronden. Daarmee liggen we volledig op schema om tegen het einde van dit jaar, in overeenstemming met onze ambitie, een dekking van 22% van het land te halen.

Commercieel gezien ben ik ook tevreden over onze prestaties in het eerste kwartaal van 2022, zowel op de thuismarkten als internationaal. Onze voornaamste klantenbasissen op de thuismarkten bleven gezond groeien, met een nettoaangroei van 15.000 internet- en 11.000 tv-abonnementen, evenals 38.000 postpaidsimkaarten. Onze convergente basis op de residentiële markt zette zijn groeitraject voort, met 15.000 bijkomende klanten in het eerste kwartaal van 2022. We zien ook een goede vooruitgang voor de adoptie van fiber: onze Residential en Business teams hebben 25.000 bijkomende fiberlijnen geactiveerd, goed voor een totaal van 170.000 tegen eind maart 2022.

We hebben ook nieuwe producten geïntroduceerd die onze groei in de komende maanden zullen ondersteunen. Scarlet, ons merk voor prijsgevoelige klanten, lanceerde een nieuw tripleplaypack dat internet, tv en een mobiel abonnement combineert voor een maandelijkse prijs van 50 EUR, het laagste tarief in België. Ik ben blij te kunnen meedelen dat alle Mobile Vikings-klanten nu zijn overgeschakeld op het Proximus-netwerk, waardoor ze kunnen genieten van het beste mobiele netwerk in België. Bovendien zal dit voor de Proximus Groep vanaf april de vooropgestelde kostensynergieën meebrengen.

De Business-activiteiten van Proximus kregen te lijden onder wereldwijde tekorten in de toeleveringsketen, maar desondanks is er een goede vooruitgang geboekt in de transformatie van de business unit. De omzet uit IT-diensten steeg met 2,0%, met in het bijzonder een sterke prestatie op het vlak van cloud- en securitydiensten.

Wat onze internationale segmenten betreft, kunnen onze twee filialen BICS en Telesign voor de eerste drie maanden van 2022 goede resultaten voorleggen. BICS sloot het kwartaal af met zeer sterke cijfers: zijn ebitda steeg met 18,6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De groeiende omzet uit Core services leidde tot een hogere marge, door een toenemend herstel van het wereldwijde reisverkeer, dat hoge volumes voor messaging en roaming genereerde. Ook het Growth-segment van BICS ging er aanzienlijk op vooruit dankzij sterk presterende clouddiensten, waarvoor nieuwe grote bedrijfsklanten werden aangetrokken.

Telesign heeft in het eerste kwartaal financiële resultaten geboekt in lijn met zijn eerder bekendgemaakte doelstellingen, met een sterke omzetstijging als gevolg van een gezonde volumegroei. We verwachten dat dit momentum zal aanhouden, gezien het goedgevulde orderboek en de lancering van verschillende nieuwe producten binnen het Identity-segment. In een moeilijke context, met markten die worden beïnvloed door toenemende geopolitieke spanningen, loopt het proces met het oog op een beursgang van Telesign verder, met de bedoeling het proces af te ronden in het tweede kwartaal. We blijven ons volledig inzetten om Telesign naar de beurs te brengen.

Ten slotte hebben we ook vooruitgang geboekt met de transformatie van de Groep.

Eerst en vooral hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt met de lancering van Proximus Ada, een nieuw center of excellence rond artificiële intelligentie en cybersecurity. De expertise van dit filiaal, waarvan Proximus voor 100% eigenaar is, zal ten dienste staan van alle entiteiten van de Proximus Groep door innoverende oplossingen aan te bieden in diverse sectoren.

Ten tweede zijn we goed gevorderd op het vlak van digitale innovatie door de ondertekening van een strategische samenwerkingsovereenkomst tussen Doktr, onze teleconsultatie-app, en belangrijke spelers binnen het ecosysteem: de huisartsenvereniging Domus Medica en de christelijke en socialistische mutualiteiten.

Ook vanuit een intern perspectief hebben we zeer concrete vooruitgang geboekt met het oog op het creëren van een duurzame en inspirerende digitale campus voor onze medewerkers. We hebben daartoe een bindend akkoord bereikt met Immobel voor de herontwikkeling van onze hoofdzetel. Proximus heeft het recht verworven en engageerde zich om materiële vaste activa te verkopen voor ongeveer 143 miljoen EUR, in dat geval gevolgd door een lease-back van een deel van het gerenoveerde gebouw, waarbij Immobel een belangrijke bijdrage van 20 miljoen EUR in de uitrusting voor zijn rekening neemt en meerdere maanden gratis huur toekent.

Tot slot ben ik zeer tevreden met wat we in de eerste drie maanden van 2022 hebben gerealiseerd: we hebben vooruitgang geboekt met onze strategie en financiële resultaten neergezet binnen onze verwachtingen, waardoor we onze jaarverwachtingen voor 2022 kunnen bevestigen.

Kerncijfers Q1

Operationele cijfers, in duizendtallen

    Nettoklantenaangroei in het kwartaal Klantenbasis op einde kwartaal
    2021 2022 2021 2022 %
Fiber Aansluitbare woningen 73 95 533 909 70,6 %
Geactiveerde retaillijnen 13 25 96 170 76,8 %
Residentiële klanten Convergent 20 15 953 1.011 6,1 %
Groep (abonnementen/simkaarten) Internet 12 15 2.148 2.193 2,1 %
TV 13 11 1.690 1.732 2,5 %
Vaste spraak -65 -53 2.148 1.951 -9,2 %
Mobile postpaid (uitgez. M2M) 37 38 4.301 4.689 9,0 %
M2M 173 182 2.539 3.547 39,7 %
Prepaid -22 -25 596 664 11,5 %

Financiële cijfers (miljoen EUR)

    Q1 2021 Q1 2022 % verschil
Omzet (onderliggend) Groep 1.367 1.404 2,7 %
Thuismarkten 1.084 1.097 1,2 %
BICS 235 245 4,5 %
Telesign 77 100 30,9 %
Directe marge (onderliggend) Groep 894 917 2,6 %
Thuismarkten 825 836 1,4 %
BICS 53 60 11,6 %
Telesign 18 24 31,3 %
Kosten (onderliggend) Groep -448 -469 4,7 %
Thuismarkten -407 -417 2,4 %
BICS -31 -33 6,5 %
Telesign -13 -22 74,8 %
Ebitda (onderliggend) Groep 446 448 0,4 %
als % van de omzet 32,6 % 31,9 % -0,7 p.p.
Thuismarkten 418 419 0,3 %
BICS 22 27 18,6 %
Telesign 6 2 -63,0 %
Groepsebitda (gerapporteerd)   460 465 1,1 %
Nettowinst   123 120 -2,4 %
Geboekte capex (excl. spectrum en
voetbaluitzendrechten)
  225 270 19,7 %
Vrije kasstroom
(gecorrigeerd)
  143 33 -76,7 %
Gecorrigeerde nettoschuld
(excl. leaseschulden)
  -2.431 -2.674 -10,0 %

Opmerking

 • De omzet, directe marge, bedrijfskosten en ebitda van de Groep zijn inclusief eliminaties tussen segmenten.
 • De gecorrigeerde vrije kasstroom is exclusief de impact van fusies en overnames, maar inclusief kapitaalinjecties voor fiber.
 • Mobile Vikings is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekeningen van de Proximus Groep als een volledig geconsolideerd filiaal sinds 1 juni 2021. Deze transactie beïnvloedt de vergelijkbaarheid van de cijfers voor de huidige periode met die van het jaar voordien. Waar relevant verwijzen de opmerkingen in het verslag naar de organische variantie.
 • Het mobiele park omvat klanten die op 1 juni 2021 werden verworven in het kader van de overname van Mobile Vikings, waardoor de klantenbasis voor mobiele postpaid aangroeide met 191.000 klanten en die voor prepaid met 144.000.

Verwachtingen voor het volledige jaar 2022 bevestigd

Op basis van de financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2022 en de beste raming van de onderneming voor de rest van het jaar worden de verwachtingen voor het volledige jaar 2022 bevestigd:

Indicator Volledig jaar 2021
Resultaten
Volledig jaar 2022
Vooruitzichten
Q1 2022
Resultaten YTD
Onderliggende omzet op de thuismarkten
(exclusief toetellen)
4.075 Mio EUR Tot 1% op jaarbasis +2,2%
Onderliggende ebitda op de thuismarkten 1.654 Mio EUR Tot 1% op jaarbasis +0,3%
Onderliggende groepsebitda 1.772 Mio EUR Rond -1% op jaarbasis +0,4%
Capex (exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten) 1.203 Mio EUR Ongeveer 1,3 miljard EUR 270 Mio EUR
Nettoschuld/ebitda 1,55X Rond 1,6X niet gerapporteerd

Winstuitkering aan de aandeelhouders

De Algemene Vergadering van april 2022 heeft beslist aan de aandeelhouders van Proximus een brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren. Het gewone dividend van 0,70 EUR per aandeel zal worden uitgekeerd op 29 april 2022, met als registratiedatum 28 april 2022 en als ex-dividenddatum 27 april 2022.

Proximus verbindt zich verder tot een aantrekkelijk beleid inzake winstuitkering en is van plan om over het resultaat van 2022 een jaarlijks brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren, in lijn met het door Proximus aangekondigde dividendbeleid op drie jaar (over de periode 2020-2022).

Kwartaalverslagen financiële dossiers

Printen

Deel dit nieuws via