Proximus kondigt ambitie aan om dekkingsgraad voor fiber uit te breiden tot 95% van de Belgische woningen en bedrijven, met de ambitie om 100% gigabit coverage te bereiken tegen 2032

Proximus heeft een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met een consortium van Belgische financiële partners, waarbij I4B (The Belgian Infrastructure Fund) als een van de voornaamste investeerders optreedt. In het kader van dit beoogde partnerschap willen de betrokken partijen tot 1,7 miljoen bijkomende woningen en bedrijven in dunbevolkte gebieden aansluitbaar maken op fiber. Als het tot een definitieve overeenkomst komt, zou deze uitrol boven op de bestaande uitrolplannen van Proximus en zijn joint ventures komen en toelaten de fiberdekking uit te breiden tot 95% van alle Belgische woningen en bedrijven. Dit zal het mogelijk maken 10 gigabit PON-technologie aan te bieden in zowel dichtbevolkte als in meer landelijke gebieden. Deze geplande uitbreiding is niet alleen vrij uniek in Europa, maar ook een belangrijke stap in de ambitie van Proximus om uiteindelijk een gigabitnetwerk voor het hele grondgebied aan te bieden. Voor de resterende 5% zal een beroep worden gedaan op vaste draadloze toegang (FWA).

Onder voorbehoud van het sluiten van een definitieve overeenkomst overwegen de partijen twee nieuwe joint ventures op te richten (respectievelijk gericht op Vlaanderen en Wallonië). Op die manier zal de beschikbaarheid van fibertechnologie in België verder toenemen, dankzij een netwerk dat openstaat en toegankelijk is voor iedereen tegen niet-exclusieve en niet-discriminerende voorwaarden. De beoogde samenwerking vertegenwoordigt een totale gecumuleerde investering door de joint ventures van ongeveer 4 miljard euro. Proximus zal fungeren als een van de voornaamste huurders van het netwerk en zal ook als een belangrijke minderheidsaandeelhouder participeren in het kapitaal van de joint ventures, waarbij de balans van gevrijwaard blijft.

I4B, met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPI-FPIM), AG en Synatom als oorspronkelijke investeerders, zal als ankerinvesteerder optreden in dit project. De missie van I4B bestaat erin nieuwe infrastructuur te financieren met een positieve impact op de economische ontwikkeling van België, rekening houdend met maatschappelijke- en duurzaamheidsvereisten.

Proximus versterkt zijn positie als belangrijkste Fiber-to-the-Home-operator in België

Het is de bedoeling om in het kader van deze samenwerking ongeveer 1,7 miljoen bijkomende woningen en bedrijven in dunbevolkte gebieden aansluitbaar te maken. Daardoor verhoogt Proximus zijn ambitie inzake fiberdekking tot 5,9 miljoen (95%) tegen 2032. Dit omvat de uitrol die Proximus alleen realiseert, m.a.w. 2,2 miljoen gebouwen in de dichtst bevolkte gebieden, die naar verwachting eind 2026 zal zijn voltooid, en waarbij de capex zal pieken in de jaren 2022-2023 om daarna geleidelijk aan te zakken. Terwijl de uitrol in gebieden met een gemiddelde bevolkingsdichtheid vooruitgaat via Fiberklaar en Unifiber, goed voor ongeveer 2 miljoen gebouwen, zou deze nieuwe beoogde samenwerking de derde belangrijke pijler vormen om vrijwel de hele Belgische bevolking van fiber te voorzien. Het uiteindelijke doel is het volledige Belgische grondgebied te bestrijken met een gigabitnetwerk, met glasvezel als voornaamste technologie (95%), gecombineerd met vaste draadloze toegang in de overige zones.

De beoogde samenwerking zal de leiderspositie van Proximus op het gebied van de uitrol van Fiber-to-the-Home in België nog versterken. Het zou ook aanzienlijk meer mogelijkheden creëren om klanten te behouden, nieuwe klanten aan te trekken en belangrijke kostenreducties te realiseren door het ontmantelen van het kopernetwerk. Vandaag zijn al meer dan 1 miljoen woningen en bedrijven in een vijftigtal steden en gemeenten aansluitbaar op het fibernetwerk. Het uitroltempo wordt snel opgedreven en komt stilaan in de buurt van de ambitie van Proximus om 22% van alle woningen en bedrijven aansluitbaar te maken tegen eind 2022, met een jaarlijkse toename van 10 procentpunt vanaf dan. Proximus is overtuigd van het aanzienlijke concurrentievoordeel dat fibertechnologie met zich meebrengt. Het zet met deze uitbreiding een belangrijke stap voorwaarts om nog vele jaren een voortrekker te blijven op het vlak van technologische ontwikkeling.

Ambitie om tegen het einde van het jaar tot een definitief akkoord te komen

De ondertekening van dit Memorandum of Understanding kadert perfect in het engagement van Proximus om het meest toekomstgerichte en veilige netwerk voor België aan te bieden als katalysator voor de economie, werkgelegenheid, digitale soevereiniteit en innovatie in ons land. Het zal niet alleen een antwoord bieden op de groeiende vraag naar bandbreedte, maar ook de ontwikkeling van nieuwe toepassingen stimuleren en het pad effenen voor bedrijven om competitiever, wendbaarder en innovatiever te worden. Deze overeenkomst, die vooral focust op dunbevolkte gebieden, is een cruciale stap vooruit om elk gezin en elk bedrijf in België toegang te bieden tot supersnel internet.

Na de ondertekening van het MoU zullen de betrokken partijen onderhandelingen opstarten over de specifieke voorwaarden voor de uitrol, met de bedoeling tegen eind 2022 een overeenkomst te sluiten.

Zodra een definitieve overeenkomst is bereikt, zal een meer gedetailleerde update worden verstrekt.

image not available

Fiber is de ultieme breedbandtechnologie van de toekomst, biedt een optimale, veilige en betrouwbare klantenervaring en stimuleert de adoptie van nieuwe manieren van leven en werken. Door zijn vrijwel onbeperkte capaciteit kan fiber geavanceerde technologische ontwikkelingen ondersteunen op het gebied van artificiële intelligentie, AR/VR, data analytics en IoT. Fiber is ook milieuvriendelijk, energie-efficiënter en heeft een langere levensduur dan om het even welke andere vaste internettechnologie. We zijn dan ook zeer verheugd om dit MoU te ondertekenen, met een consortium van Belgische financiële partners met I4B als ankerinvesteerder. Het gaat om partners met een gelijklopend belang om alle inwoners van ons land zo snel mogelijk te voorzien van hogesnelheidsconnectiviteit. Het zal Proximus in staat stellen zijn rol als toonaangevende telecomoperator te bevestigen, met niet alleen de beste mobiele ervaring voor zijn klanten maar ook de grootste glasvezeldekking.

Dit ambitieuze initiatief zal niet alleen de economische ontwikkeling en de competitiviteit van België stimuleren. Door de focus op rurale en semi-rurale gebieden in België zal het digitale inclusie bevorderen. Het zal ook de bestaande infrastructuur vervangen door een duurzamere en klimaatvriendelijkere technologie, die zal bijdragen tot een vermindering van het energieverbruik en van de CO₂-uitstoot. Door zijn ervaring in het structureren van vooraanstaande en complexe projecten en zijn lokale verankering is I4B – The Belgian Infrastructure Fund – zeer verheugd om deze extra uitrol in België te ondersteunen als ankerinvesteerder naast Proximus.

Deze samenwerking is een manier om de gebieden waar geen of slecht internet is toch toegang te geven tot internet. België heeft weinig zogenoemde witte zones. Toch hadden in 2020 bijna 140.000 gezinnen geen toegang tot snel vast internet. Elke gezin dat in de 21ste eeuw geen snel internet thuis heeft, is er één te veel. Steeds meer overheidsdiensten krijgen een digitaal loket, sollicitaties worden vaak online gehouden, net als het inschrijven van kinderen op scholen, het betalen van rekeningen, enzovoort. Een burger die geen toegang heeft tot de digitale samenleving wordt uitgesloten. Deze samenwerking brengt ons een stap dichter bij wat voor mij een fundamenteel recht is voor elke Belg.