De geplande fusie tussen Proximus-dochter Telesign en NAAC is stopgezet

De eerder aangekondigde fusieovereenkomst van 16 december 2021 tussen Telesign - de snelgroeiende Amerikaanse dochteronderneming van Proximus - en NAAC werd beëindigd, omdat de vereisten om de transactie af te ronden (waaronder de minimum cash voorwaarde) niet waren ingevuld op 30 juni, zoals voorzien in de fusieovereenkomst. .

Deze beslissing, een gevolg van de hoge volatiliteit op de markten gelinkt aan externe macro-economische omstandigheden, impliceert dat de geplande beursgang van Telesign via een deSPAC-transactie met NAAC niet zal plaatsvinden. Proximus blijft zich volledig inzetten om de toekomstige groei van Telesign verder te ondersteunen.

Sinds de aankondiging van de beoogde fusie in december 2021 zijn de marktomstandigheden voor beursnoteringen aanzienlijk verslechterd als gevolg van externe macro-economische factoren.

Ondanks deze externe omstandigheden die de beoogde beursnotering van Telesign via een fusie met NAAC in de weg staan, is de snelgroeiende dochteronderneming van Proximus in digitale identiteit en CPaaS goed uitgerust om haar groeitraject voort te zetten. Zoals de resultaten van het eerste kwartaal van 2022 nogmaals hebben onderstreept, heeft Telesign aangetoond dat het een gezonde strategie volgt en waarmaakt, en op weg is om zijn positie als toonaangevende aanbieder van digitale identiteiten en CPaaS verder te versterken.

Proximus is ervan overtuigd dat de waardecreatie die Telesign op middellange en lange termijn genereert, niet in het gedrang komt. Het bedrijf heeft alle voorbereidende stappen doorlopen om een beursgenoteerd bedrijf te worden en kent een sterk commercieel momentum, waardoor het klaar is om zijn strategische groeitraject voort te zetten. Proximus blijft zich engageren om Telesign te ondersteunen bij het benutten van groeikansen waarmee het zijn volledige potentieel kan realiseren, en blijft openstaan voor alle beschikbare opties om die groei te versnellen. De financieringsbehoeften van Telesign om het vooropgestelde groeitraject te verwezenlijken worden geraamd op ongeveer 90 miljoen USD, gespreid over de periode 2022-2024. Proximus zal verschillende opties overwegen om dit te financieren.

foto van iemand die gequote wordt

We betreuren dat de marktomstandigheden de beoogde fusie tussen Telesign en NAAC niet mogelijk maken, ondanks de sterke commerciële prestaties van Telesign in de afgelopen kwartalen. We behouden het volste vertrouwen in de toekomstige groei van Telesign, haar gezonde strategie en sterke waardeproposities. We zijn zeer tevreden met het parcours van Telesign tot nu toe en herhalen ons engagement om het groeitraject van Telesign verder te ondersteunen, gedreven door een sterk geloof in het potentieel en het wervende strategische verhaal van het bedrijf.

In het licht van de huidige marktomstandigheden geloven we dat het voor Telesign het beste is om op korte termijn in private handen te blijven. We zullen deze strategie heroverwegen wanneer de algemene marktomstandigheden verbeteren. Deze beslissing is weliswaar moeilijk, maar heeft geen invloed op ons vermogen om onze langetermijndoelstellingen te realiseren. We blijven de vraag naar ons Digital Identity-aanbod zien toenemen en het hele managementteam zet zich ten volle in om dit te realiseren.

Printen

Deel dit nieuws via