Proximus krijgt als eerste BEL 20-bedrijf wetenschappelijke validatie voor zijn milieudoelstellingen van het SBTi conform zijn nieuwe 'Net-Zero Standard'

Proximus heeft zich tot doel gesteld zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit houdt in dat het actie onderneemt om zijn energieverbruik te beperken, enkel hernieuwbare energie te gebruiken en maatregelen te treffen in zijn hele waardeketen, en tegelijk de overgang naar een circulaire economie voortzet. Vandaag kondigt Proximus dan ook met trots aan dat zijn doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op korte en lange termijn zijn gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi).

De meest recente studies inzake klimaatwetenschap tonen aan dat het nog steeds mogelijk is de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C als we nu actie ondernemen. Het Science Based Targets initiative, een wereldwijde samenwerking tussen het CDP, de UN Global Compact, het World Resources Institute en het World Wide Fund for Nature (WWF), stelt bedrijven in staat ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen vast te leggen in lijn met de meest recente klimaatwetenschap. Het roept bedrijven over de hele wereld op zich aan te sluiten bij zijn 'Net-Zero Standard' om de onmiddellijke uitstootvermindering door bedrijven te versnellen. Op Belgisch niveau is Proximus het eerste Bel 20-bedrijf en de eerste telecomoperator in België die deze validatie heeft verkregen. Wereldwijd is Proximus de vierde telecomoperator in dat geval.

Proximus heeft al heel wat gerealiseerd: het was in 2016 de eerste telecomoperator met een goedgekeurde Science Based Target (WB2C) en het heeft sinds 2007 zijn eigen uitstoot (scope 1 & 2) met 84% verminderd. Voor de toekomst is Proximus meer dan ooit vastbesloten om actie te ondernemen in het licht van de klimaatcrisis en om op te treden als een onderneming die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel draagt. Het heeft wetenschappelijk gevalideerde doelstellingen vastgelegd en voert een klimaatactieplan uit om tegen 2040 een net zero uitstoot van broeikasgassen te bereiken, 10 jaar vroeger dan de ambitie van België voor 2050. Dit plan betekent een effectieve vermindering met minstens 90% van zijn totale (rechtstreekse en onrechtstreekse) uitstoot en het neutraliseren van de overige uitstoot (minder dan 10%).

Zowel de rechtstreekse als de onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen terugdringen

Proximus verbindt zich ertoe zijn totale uitstoot van broeikasgassen voor scope 1 en 2 tegen 2030 met 95% te verminderen en de vermindering met ten minste 95% aan te houden tot 2040 (tegenover het basisjaar 2020). Met het oog hierop zal Proximus fossiele brandstoffen uit zijn wagenpark en gebouwen weren en 100% hernieuwbare elektriciteit blijven inkopen. Tegelijk werkt Proximus aan energie-efficiëntie in al zijn technische gebouwen, mobiele en vaste netwerken en datacenters.

Proximus verbindt zich er ook toe om zijn absolute uitstoot van broeikasgassen voor scope 3 verder te verminderen met 60% tegen 2030 en met 90% tegen 2040 (ten opzichte van het basisjaar 2020). Dit zijn zeer ambitieuze doelstellingen in de wetenschap dat de broeikasgasemissies voor scope 3, die alle onrechtstreekse activiteiten in de hele waardeketen omvatten, vorig jaar 94% van de CO2-uitstoot van het bedrijf uitmaakten. Om deze ambitieuze doelstelling waar te maken, richt Proximus zich tot zijn leveranciers en gaat het met hen een verbintenis aan om door het SBTi gevalideerde doelstellingen vast te leggen, over te schakelen op hernieuwbare energie en een decarboniseringstraject door te voeren. Zijn circulaire aanpak en de toepassing van circulaire principes, zoals ecodesign, herstelling, renovatie en verlenging van de levenscyclus zullen verder de weg effenen voor de verwezenlijking van zijn ambitie.

foto van iemand die gequote wordt

Ons engagement voor een groenere samenleving stond al centraal in onze #inspire2022-strategie. Het zal in de toekomst een fundamentele prioriteit blijven omdat ik ervan overtuigd ben dat we een actieve rol te spelen hebben om maatschappelijke veranderingen mogelijk te maken. Als we onze impact op de opwarming van de aarde willen beperken, is het van cruciaal belang wetenschappelijk onderbouwde beslissingen te nemen, die ervoor zullen zorgen dat de initiatieven die we nemen tot concrete resultaten leiden, die op hun beurt onze uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen. Ik ben dan ook erg blij dat ons actieplan nu door het SBTi is gevalideerd. Dit is een grote stap, maar de belangrijkste uitdagingen liggen nog voor ons. Als we onze scope 3-uitstoot tegen 2040 met minstens 90% willen verminderen, zullen we dit samen met ons ecosysteem moeten doen door onze leveranciers aan te moedigen zich er ook toe te verbinden hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. Alleen door naar de hele waardeketen te kijken, kunnen we onze ambities waarmaken.

Printen

Deel dit nieuws via