Proximus lanceert bold2025, een driejarenstrategie om groei en waardecreatie op lange termijn te genereren

 • Met bold2025 stippelt Proximus uit hoe het groei zal realiseren en waarde zal creëren op lange termijn, waardoor de onderliggende groepsebitda in 2025 iets boven het peil van 2022 zal uitkomen.
 • De financiële ambitie van Proximus voor 2025 op de thuismarkten bestaat  erin omzetgroei te realiseren en, wat de onderliggende ebitda betreft, tegen 2025 hetzelfde niveau als in 2022 te bereiken.
 • Internationaal zal de Groep tussen 2022 en 2025, voor Telesign en BICS samen, een hoge eencijferige groei van de directe marge optekenen.
 • In 2023 bereikt Proximus zijn capexpiek van ca. 1,3 miljard EUR, met een daling vanaf 2024.
 • In de komende drie jaar plant Proximus ook een desinvestering van meer dan 400 miljoen EUR in niet-strategische activa.
 • In het kader van zijn ambitie over drie jaar maakt Proximus zijn jaarlijkse verwachtingen voor 2023 bekend, met een groei van 1% tot 3% van de omzet op de thuismarkten en een hoge eencijferige groei van de internationale directe marge. Door de oplopende inflatie zal de onderliggende ebitda op de thuismarkten en op groepsniveau in 2023 met ongeveer 3% dalen op jaarbasis.
 • Het nieuwe dividendbeleid voor de volgende drie jaar houdt het dividend stabiel op 1,20 EUR per aandeel over het resultaat van 2023, onder voorbehoud van financiële prestaties in lijn met het strategisch plan. Het dividend zal worden teruggebracht tot 0,60 EUR per aandeel over het resultaat van 2024 en 2025.
 • De uitvoering van de bold2025-strategie zal het pad effenen voor een terugkeer naar groei van de vrije kasstroom en de hieruit voortvloeiende nettoschuld/ebitdaratio (S&P-definitie) zal tussen 2.5X en 3.0X uitkomen.

Succesvolle uitvoering van #inspire2022, vooruitzichten voor 2022 herbevestigd

Het is nu drie jaar geleden dat de Proximus Groep zijn #inspire2022-strategie heeft gelanceerd.  De activiteiten op de thuismarkten hebben voor een aanhoudende commerciële dynamiek gezorgd, dankzij de versnelde uitrol van fiber en aanzienlijke verbeteringen van de productkwaliteit en de klantenervaring.  Internationaal hebben BICS en Telesign een aanzienlijk aandeel van de groei in hun respectieve markten gerealiseerd, met als resultaat een versnelde groei van de omzet en de directe marge. Dankzij de aanhoudende focus op het beheersen van de bedrijfskosten en de groei van de omzet, zal de Groep in 2022 opnieuw aanknopen met ebitdagroei.

Met #inspire2022 zal Proximus over de driejarige periode 2020-2022 nagenoeg 1,2 miljard EUR aan dividenden aan zijn aandeelhouders hebben uitgekeerd en tegelijk zijn groeibeloften uit 2020 zijn nagekomen. Met het oog op de aankondiging van zijn jaarresultaten op 17 februari 2023 bevestigt Proximus zijn verwachtingen voor alle indicatoren, waaronder de verwachting het jaar 2022 af te sluiten met een omzetgroei op de thuismarkten, exclusief toestellen, van ca. 2% en een onderliggende  groepsebitda in de bovenste vork van 'groei tot 1%'.

bold2025 is een groeistrategie die waarde creëert op lange termijn

De bold2025-strategie steunt op unieke troeven, zowel op de thuismarkten als internationaal, die elk op hun markten optimaal gepositioneerd zijn om groei te realiseren en op lange termijn waarde voor alle stakeholders te creëren.

De strategie omvat 6 onderling verbonden pijlers:

 • Het beste gigabitnetwerk in België uitrollen
  De referentie zijn met betrekking tot het gigabitnetwerk, waarbij 50% van de Belgische gezinnen aansluitbaar wordt gemaakt op fiber tegen 2025 en 95% tegen 2032, en waarbij 5G overal wordt uitgerold tegen 2025.
 • Technologische instrumenten ontwikkelen om digitale ecosystemen te creëren
  IT-platformen moderniseren en innoveren om de ecosystemen van de toekomst mogelijk te maken, terwijl de kosten van IT-activiteiten structureel worden verlaagd.
 • Een motiverende cultuur met stimulerende werkmethodes bevorderen
  De #thinkpossible-cultuur versterken met behulp van agile werkmethodes om de klantgerichtheid op te drijven en de time-to-market te verkorten.
 • Werken aan een inclusieve samenleving en de bescherming van het milieu
  Streven naar een net zero CO₂-uitstoot in de hele waardeketen tegen 2040, met het engagement om tegen 2030 echt circulair te zijn. Optreden als digitale katalysator door het vertrouwen in de digitale technologie te versterken en de digitale kloof te dichten.
 • Klanten verbluffen met een ongeëvenaarde ervaring
  Tegen 2025 de leider zijn inzake klantenervaring in alle segmenten, ondersteund door superieure producten en een 'digital-first'-mindset, en door gebruik te maken van innovatieve digitale platformen voor consumenten, zoals Pickx en Proximus+,een nieuwe applicatie die binnenkort wordt gelanceerd, waarin diensten op het vlak van telecommunicatie, fintech, mobiliteit, e-health en energie worden gebundeld.
 • Nationaal en internationaal winstgevend groeien dankzij sterke merken
  Groeien op de thuismarkten dankzij de commercialisering van fiber, de multimerkenstrategie, convergente aanbiedingen op de consumentenmarkt en aanhoudende ICT-groei op de businessmarkt. Internationaal groeien in snel opschalende domeinen, digitale communicatie en digitale identiteit, dankzij BICS enTelesign.

Financiële ambitie en dividendpolitiek van Proximus voor de komende 3 jaar

In de komende drie jaar zal Proximus op de thuismarkten inzetten op zijn multimerkenstrategie, op de verderzetting van zijn leiderschap inzake convergentie en op waardeoptimalisatie. Zo wil het omzetgroei genereren in de drie businessunits - Residential, Business en Wholesale - en dit ondanks de verwachte uitdagingen op de markt. Specifiek voor 2023 wordt verwacht dat de omzet op de thuismarkten met 1% tot 3% zal stijgen.  Proximus zal zijn tweede ronde van kostenbesparingen activeren, voor een bedrag van 220 miljoen EUR over de komende drie jaar, om de druk op de opex, omwille van inflatie, te beperken. Als gevolg daarvan zal de onderliggende ebitda op de thuismarkten naar verwachting vanaf 2024 weer gaan groeien, na een tijdelijke daling met ca. 3% in 2023, wanneer de impact van de inflatie vermoedelijk zijn hoogtepunt zal bereiken. Verwacht wordt dat de onderliggende ebitda op de thuismarkten tegen 2025 opnieuw het niveau van 2022 zal bereiken.

Daarnaast bieden de internationale activiteiten Proximus een uniek groeipad, waardoor het bedrijf een leidende rol kan opnemen op markten met dubbele groeicijfers. Proximus verwacht dat zijn internationale segmenten BICS en Telesign tegen 2025 samen meer dan 1,8 miljard EUR aan omzet zullen genereren en dat de directe marge in de periode 2022-2025 een hoge eencijferige groei (CAGR) zal optekenen, inclusief een sterke ééncijferige groei van de directe marge voor 2023.

Globaal zal bold2025 er naar verwachting toe leiden dat de onderliggende groepsebitda voor 2025 iets boven het niveau van 2022 zal uitkomen, met een aanvankelijke daling op jaarbasis door inflatie van ca. 3% in 2023, gevolgd door groei vanaf 2024.

Proximus verwacht dat de groepscapex weer een normaal niveau zal bereiken na een piek van ca. 1,3 miljard EUR in 2023. De verwachte daling na 2023 is vooral toe te schrijven aan een daling van de capexinvesteringen in de eigen fiberuitrol, de voltooiing van de consolidatie van het mobiele netwerk en de uitrol van 5G tegen 2025, evenals een vermindering van de IT-gerelateerde capex. Dankzij de verdere capexoptimalisatie en efficiëntieprogramma's zullen de gevolgen van de inflatie kunnen worden gecompenseerd.

Voorts heeft Proximus de ambitie om in de komende drie jaar voor meer dan 400 miljoen EUR te desinvesteren, waaronder 143 miljoen EUR via de bindende overeenkomst die met Immobel werd gesloten over de herontwikkeling van het hoofdkantoor van Proximus. Met een capex die terug een genormaliseerd niveau bereikt en de beoogde verkoop van activa, zal de vrije kasstroom vanaf 2024 naar verwachting toenemen.

bold2025 zet een ambitieus pad uit voor toekomstige groei en waardecreatie voor de Proximus Groep, verdere investeringen in het beste gigabitnetwerk in België, een verbeterde klantenervaring, producten en diensten van de volgende generatie en verdere internationale groei. Tegelijk leidt de noodzaak om een gezonde financiële positie te behouden tot een herziening van het dividendbeleid.

Over het resultaat van 2023 wil Proximus een stabiel brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uitkeren, onder voorbehoud van financiële prestaties in lijn met het strategisch plan..  Over het resultaat van 2024 en 2025 zal Proximus zijn dividend terugbrengen tot 0,60 EUR per aandeel. Het herziene, duurzame dividendniveau houdt rekening met alle gekende macro-economische en inflatiegebonden invloeden en met de verwachte veranderingen in de marktstructuur.

Het beleid inzake de winstuitkering aan de aandeelhouders gecombineerd met het programma voor de verkoop van activa zal bijdragen tot een nettoschuld/ebitdaratio tussen 2,5X en 3,0X (S&P-definitie) in de komende drie jaar. Voor 2023 zal deze ratio naar verwachting rond 2,6X liggen.

Dit zorgt voor aanhoudend solide 'investment-grade' kredietratings, waardoor toegang tot de kredietmarkten en herfinanciering op korte termijn tegen lage rente mogelijk blijven.

Vooruitzichten &
ambitie op 3 jaar
Volledig jaar 2022
Vooruitzichten
Volledig jaar 2023
Vooruitzichten
Ambitie op 3 jaar
2022-2025
Omzet op de thuismarkten Groei met ongeveer 2% op jaarbasis
(excl. toestellen)
Tussen +1% en +3% Groei van de omzet op de thuismarkten
ebitda op de thuismarkten Bovenste vork van
'Groei tot 1% op jaarbasis'
Ongeveer -3% In 2025, terugkeer naar het niveau van 2022
voor ebitda op de thuismarkten
Internationale directe marge
(Telesign+BICS)
n.a. Hoge eencijferige groei Hoge eencijferige groei voor de
directe marge (CAGR)
Groepsebitda Bovenste vork van
'Groei tot 1% op jaarbasis'
Ongeveer -3% Groepsebitda voor 2025 iets boven het niveau
van 2022
Groepscapex In de buurt van 1,3 miljard EUR Ongeveer 1,3 miljard EUR Terugkeer naar genormaliseerde capexniveaus
na de piek in 2023
Nettoschuld/ebitda Ongeveer 1.6x
(Ongeveer 2.3X volgens S&P-definitie)
Ongeveer 2.6x (S&P) Nettoschuld/ebitda ratio tussen 2.5x en 3.0x
(S&P)
FCF n.a. n.a. Groeitraject van de vrije kasstroom op lange termijn

De presentatie over de Capital Markets Day is online te volgen op deze pagina.
De presentaties beginnen om 12 uur en zullen naar verwachting tot 17 uur duren, Q&A inbegrepen

De presentatie (pdf) is beschikbaar op dezelfde pagina.