Proximus en minister De Sutter overleggen samen hoe adequaat kan gereageerd worden op problematiek van onderaannemingen

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter en de top van Proximus zaten gisterenavond samen. ‘Er moet paal en perk gesteld worden aan de mistoestanden. Geen eindeloze keten meer van onderaannemers en betere controles doorheen de hele keten. Dat zijn enkele elementen die aan bod kwamen en een antwoord kunnen bieden op de vaststellingen van de sociale inspectie,’ zeiden De Sutter en Proximus na hun open gesprek. Proximus zal met een actieplan komen en houdt zich ter beschikking van het parlement om een volledige toelichting te geven.

‘De piramide waardoor onderaannemers werken met onderaannemers moet eruit. De eerste aannemer volgt netjes de regels, maar eens je een laag dieper gaat, verhoogt het risco dat het fout kan lopen. Daarom voorzien de nieuwe contracten dat wanneer er met onderaannemers wordt gewerkt, die samenwerking maximaal uit twee lagen kan bestaan. Proximus onderzoekt of ook oudere contracten in die zin kunnen worden aangepast,’ klinkt het.

Ze gaan verder: ‘Fiberklaar kan dat principe overnemen. Proximus is minderheidsaandeelhouder in de joint venture Fiberklaar en zal erop toezien dat alle wettelijke voorschriften ook door Fiberklaar en haar onderaannemers worden gerespecteerd.’

Daarnaast zal Proximus zich er extra toeleggen om de interne inspectie op de 300 eigen werven, waar het bedrijf zelf via onderaannemers glasvezelkabels legt, verder te versterken. ‘Proximus wil met de sociale inspectie overleggen of de eigen controle (meer dan 20.000 inspecties per jaar), die zich vandaag vooral toespitst op de veiligheid van de medewerkers of de inspectie, kan worden uitgebreid tot het bredere sociaal-economisch wetgevend kader. Hoe verfijnder de inspectie, hoe meer signalen dat er kunnen opgevangen worden over mogelijke inbreuken,’ zeggen De Sutter en Proximus.

In één adem zeggen ze erbij dat Proximus begin volgende week al de andere bedrijven bij elkaar roept die de uitrol van het Proximus-fiber netwerk realiseren. Dat zijn: Jacops, Equans, Besix Unitec, Circet, Verbraeken Infra en Constructel. Dan worden de contracten waar zij mee werken tegen het licht gehouden.

‘De uitrol van fiber is een omvangrijk project en van groot belang voor de toekomst van ons land. Proximus is als telecombedrijf waar we in België allemaal een aandeel in hebben erg begaan met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Reden te meer dat de regels op alle niveaus van de keten gevolgd moet worden. Er is duidelijk een open communicatie met de vakbonden en met ons. Daarom wil Proximus zelf graag tekst en uitleg geven in het parlement over de heikele kwestie,’ klinkt het tot slot.