Proximus ondersteunt UZ Brussel bij creatie high tech ziekenwagen voor transport tussen ziekenhuizen

Een premature baby die dringend moet vervoerd worden naar een gespecialiseerde neonatale intensieve zorg. Een zestiger met een plotse beroerte die nood heeft aan een neurochirurgische ingreep. Met de nieuwe high tech ziekenwagen van het UZ Brussel, het universitair ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel, begeleidt een gespecialiseerd transportteam met artsen, verpleegkundigen en ambulanciers deze patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis, met ondersteuning van een arts-specialist (al dan niet vanop afstand). Ze maken daarvoor gebruik van hoogtechnologische hulpmiddelen en telegeneeskunde in een moduleerbare ziekenwagen die kan afgestemd worden op de specifieke noden van de patiënten van 300g tot 300kg. Deze ziekenwagen, ontwikkeld in cocreatie met verschillende partners, is de eerste in zijn soort in Europa.

Vanaf vandaag, dinsdag 6 juni 2023 rijdt de nieuwe ziekenwagen tussen het UZ Brussel en ziekenhuizen in de rest van het land (van Luik tot Roeselare) voor het vervoer van patiënten met ernstige aandoeningen zoals een hartinfarct, een beroerte, bloedvergiftiging, …

Ziekenwagen gebouwd op maat van patiënt en zorgverlener

De ziekenwagen is uniek en werd op maat ontworpen en gebouwd voor het UZ Brussel, in samenwerking met verschillende partners. Het doel? De beste, meest geavanceerde zorg voor elke patiënt beschikbaar stellen, ook buiten de muren van het UZ Brussel tijdens transport van en naar andere ziekenhuizen.

Enkele belangrijke kenmerken:

  • Het voertuig beschikt naast brancard over maar liefst 7 zitplaatsen, om de meest gespecialiseerde teams met verschillende expertises ruimte te bieden.
  • Op het chassis staat een container, waarin modulair tijdens het transport elementen aan kunnen worden toegevoegd, of de opstelling kan worden aangepast, om optimaal aan de noden van de patiënten en zorgverlener te kunnen voldoen. Een prematuur geboren baby, een ziek kind, een zestiger die na een beroerte een neurochirurgische ingreep nodig heeft, of een patiënt van 300 kg die complexe zorgen nodig heeft, vragen immers een andere aanpak en omgeving.
  • Alle materiaal, nodig voor de verschillende disciplines (zoals neonatologie, cardiologie, neurochirurgie, kinderintensieve geneeskunde, …) zijn ergonomisch voorzien en opgesteld zodat ze veilig kunnen worden vastgezet tijdens het transport. Het gaat dan bijvoorbeeld over de monitoring die makkelijk zichtbaar is, beademingstoestellen die efficiënt zijn gemonteerd, de medicatiepompen die snel toegankelijk zijn. De medische gassen zijn bijvoorbeeld in een schuifkast onder de wagen geplaatst omwille van veiligheid en plaatsbesparing. Doorgaan bevinden die zich in de ziekenwagen, waardoor er binnenin minder plaats is.
  • De ziekenwagen heeft een steriele look en ziet er binnenin uit zoals een kamer op intensieve zorg of een kleine operatiezaal.

Deze zorgomgeving (zoals in het ziekenhuis, maar dan in de wagen) laat toe de patiënten te vervoeren van het ene naar het andere ziekenhuis door specifiek opgeleide ambulanciers die comfort, veiligheid en een aangepaste snelheid continue combineren voor de perfecte rit.

High tech omgeving met opvolging door artsen op afstand

De zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) staan in rechtstreeks contact met de betrokken ziekenhuizen voor de opvolging van de patiënten tijdens het traject. Dit gebeurt via een Proximus-verbinding, die overal waar er al 5G-dekking is over het 5G-netwerk verloopt en een supersnelle gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Via het gebruik van verschillende camera's en headsets voor alle inzittenden (inclusief de patiënt) en het gebruik van Augmented Reality (AR) Glasses hebben zorgverleners buiten het ziekenhuis letterlijk zicht op de situatie binnen. De AR-bril biedt een audiovisuele ondersteuning van het transportteam, en kan in de toekomst ook live ondersteunen bij veel voorkomende acute situaties, zoals complexe medicatieberekeningen, de timing tijdens reanimaties, …

image not available

De 5G-connected ziekenwagen biedt een innovatieve manier om patiënten, ambulanciers en medische deskundigen vanop afstand en in realtime met elkaar te verbinden. Dit project laat zien hoe verschillende technologieën (5G, IoT, AR) kunnen worden samengebracht en een krachtige impact kunnen hebben bij het ondersteunen van zorgverleners en het verbeteren van de hulpverlening voor patiënten bij alle ambulancezorg. We zijn erg fier dat we onze technologische oplossingen ten dienste kunnen stellen van de hulpverleners van het UZ Brussel, zodat zij hun patiënten sneller en efficiënter kunnen helpen.

Hoogopgeleid transportteam zorgt voor best mogelijke zorg

Het gespecialiseerd transportteam zorgt voor een veilige en efficiënte verplaatsing, waarbij de kwaliteit van zorg op hetzelfde niveau blijft als op Intensieve zorg of in een omgeving als het operatiekwartier.

Het team kreeg vier maanden lang theoretische en praktische opleidingen die de fundamenten van het interhospitaal transport omvatte. Niet alleen de uiteenlopende patiëntengroepen (van de allerkleinsten en allerjongsten tot de geriatrische patiënt) met hun specifieke noden maken deze specifieke opleiding noodzakelijk, maar ook de complexiteit van de invloeden van transport over de weg van deze fragiele, kritiek zieke patiënten vereist doorgedreven en diepgaande kennis. Een voorbeeld hiervan is het transport van de patiënt die aan de hart-long machine hangt.

Kwaliteitsvol, efficiënt en innovatief interhospitaal transport ten dienste van onze patiënten is het resultaat van onze bestaande expertise en onze blijvende inzet op een doorgedreven gespecialiseerde opleiding in urgentiegeneeskunde aan de VUB, en dit samen met de industrie. Het past binnen ons beleid om zowel excellente basiszorg aan te bieden als te blijven innoveren en in te zetten op de nieuwe hoogtechnologische middelen. Als universitair ziekenhuis staan kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek centraal. De specifieke kennis nodig voor interhospitaal transport beschouwen we nu als een subdiscipline binnen de urgentiegeneeskunde.