Nieuw project 'WORK and LEARN' biedt kwetsbare mensen perspectief dankzij gebalanceerde mix tussen werkervaring en opleiding

Vandaag wordt in Antwerpen het officiële startschot gegeven van het nieuwe project WORK and LEARN, een gezamenlijk initiatief van MolenGeek, Proximus en de contactcenters van iKanbi. Daarbij gaan deelnemers deeltijds aan de slag als helpdeskmedewerkers, en krijgen ze tegelijkertijd een doorgedreven ICT-opleiding, mét uitzicht op een vaste job aan het eind van het traject.

Met het project WORK and LEARN willen de drie partijen een opleidingstraject op maat opzetten om – vaak kwetsbare – mensen die nood hebben aan werkervaring én opleiding, de stap te laten zetten naar de arbeidsmarkt. Voor dit pilootproject wordt een specifieke methodologie gehanteerd op maat van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals langdurig werklozen, NEET-jongeren (Not in Education, Employment, or Training) en kansengroepen.

Dat is nodig, want volgens cijfers van VDAB – dat het project mee ondersteunt – zijn 7 op de 100 jongeren tussen de 15 en 29 jaar in Vlaanderen zogenaamde NEET-jongeren. Jongeren die voor een langere periode noch werken noch een opleiding volgen, zijn ook in hun latere levensfases vaker werkloos of niet-beroepsactief.

Werkervaring en ICT-opleiding gaan hand in hand

In een eerste fase krijgen deelnemers gedurende 4 maanden de kans om uit te groeien tot professionele contact center agents (helpdeskmedewerkers). Daarbij krijgen ze een technische opleiding om de Proximus-omgeving te leren kennen en doen ze tegelijkertijd waardevolle ervaring op door mee te draaien als volwaardig lid in de teams van iKanbi. Door die on-the-job training ontwikkelen ze naast technische vaardigheden ook soft skills.

In een tweede fase van 11 maanden blijven de deelnemers deeltijds tewerkgesteld bij iKanbi, aangevuld met een doorgedreven ICT-training in BorgerHub, een vestiging van MolenGeek in Borgerhout. De deelnemers krijgen er een AWS-opleiding, waarbij ze vertrouwd raken met cloud computing, het beheer van bedrijfsgegevens en de ontwikkeling van mobiele diensten en applicaties voor ondernemingen. Zo worden ze klaargestoomd en begeleid om een AWS-certificaat te behalen, dat deuren opent in hun toekomstige carrière.

Een eerste groep van zeven deelnemers heeft de voorbije weken de eerste fase doorlopen en begint vandaag aan de AWS-opleiding in Borgerhout. De drie partners engageren zich om aan het eind van het traject, in de mate van het mogelijke, jobkansen te bieden aan elk van deze mensen, hetzij binnen hun eigen bedrijf, hetzij bij een andere onderneming in de technologische sector.

Bedoeling is de opleiding te laten uitgroeien tot een structureel programma, waarvan de methodiek op verschillende locaties en in verschillende werkdomeinen kan worden toegepast. Zo zou het programma in de toekomst kunnen worden uitgebreid met opleidingen tot technicus, backoffice medewerker of vertegenwoordiger.

Drie complementaire partners zetten hun schouders onder dit project

Het project WORK and LEARN wordt gedragen door drie complementaire partners met elk hun eigen bijdrage maar een gemeenschappelijk doel: bijdragen aan een inclusieve maatschappij waar digitale technologie voor iedereen toegankelijk is. De partners willen ook andere bedrijven motiveren en stimuleren om mee te stappen in dit nieuwe concept. Er zijn immers meer dan 10.000 ICT-vacatures in Vlaanderen, in uiteenlopende domeinen van cyber security over artificiële intelligentie tot data-analyse.

Onze missie is de technologiesector toegankelijk te maken voor elke persoon die wenst te surfen op de digitale golf, ongeacht afkomst of opleidingsniveau. WORK and LEARN creëert dit inclusief kader met kansen voor iedereen.

We vinden dat we een verantwoordelijkheid dragen op menselijk en maatschappelijk vlak. Concreet uit zich dat in een bedrijfscultuur die focust op menselijke waarden. WORK and LEARN zorgt voor dit menselijk kader en biedt kansen aan kwetsbare mensen.

image not available

Bij Proximus willen we vastberaden bouwen we aan een betrouwbare, digitale wereld die de samenleving doet groeien en voor iedereen toegankelijk is. WORK and LEARN maakt kwetsbare personen digitaal vaardiger en zorgt voor een technologisch kader waarin iedereen kan meegroeien om de digitale uitdagingen van morgen aan te gaan.