Werken aan een inclusieve samenleving

en de bescherming van het milieu

Vandaag zijn we meer dan ooit vastbesloten om onze maatschappelijke rol te vervullen. Naast onze verbintenissen om tegen 2030 circulair te zijn en tegen 2040 in onze hele waardeketen net zero uitstoot van broeikasgassen te bereiken, is Proximus essentieel om andere sectoren in staat te stellen net zero te worden. Hoewel technologische innovatie en digitalisering deel uitmaken van het antwoord op de klimaatuitdaging, zorgen we ervoor dat verdere digitalisering de digitale kloof niet vergroot. Daarom willen we zo snel mogelijk gigabitconnectiviteit naar de Belgische bevolking brengen en digitaal vertrouwen opbouwen door middel van cybersecurity, online fraudepreventie en gegevensbescherming.