Digital Inclusion Ecosystem: DigitAll

In november 2020 lanceerde BNP Paribas Fortis het Digital Inclusion Ecosystem, dat nu is omgedoopt tot DigitAll.

Sinds juli 2021 is Proximus een nieuwe partner van BNP Paribas Fortis in het ecosysteem.

Het initiatief brengt spelers samen uit de zakenwereld, de sociale sector en de federale en gewestelijke overheden en besturen om synergieën tot stand te brengen en samen te werken. Het is de bedoeling de digitale kloof te dichten door digitale inclusie op de agenda te zetten, een netwerk uit te bouwen en een aantal kant-en-klare oplossingen te ontwikkelen met een positieve impact op zowel korte als lange termijn.

De deelnemers kunnen rekenen op de steun van verschillende deskundigen. Ook zij zijn verbonden aan organisaties met uiteenlopende achtergronden: de academische wereld, de zakenwereld, sociale organisaties en federale en gewestelijke overheden.

Digit all logo

Digitale ongeletterdheid

Vooral mensen die in armoede leven, laaggeschoolden, ouders, jongeren en mensen met een handicap vormen kwetsbare groepen die vaak met de digitale kloof te maken krijgen.

Maar liefst een op de tien gezinnen in België heeft thuis geen internetverbinding. In gezinnen met een laag inkomen is dat zelfs drie op de tien. Geen toegang hebben tot digitale tools is een van de hoofdoorzaken van de digitale kloof.

Een tweede oorzaak is een gebrek aan digitale vaardigheden. Dertig procent van de Belgen is onvoldoende digitaal vaardig.

Een derde oorzaak is digitale stress. Sommige mensen kunnen namelijk wel digitale tools gebruiken, maar kiezen er om verschillende reden voor dat niet te doen. De technologie evolueert aan een hoog ritme dat niet iedereen kan volgen. Sommigen maken zich dan weer zorgen om de privacy en de online veiligheid. Maar er zijn ook veel apps en websites die niet gebruiksvriendelijk genoeg zijn.

Zes oplossingen om de digitale kloof te dichten

DigitAll stelt zes concrete oplossingen voor om digitale uitsluiting te bestrijden. In de volgende fase worden die oplossingen verder uitgewerkt, getest en geïmplementeerd. In de aanloop naar die tweede fase krijgen andere organisaties de kans om zich bij het ecosysteem te voegen.

Bewustmakingscampagne

De eerste oplossing streeft ernaar digitale uitsluiting duidelijk op de agenda te zetten. Het grote publiek is zich namelijk nog onvoldoende bewust van de omvang van het probleem en weet niet welke groepen de gevolgen van de digitale kloof ondervinden. Er moet een bewustmakingscampagne worden opgezet voor bedrijven, overheden en particulieren.

Bestaande initiatieven versterken

Er bestaan al verschillende waardevolle initiatieven voor digitale inclusie. Het is dan ook belangrijk die projecten te steunen en te versterken. Met dat doel wordt een platform opgericht.

Een mobiele oplossing voor moeilijk te bereiken doelgroepen

Een deel van de 40% Belgen die door digitale uitsluiting worden bedreigd, worden niet bereikt door de organisaties die hen zouden kunnen helpen. Daardoor nemen ze niet actief deel aan onze digitale samenleving. Het aanbod moet dan ook naar hen toe stappen. Met de mobiele oplossing die het ecosysteem voorstelt, zijn moeilijk te bereiken groepen eenvoudiger aan te spreken, zodat ook zij de eerste stappen naar digitale autonomie kunnen zetten.

Lokale toegangspunten voor iedereen

Vaak weten mensen zelfs niet dat er lokale toegangspunten bestaan waar ze een computer kunnen gebruiken of vragen stellen. Daarom stelt het ecosysteem voor om een lokale beambte aan te stellen, die instaat voor digitale inclusie en voor de inrichting van een lokaal toegangspunt.

Index van digitale inclusie

DigitAll wil publieke en private organisaties helpen om digitaal inclusiever te worden. Ze zijn dan ook van plan om een index of een globale norm te ontwikkelen, waarmee die organisaties kunnen nagaan hoe digitaal inclusief ze zijn. De index moet hen ook aanmoedigen om hun processen en tools aan te passen en beter af te stemmen op digitaal kwetsbare groepen.

Digitale vaardigheden eenvoudig en automatisch bijwerken

Soms zetten mensen niet zelf de eerste stap naar digitalisering, omdat ze zich schamen en bang zijn voor stigmatisering enerzijds, en anderzijds omdat er onvoldoende oplossingen zijn. Op dit moment zijn de beschikbare oplossingen ontoereikend of te duur. Daarom stelt het ecosysteem een geautomatiseerde en gebruiksvriendelijke oplossing voor.

Charter downloaden