19 zag het daglicht in 2018, en biedt sindsdien een codeeropleiding aan via haar IT-ontwikkelingsplatform. Dat maakt deel uit van netwerk 42, dat zich nu wereldwijd uitstrekt over veertien steden. Dankzij de originele aanpak kunnen de deelnemers de opleiding op hun eigen tempo volgen, gestuurd door innovatieve pedagogie. 19 is ook bijzonder gemakkelijk bereikbaar: de school ligt in BeCentral, ín station Brussel-Centraal en dus pal in de stad.

Het pedagogische platform draait om peer-to-peerleren: de deelnemers helpen elkaar om hun doelstellingen te bereiken. Geen leerkrachten of klaslokalen te bespeuren! Studenten ontwikkelen hun talenten dankzij gamificatie. Dat betekent dat ze leren zoals personages van een rollenspel die opdrachten vervullen. BeCentral is elke dag doorlopend open, het hele jaar lang. Zo kunnen de deelnemers écht op hun eigen tempo leren, want ze kiezen zelf wanneer ze naar de opleiding gaan.

Proximus was er al snel van overtuigd dat de methode werkt, en is dus één van de stichtende partners van het project.

Het partnerschap tussen Proximus en 19 is gestoeld op kennisuitwisseling. Talentvolle studenten kunnen zelfs stage lopen bij Proximus. Zo hebben onze IT-teams al ruim tien stagiairs verwelkomd, en hebben we zes medewerkers aangeworven die van 19 kwamen.

We organiseren geregeld presentaties, waarin onze experten dieper ingaan op nieuwe digitale trends, zoals 5G, artificiële intelligentie, kringloopeconomie, e-health en e-education.

Als technologische enabler investeren we in innovatie om een antwoord te bieden op maatschappelijke uitdagingen. We begeleiden start-ups en het talent van morgen via opleidingsinitiatieven die het dynamisme van de digitale economie uitstralen, en door de ontwikkeling van het Belgische digitale ecosysteem te ondersteunen. Start-ups zijn de drijvende kracht achter het ondernemerschap waaraan België vandaag nood heeft. Onze samenwerking met 19 is een mooi voorbeeld van hoe we onze maatschappelijke rol willen invullen.

s19.be

foto van iemand die gequote wordt

Toen ik aan de universiteit begon, hoorde ik over de 42 netwerkpedagogie. In 2018, na 2 jaar zonder succes civieltechnische chemie te hebben geprobeerd, heb ik me geheroriënteerd op een middelbare school in de informatica. Tijdens de zomer voor het begin van het schooljaar in september 2018, kreeg ik te horen over de opening van de Belgische vestiging van Netwerk 42, 19. Omdat ik het toelatingsexamen van school 19 (zwembad) interessant vond, zei ik tegen mezelf dat ik in augustus 2018 mijn geluk zou beproeven. Ik werd direct daarna aangenomen. Daarna heb ik mijn opleiding aan de school gevolgd tot ik in september 2019 op zoek moest naar een stageplaats. Ik kwam de stageadvertentie van Proximus tegen, een bedrijf dat mij interesseerde wegens zijn omvang en diversiteit van sectoren, en ik heb gesolliciteerd. Ik werd aangenomen en rondde mijn stage af in december 2019 en werd vervolgens aangenomen in februari 2019.