MolenGeek en Proximus samen om digitale talenten te activeren

MolenGeek en Proximus hebben officieel hun partnerschap voor de ontwikkeling van digitale competenties, onderwijs en innovatie aangekondigd in aanwezigheid van Bernard Clerfayt, minister van Werk, Beroepsopleiding en Digitalisering van het Brusselse Gewest, en Stefaan De Clerck, voorzitter van de raad van bestuur van Proximus.

Het gaat om een creatief partnerschap dat beide partijen aanzienlijke voordelen zal opleveren. Ze verbinden zich ertoe de werkgelegenheid te verbeteren, ondernemerschap te stimuleren en nieuwe kansen voor digitale talenten te creëren.

Om zijn activiteiten verder te ontwikkelen en op grotere schaal digitale talenten te activeren kan het Molenbeekse initiatief voortaan rekenen op de volledige technologische expertise van Proximus.

De samenwerking omvat verschillende facetten: terbeschikkingstelling van telecommateriaal en -diensten, uitwisseling van kennis, opleidingen, stages, consultancy en hackathons. Er zullen ook heel wat interacties plaatsvinden met het departement human resources van Proximus. Zo zullen er verschillende specifieke opleidingen worden voorgesteld en stageplaatsen aangeboden.

Proximus verlegt op een concrete manier grenzen door samenwerkingsmogelijkheden te bieden aan jonge talenten die bij MolenGeek werden opgeleid en die niet noodzakelijk een typisch onderwijstraject hebben doorlopen. Dit biedt Proximus toegang tot meer innovatie aangezien deze jonge talenten niet beperkt worden door schoolse lesroosters.

Concreet heeft deze samenwerking verschillende doelstellingen, waarbij verschillende technologieën worden benut: opleidingen op maat, mogelijkheden voor aanvullende opleidingen met de studenten, cocreatie van evenementen, en andere innovatieve samenwerkingsvormen.

De studenten zullen ook de gelegenheid krijgen om IoT-oplossingen te ontwikkelen dankzij de sensoren die Proximus ter beschikking zal stellen en de toegang tot specifieke interfaces en platformen.

Er zullen eveneens synergieën ontstaan tussen Proximus en het ecosysteem van in MolenGeek geïncubeerde start-ups.

Het is duidelijk dat de betrokkenheid van Proximus, een belangrijke technologische speler, toelaat om het model en de visie van het technologische ecosysteem MolenGeek te valideren.

Dit partnerschap is het resultaat van twee jaar werk en stelt ons vandaag in staat onze krachten te bundelen om technologie toegankelijk te maken voor iedereen en vooral daar waar ze het minst bereikbaar is.

foto van iemand die gequote wordt

We willen helpen om tegemoet te komen aan de enorme behoefte aan digitale opleidingen, inclusief upskilling en reskilling voor België. Digitale technologie zal de komende jaren nieuwe banen scheppen en opent tal van kansen voor jongeren, vooral via nieuwe leervormen die hen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Zo vervult Proximus zijn rol in het digitale onderwijs, met de ambitie om de digitale kloof te dichten, digitale inclusie te bevorderen en te bouwen aan een veilig, duurzaam en bloeiend digitaal België.

Printen

Deel dit nieuws via