Terug naar school - Proximus begeleidt jongeren naar een digitale en milieuvriendelijke wereld

We wensen alle leerlingen en studenten met wie we via onze partnerschappen in contact staan een uitstekende start van het nieuwe schooljaar toe: of het nu gaat om het domein van de digitale wereld of dat van de bescherming van het milieu, twee van onze belangrijkste prioriteiten op het gebied van duurzaamheid.

Via het project 'Internet Safe & Fun' animeren bijna 200 medewerkers van Proximus die door Child Focus zijn opgeleid tweemaal per jaar workshops om jongeren te sensibiliseren rond een risicoloos internetgebruik. Elk jaar al hebben meer dan 10.000 leerlingen van het 5e en 6e leerjaar aan deze workshops kunnen deelnemen.

Onze partners Bednet en Take Off verbinden meer dan 1100 langdurig zieke kinderen via een videoconferentiesysteem met hun klas, zodat deze kinderen in contact kunnen blijven met hun vrienden en de lessen kunnen bijwonen.

We maken er ook een erezaak van om werkzoekenden op te leiden tot digitale talenten. De arbeidsmarkt is voortdurend op zoek naar deze profielen. Samen met onze partners MolenGeek, 19 en Technobel helpen we jaarlijks ongeveer 1000 talenten op te leiden. Naast technologische ondersteuning krijgen sommige studenten een stageplaats bij Proximus, wat in het beste geval kan leiden tot een baan. Om de digitale revolutie tot een goed einde te brengen, rekruteren we voortdurend lassers, die we in samenwerking met Technobel een uniek opleidingstraject aanbieden. Op basis van het principe van duaal leren wordt theoretische opleiding gecombineerd met voortgezette praktische opleiding.

Onze partner GoodPlanet werkt elke dag aan het milieubewustzijn van de leerlingen. Sinds 2013 organiseert GoodPlanet de inzameling van oude mobiele telefoons op scholen. De ingezamelde toestellen worden gerecycleerd. Proximus steunt dit circulaire-economieproject door scholen te belonen met opgeknapte computers die een tweede leven krijgen. Sinds het begin van het project werden bijna 160.000 oude mobiele telefoons ingezameld in meer dan 1200 scholen en werden er meer dan 2700 computers verdeeld.

Meer recent heeft GoodPlanet de GoodSchool DigiTool gelanceerd, een applicatie die gebruikmaakt van de IoT-technologieën van Proximus en waarmee leerkrachten en leerlingen het energieverbruik (elektriciteit, stookolie en gas), het waterverbruik en de afvalproductie van de school kunnen opvolgen. Met de GoodSchool DigiTool kunnen ze zich vergelijken met scholen van een vergelijkbare omvang en acties opzetten om de milieu-impact van de school te verbeteren. Meer dan 500 scholen hebben een profiel op de GoodSchool DigiTool.

We wensen onze partners, alle leerlingen, studenten en leerkrachten een geweldig jaar in het teken van onlineveiligheid, digitale vaardigheden en respect voor het milieu!

Infographic partnership