MolenGeek.com

Tussen 2015 en 2018 heeft Proximus 225 jongeren een digitale opleiding gegeven dankzij het project Digitalent. Het is via dit project dat de eerste contacten met MolenGeek werden gelegd. Verschillende van onze studenten hebben er immers hun leertraject met succes voortgezet.

In enkele jaren is MolenGeek uitgegroeid tot een belangrijke speler in de lokale sociaal-economische ontwikkeling. Dit gedurfde ecosysteem (coding school en kweekvijver van start-ups), dat in 2016 in Molenbeek boven de doopvont werd gehouden, is grensverleggend, omdat het nieuwe technologieën en ondernemerschap toegankelijk maakt voor vroegtijdige schoolverlaters of personen zonder opleiding.

MolenGeek zal zijn opleidingen ook diversifiëren door in te zetten op twee nieuwe assen: digitale marketing en digitale media, en geografisch uitbreiden door een site in Borgerhout te openen.

Het partnerschap dat Proximus en MolenGeek zopas hebben gesloten; omvat verschillende facetten:

  • Terbeschikkingstelling van telecommateriaal en -diensten, uitwisseling van kennis, opleidingen, stages, consultancy en hackatons.
  • Onze divisie Enterprise Business Unit zal studenten de mogelijkheid bieden om IoT-oplossingen te ontwikkelen dankzij de sensoren die we hen ter beschikking stellen en de toegang tot onze interfaces en platformen. Daarnaast willen we synergieën tot stand brengen met het ecosysteem van start-ups die in MolenGeek zijn opgericht.
  • Onze 'innovation teams' zullen presentaties over uiteenlopende technologische evoluties geven en geïnteresseerden inwijden in Design Thinking.
  • Daarnaast zal er ook sterke interactie zijn met ons departement Human Resources: specifieke opleidingen, stageplaatsen, enz.

Door met MolenGeek in zee te gaan, wil Proximus inspelen op de enorme behoefte aan digitale opleidingen in België. Dit onder meer door het versterken van de competenties ('upskilling ') en reconversie ('reskilling') van werknemers. Zoals blijkt uit de studie "be the change", gepubliceerd door Agoria, zal de digitalisering meer nieuwe banen scheppen dan ze er zal doen verdwijnen. Op korte termijn wordt de arbeidsmarkt wel verstoord door de digitalisering, maar op middellange en lange termijn biedt ze heel wat mogelijkheden voor digitaal geschoolde werknemers.

Hier ligt dus een mooie kans voor de jongeren, zeker met de nieuwe leervormen die hen klaarstomen voor de arbeidsmarkt.

Als technologische enabler investeren we in innovatie om een antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen. We begeleiden de start-ups en de talenten van morgen via opleidingsinitiatieven die het dynamisme van de digitale economie vertalen, en door de ontwikkeling van het Belgische digitale ecosysteem te ondersteunen. Start-ups zijn de drijvende kracht achter het ondernemerschap waaraan België vandaag nood heeft. Onze samenwerking met MolenGeek is een mooi voorbeeld van hoe we deze maatschappelijke rol willen invullen.

MolenGeek.com