Proximus blijft de uitrol van zijn fibernetwerk uitbreiden met de ambitie om vóór eind 2026 het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bestrijken

  • In juli laatstleden besliste Proximus om de uitrol van zijn open fibernetwerk uit te breiden en sterk te versnellen, meer bepaald met de hulp van zijn partners EQT Infrastructure voor de uitrol in Vlaanderen en Eurofiber voor de uitrol in Wallonië.
  • Tegen eind 2028 zullen 4,2 miljoen woningen en bedrijven aldus op fiber kunnen worden aangesloten.
  • Vandaag is de uitrol aan de gang in 16 steden in heel België. Meer dan 400.000 woningen en bedrijven zijn al aansluitbaar op fiber.
  • Ook in Brussel is de uitrol in bepaalde wijken al aan de gang. Proximus wil het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest vóór eind 2026 op fiber aansluiten.
  • Het programma 'Fiber in Brussel' zal dankzij de vruchtbare samenwerking met Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel toelaten 600 nieuwe banen te creëren in het Brussels Gewest.

In de loop van de komende jaren zullen de gemeenten van het Brussels Gewest geleidelijk aan met fiber worden uitgerust. Tegen 2026 zullen alle Brusselse woningen en bedrijven toegang hebben tot het gigabitnetwerk, dat voor iedereen toegankelijk is en ten goede komt aan iedereen. Daarmee was Proximus de eerste operator in België die fiber niet alleen in nieuwe verkavelingen binnenbrengt, maar ook helemaal doortrekt tot in bestaande woningen en bedrijven.

Fiber, een ongeëvenaarde technologie

Fiber is de ultieme breedbandtechnologie van de toekomst en speelt voor zowel residentiële als professionele klanten in op de exponentiële toename van het dataverkeer. Met fiber kunnen alle gezinsleden tegelijk (tele)werken, surfen, video’s streamen en online gamen, zonder vertraging of kwaliteitsverlies. Ieder kan rekenen op een uitstekende, veilige, stabiele en betrouwbare klantenervaring dankzij een netwerk dat zeer grote bandbreedtes aankan en een vrijwel ongelimiteerde capaciteit heeft. Voor bedrijven is fiber een enorme troef om alle mogelijkheden van de digitalisering ten volle te benutten en concurrentieel, wendbaar en innovatief te blijven. Deze ultrasnelle technologie stimuleert bovendien de adoptie van nieuwe manieren van werken en ondersteunt de explosie aan geavanceerde technologische ontwikkelingen op het vlak van artificiële intelligentie, augmented/virtual reality, data analytics en internet of things. Fiber is ook milieuvriendelijk omdat het energiezuiniger is dan koper en een langere levensduur heeft.

Een ambitieuze uitrol van Fiber in België

Proximus lanceerde in december 2016 het investeringsplan 'Fiber voor België' om fiber uit te rollen naar het merendeel van de bedrijven en stedelijke centra in België. In 2020 kondigde Proximus een aanzienlijke versnelling en uitbreiding van zijn programma aan. Het vervroegde zijn investeringen en ondertekende twee partnerschips, met Eurofiber voor de uitrol in Wallonië en met EQT Infrastructure voor de uitrol in Vlaanderen. De voorziene dekkingsgraad werd dus opgetrokken, met als uiteindelijk doel minstens 70% van de Belgische bevolking te bestrijken.

Fiber in Brussel voor meer dan 600.000 woningen en bedrijven

Tegen eind 2020 zal Proximus ondanks de coronacrisis fiber hebben uitgerold voor ongeveer 50.000 Brusselse gezinnen en bedrijven. Het is echter de ambitie om dit tempo op te voeren om vanaf 2022 voor Brussel een kruissnelheid van 100.000 woningen en bedrijven per jaar te bereiken, om zo het hele gewest te kunnen bestrijken, wat neerkomt op meer dan 600.000 aangesloten woningen en bedrijven tegen eind 2026. De uitrol van fiber luidt trouwens een nieuwe fase in de digitale revolutie van het Brussels Gewest in. Dankzij fiber kunnen inwoners en bedrijven genieten van een ongeëvenaarde digitale ervaring, wat de groei en de tewerkstelling in de stad, het gewest en ten slotte het hele land enkel ten goede kan komen.

Fases van de uitrol

Proximus heeft Brussel opgedeeld in verschillende zones. De uitrol van fiber zal in verschillende fases verlopen, in nauw overleg met het bestuur van elke Brusselse gemeente.

Momenteel is fiber al geïnstalleerd in bepaalde zones van Ukkel, Evere, Etterbeek en Brussel (Anspachwijk). De uitrol is bezig in Koekelberg/Molenbeek en Anderlecht.

De volgende zones zijn in voorbereiding: Brussel-centrum (Vijfhoek), Schaarbeek en Elsene. De werken zullen begin volgend jaar worden aangevat.

De impact van de werken wordt tot het strikte minimum beperkt. Proximus voert vóór de aanvang van de werken een analyse uit om de uitrol te optimaliseren en zal waar mogelijk steeds opteren voor gevelbevestiging in plaats van ondergrondse installatie, vooral in dichtbebouwde zones. Zo verloopt de uitrol veel sneller, met beperkte hinder voor de inwoners.

Proximus staat ook in contact met verschillende Brusselse spelers, zoals Brussel Mobiliteit, de verschillende politiezones, de betrokken gemeenten en de andere nutsbedrijven, om synergieën gelinkt aan de werken te optimaliseren en de impact voor de Brusselse burger te minimaliseren.

Een heldere en transparante informatiecampagne

Proximus zal open en transparant communiceren met alle inwoners en ondernemingen in de zones waar fiber wordt uitgerold. De inwoners worden uitvoerig geïnformeerd over de uitrol en de voordelen van fiber, per brief en via lokale infosessies, dankzij het mobiele informatiepunt dat van tijd tot tijd rondrijdt in de straten of via de webpagina www.proximus.be/Brussel met specifieke informatie over het verloop van de werken. Voor alle andere vragen over de werken kunnen ze contact opnemen met een gratis nummer (0800 17 xxx), dat verschilt per gemeente, of naar het lokale Proximus verkooppunt gaan. Daarnaast neemt Proximus met elk bedrijf individueel en proactief contact op om na te gaan welke fiberoplossing het best aansluit bij zijn specifieke behoeften.

600 banen in het Brussels Gewest 

Schattingen m.b.t. de fiberuitrol in Brussel maken gewag van meer dan 600 nieuwe banen op korte termijn, vooral in de bouwsector.

Daarom werd een dialoog aangeknoopt met Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel om zoveel mogelijk Brusselaars te kunnen tewerkstellen in deze nieuwe jobs.

foto van iemand die gequote wordt

Het is onmogelijk om het over lokale technologische innovatie te hebben zonder Brussel te noemen als hoofdstad van België en hart van Europa. We zijn opgetogen u vandaag te kunnen meedelen dat we de ambitie hebben om op slechts zes jaar tijd fiber uit te rollen in het hele Brussels Gewest. De voorbije jaren hebben we het tempo van onze uitrol geleidelijk aan opgedreven en begin 2020 kondigden we een echte sprong voorwaarts aan, waardoor we nu nóg sneller en breder kunnen gaan. Nu is het de beurt aan Brussel om de fibertoer op te gaan. In de komende maanden zullen de inwoners en de bedrijven in de verschillende wijken zelf kunnen ontdekken hoe fiber de ultieme breedbandervaring biedt om te surfen, te streamen, te gamen en te werken tegen lichtsnelheid.

foto van iemand die gequote wordt

Fibernetwerken zullen een essentieel onderdeel worden van de stedelijke infrastructuur, net als water of elektriciteit. Een fiberaansluiting maakt het mogelijk om tegelijkertijd afstandsonderwijs te volgen, te surfen, te streamen of te gamen én apparaten met artificiële intelligentie te gebruiken. Ons fibernetwerk is bovendien een open netwerk, waarop alle andere operatoren welkom zijn om diensten aan te bieden aan hun klanten.

Het is duidelijk dat de uitrol van deze technologie voor ons gewest zowel strategisch als economisch gezien belangrijk is. Deze uitrol strookt trouwens volledig met de wens van mijn regering om van Brussel een smart city te maken, die we heel concreet zien als een platform voor innovatie en participatie. Bovendien ben ik trots omdat het Brussels Gewest door zelf een fibernetwerk uit te rollen er prat op kan gaan op dit gebied een pionier en bijzonder proactief te zijn.

De crisis heeft het effect van een tijdmachine. De digitalisering van de maatschappij was al begonnen, maar met het coronavirus is digitaal een sterke trend geworden. Ik verheug me dus in alle acties die de burgers en de bedrijven in staat stellen hun digitale transitie te versnellen. Het toont ook aan dat de spelers het belang van datauitwisseling ten volle begrepen hebben, temeer daar dit initiatief van Proximus zal leiden tot de creatie van 600 banen. De uitdaging zal erin bestaan om ervoor te zorgen dat deze nieuwe banen worden ingevuld door Brusselaars. Samen met de openbare diensten voor tewerkstelling en opleiding zullen we hierover waken.

Een stabiele, veilige en snelle netwerkverbinding is van vitaal belang. Tijdens de hele coronacrisis werd dit duidelijker dan ooit. Studenten die gedwongen zijn om lessen te volgen achter hun pc, honderdduizenden werknemers die plots van thuis uit moeten werken, zelfstandigen die hun klanten vaak alleen digitaal kunnen bereiken, overheden die belangrijke informatie snel en accuraat moeten delen met alle inwoners: voor al deze groepen is dit netwerk een echte lifeline geworden. Ik ben dan ook zeer gelukkig dat er wordt geïnvesteerd in een sterk netwerk van de toekomst. Dit is een goede zaak voor iedereen die in Brussel leeft, woont en werkt.

Printen

Deel dit nieuws via