Proximus wordt de eerste telco-speler ter wereld die gaat samenwerken met Doconomy om zijn klanten te betrekken bij het streven naar een duurzamer klimaat

In het kader van zijn #Inspire2022 strategie en in lijn met zijn doelstelling om een referentieoperator te worden in Europa, stelt Proximus duurzaamheid voorop als een van zijn vier belangrijkste focusdomeinen. Naast zelf actie ondernemen als bedrijf, ligt een cruciaal aspect in het waarmaken van deze belofte bij het sensibiliseren van consumenten over hoe ze hun ecologische voetafdruk in hun dagelijks leven kunnen verbeteren.

Als sterk Belgisch bedrijf wil Proximus elke Belg in staat stellen om op een meer duurzame manier te leven, te leren, te werken en te produceren. Om dit te bereiken, is het belangrijk de impact van de digitale wereld op de omgeving te verzoenen met de noodzakelijke transformatie die digitalisering met zich meebrengt voor een groenere planeet. Proximus is al CO₂-neutraal voor zijn eigen activiteiten sinds 2016 en heeft zichzelf de gedurfde ambitie gesteld om tegen 2030 een netto positieve bijdrage te leveren aan de planeet en echt circulair te worden. Daartoe heeft Proximus duurzaamheid opgenomen in de kern van zijn strategie en geïntegreerd in al zijn activiteiten.

De missie van Doconomy bestaat erin digitale hulpmiddelen aan te bieden die duurzame verandering stimuleren en wereldwijd 1 miljard mensen te betrekken bij het verminderen van hun CO₂-voetafdruk tegen 2025. Deze tools zijn gebaseerd op impactberekeningen met behulp van Doconomy’s Åland Index-methodologie, een cloudgebaseerde softwaredienst om de CO₂-uitstoot die voorkomt uit individuele activiteiten, te volgen.

Door te gaan samenwerken met Doconomy geeft Proximus nu het startschot voor het creëren van een ecosysteem van gelijkgestemde bedrijven met de ambitie om consumenten bewust te maken van hun dagelijkse CO₂-impact. Het eerste doel is om het bewustzijn te vergroten over de urgentie van klimaatverandering en onze gedeelde verantwoordelijkheid om te handelen. Hiervoor zullen Proximus en Doconomy de Proximus klanten digitale instrumenten aanbieden om hun CO₂-voetafdruk op te volgen. Een tweede stap is hen in staat te stellen om op basis van die gegevens voor een duurzamere levensstijl te kiezen.

Later zullen meer details worden bekendgemaakt over de integratie van Doconomy-diensten in het Proximus-aanbod.

De alliantie van de meest bereidwillige en toegewijde bedrijven ter wereld, met als doel de klimaatcrisis aan te pakken, heeft zojuist een belangrijke stap voorwaarts gemaakt! Door telecom toe te voegen aan de toolkit voor positieve verandering en een veerkrachtiger morgen, wordt een sterk signaal gegeven dat elk bedrijf zijn gebruikers kan betrekken bij en informeren over klimaatactie. Het toegewijde en innoverende team van Proximus wijst de weg en aangezien dit geweldig nieuws is voor Doconomy met een partnerschap als dit, is het nog beter nieuws voor de planeet.

foto van iemand die gequote wordt

Bij Proximus zijn we het engagement aangegaan om te werken aan een groen en digitaal België. Om een echte impact te hebben, moeten we verder gaan dan onze eigen activiteiten en opnieuw nadenken over hoe onze netwerken, onze producten en diensten de impact op het milieu van andere spelers, waaronder onze klanten, in de hele keten kunnen verminderen.

Dit partnership is een eerste stap in de richting van de creatie van een duurzaam digitaal ecosysteem, waarbij het lokale bereik van Proximus en de expertise van Doconomy worden gecombineerd. We zijn er trots op dat we zo het voortouw kunnen nemen.

Printen

Deel dit nieuws via