Proximus innoveert op het vlak van eHealth met patiëntgerichte teleconsultatie-app Doktr

Voor de zomer lanceert Proximus Doktr, een innovatieve dienst voor teleconsultaties via video, die patiënten met een behoefte aan eerstelijnszorg op een gemakkelijke en veilige manier in contact brengt met een gekwalificeerde arts. Een team van hoogopgeleide en door het RIZIV erkende artsen, een beveiligde login via itsme en een sterk privacybeleid garanderen de patiënt een ervaring van topkwaliteit. Tegelijkertijd kan de applicatie een instrument zijn voor artsen om efficiënter te werken en zo de druk in hun dagelijkse activiteiten verlichten. De lancering van Doktr is een eerste concrete stap in de ambitie van Proximus om relevante, innovatieve digitale oplossingen in het eHealth-domein aan te reiken en bij te dragen tot een toekomstbestendig zorglandschap voor België.

Digitale innovatie in de gezondheidszorg bevorderen door een veilige, eenvoudige en patiëntgerichte ervaring

Met deze nieuwe digitale gezondheidsdienst speelt Proximus in op specifieke uitdagingen in de gezondheidszorg van vandaag: artsen die op zoek zijn naar efficiëntie en ondersteunende tools omdat ze onder hoge druk staan; patiënten die op een veilige en eenvoudige manier een dokter willen zien; en een zorgsysteem dat geconfronteerd wordt met een behoefte aan duurzame digitale innovatie na de coronapandemie.

Doktr stelt patiënten in staat om snel in contact te komen met een gekwalificeerde arts vanop om het even welke locatie, zonder zich naar een dokterspraktijk te moeten begeven, met behulp van slechts een mobiele app. Nadat ze zich veilig hebben geïdentificeerd via itsme en een aantal basisvragen hebben beantwoord, worden ze doorverbonden met een arts. Deze krijgt de basisgegevens van de patiënt en een digitale samenvatting van de reden van het gesprek te zien in zijn webtool. Met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt kan de arts toegang krijgen tot het medisch dossier van de patiënt of, indien nodig, verslag uitbrengen aan zijn huisarts.

De applicatie zal nog voor deze zomer beschikbaar zijn op iOS & Android en staat open voor iedereen (Proximus-klant of niet) die ingeschreven is bij een Belgische mutualiteit. Hoewel de dienst in eerste instantie gericht is op eerstelijnszorg, is het de ambitie van Proximus om op middellange termijn alle Belgische artsen, specialisten en paramedici in staat te stellen digitaal te connecteren met hun patiënten.

De beschikbare artsen zijn stuk voor stuk door het RIZIV erkende deskundigen. Zij mogen voorschriften opstellen, maar verbinden zich ertoe geen geneesmiddelen voor te schrijven die verslavend kunnen zijn of een intensieve medische opvolging vereisen. Op basis van de videoconsultatie, waarbij de arts makkelijker een persoonlijk gesprek kan voeren en belangrijke visuele aanwijzingen kan detecteren, kan de patiënt eventueel doorverwezen worden naar een fysieke consultatie of een ziekenhuis.

Een eerste stap in een ambitieus traject om het potentieel van digitalisering voor artsen en patiënten te benutten

De lancering van Doktr is een nieuwe concrete invulling van de ambitie van Proximus om verder te gaan dan de typische connectiviteitsdiensten en om, samen met partners, digitale oplossingen te bedenken en uit te werken waardoor mensen beter leven en slimmer werken. Na eerdere initiatieven op het gebied van onderwijs, financiële diensten en slimme reclame wil dit project de druk op zorgverleners helpen verlichten en patiënten digitale instrumenten in handen geven om actief deel te nemen aan hun zorgtraject.

In al deze domeinen gelooft Proximus sterk in de toegevoegde waarde van samenwerking en partnerschappen. Aangezien traditionele modellen in vraag worden gesteld vanuit het oogpunt van dataprivacy, duurzaamheid en de 'one-size-fits-all'-dominantie van wereldwijde techspelers, ziet Proximus mogelijkheden om samen te werken met ecosystemen van lokale spelers en complexe lokale problemen op een andere manier te bekijken. Daarom heeft Proximus de voorbije maanden regelmatig open gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders in de gezondheidszorg – waaronder het RIZIV, de Orde van Geneesheren, de mutualiteiten en artsenverenigingen – om zijn visie en toekomstige dienstverlening toe te lichten en te luisteren naar hun feedback.

Voor het technische platform werkt Proximus samen met Doktor.se, een Zweedse aanbieder van eHealthoplossingen die al verscheidene jaren ervaring heeft met soortgelijke diensten in Scandinavië en uitgegroeid is tot een van de toonaangevende aanbieders van teleconsultatieplatformen in Europa.

De lancering van Doktr is een hoeksteen voor de ambities van Proximus in de gezondheidszorg, maar vormt tegelijk slechts een eerste stap in een ambitieus traject. De app zal na verloop van tijd verder worden verrijkt met specifieke functies, om nog meer mogelijkheden te bieden en het leven voor zowel patiënten als artsen gemakkelijker te maken. Daarnaast zal Proximus het potentieel van andere initiatieven op het gebied van eHealth verder onderzoeken, steeds met het oog op de toegevoegde waarde voor patiënten en gezondheidswerkers.

foto van iemand die gequote wordt

De coronapandemie heeft ons allen het belang doen inzien van een performante, wendbare, toegankelijke en toekomstbestendige gezondheidszorg in België. Proximus wil een faciliterende rol spelen in de versnelling van de digitale transformatie en het stimuleren van innovatie in de gezondheidszorg, in het belang van artsen en patiënten. Onze bedoeling met Doktr is om optimaal gebruik te maken van slimme digitale tools die de druk op de Belgische gezondheidszorg helpen verlichten. Ik ben er vast van overtuigd dat Proximus, als een betrouwbare lokaal verankerde operator, over alle nodige troeven beschikt om een sleutelrol te spelen in het aanpakken van deze uitdaging en bij te dragen tot de uitbouw van een toekomstbestendig zorgmodel voor België.

Ik ben blij dat Proximus als overheidsbedrijf vol inzet op innovatie, zoals smart housing, slimme steden en nu ook e-health. Tijdens en na een gezondheidscrisis zoals nu, toont Proximus hiermee de maatschappelijke meerwaarde van een telecomspeler als overheidsbedrijf. Door de coronacrisis is er een enorme versnelling gekomen in online tools, die een aantal zaken makkelijker maken en de druk op onze gezondheidszorg ook kunnen verlichten. Zeker als dat gebeurt met andere spelers uit de gezondheidssector rond de tafel, zoals bij dit project van Proximus.

 

Meer info

Printen

Deel dit nieuws via