Proximus gaat zijn werkplek van de toekomst creëren via een herontwikkeling van het bestaande gebouw in de Brusselse Noordwijk

Het Executief Comité van Proximus heeft een shortlist opgesteld van drie kandidaten die in de running blijven om de toekomstige kantoren van het bedrijf in Brussel te mogen ontwikkelen. Om een duurzame en inspirerende digitale campus te creëren die onderlinge contacten, samenwerking en innovatie stimuleert, opteert Proximus voor een grondige renovatie van het bestaande gebouw. Verwacht wordt dat eind 2021 of begin 2022 definitief wordt beslist aan wie de ontwikkeling van het project zal worden toegekend.

Een nieuwe beleving met een echt campusgevoel dat menselijk contact en samenwerking bevordert

Nadat Proximus zijn intentie had aangekondigd om van zijn fysieke vestiging in Brussel een groenere, kleinere, campusachtige site te maken die beter afgestemd is op samenwerking en hybride vormen van werk, heeft Proximus tussen februari en april 2021 een Request for Proposal-proces (RfP) georganiseerd. Na grondige analyse van alle projecten heeft het Executief Comité van Proximus ingestemd met de selectie van het Consortium 'DWNTWN-4-Proximus', Immobel NV/SA en Whitewood Capital NV/SA, van wie de voorstellen voor het creëren van een nieuwe werkplek het beste aansluiten bij de visie van het bedrijf. Proximus werd in dit proces bijgestaan door BNP Paribas Real Estate.

Proximus zal nu samen met de geselecteerde ontwikkelaars een traject van co-creatie starten, dat moet resulteren in de verkoop van het volledige gebouw. Het gebouw zal vervolgens grondig worden gerenoveerd om het juiste evenwicht te vinden tussen de behoeften van Proximus als gedeeltelijke huurder en de aanpassingen aan de overige delen van het gebouw die nodig zijn voor een gemengd gebruik.

De herontwikkeling van de huidige site in de Brusselse Noordwijk moet Proximus helpen pionier te blijven op het gebied van duurzaamheid, waarbij circulariteit een prioriteit is. Het moet ook een project zijn dat het welzijn van de werknemers ten goede komt en waarbij het bedrijf zijn maatschappelijke rol vervult om van de wijk een bruisende plek te maken, waar vele mensen met elkaar kunnen samenleven en -werken.

 

De herontwikkeling van de Proximus-kantoren naast het Brusselse Noordstation: een positieve keuze om ...

... de Proximus-gemeenschap de best mogelijke werkomgeving te bieden

De locatie van het iconische gebouw kan nauwelijks beter wat betreft bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Ook het toekomstige gebouw zelf zal volledig aansluiten op de behoeften van het bedrijf, want het design en de lay-out ervan zullen het resultaat zijn van een proces van co-creatie van Proximus en de ontwikkelaar. Er komen tal van ruimtes bestemd voor samenwerking, informele hoekjes en groene zones om het welzijn van de werknemers te verbeteren en interpersoonlijke contacten te stimuleren.

Bovendien zal het nieuwe ontwerp van de werkomgeving de culturele transformatie van Proximus ondersteunen en een meer wendbare manier van werken mogelijk maken. Het ontwerp zal een open campusgevoel bieden en de samenwerking tussen collega's en met klanten, partners en andere bedrijven faciliteren.

... het bedrijf te stimuleren op zijn pad om de ambitieuze milieudoelstellingen te behalen

De herontwikkeling van de huidige kantoren is een logische keuze in het licht van het engagement van Proximus om een netto positieve bijdrage te leveren en tegen 2030 een echt circulair bedrijf te worden. Het project zal op verschillende manieren bijdragen aan de verwezenlijking van de gedurfde ambities van Proximus om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en te evolueren naar fossielvrije gebouwen, omdat het de onderneming in staat zal stellen:

  • energie-efficiënties te realiseren door slimme energiemonitoring en voorspellende verbruiksplanning die is afgestemd op de bezettingsgraad van het gebouw
  • 50% minder kantoorruimte te bezetten, met minder impact op het milieu als resultaat
  • materiaal zo veel mogelijk te recycleren en verder te gaan met het verkennen van circulaire principes zoals het gebruik van refurbished materiaal en het delen van faciliteiten en apparatuur, enz.
  • direct naast het best verbonden treinstation van België te blijven en zo het openbaar vervoer tot de aantrekkelijkste manier om de verplaatsing naar het werk te maken

... het engagement voor de revitalisering van Brussel-Noord in de verf te zetten

Proximus blijft in het hart van de wijk rond Brussel-Noord, die momenteel een enorme revitalisering ondergaat. De wijk zal worden getransformeerd tot een levendig, groen gebied met een mix van kantoren en woningen en zeer goed openbaar vervoer. Proximus is er trots op een actieve rol te spelen in het verbeteren van de levenskwaliteit in het gebied en voor de mensen die er wonen. Op die manier blijft het bedrijf trouw aan zijn maatschappelijke missie.

Volgende stappen en tijdschema

Eind van dit jaar of begin 2022 wordt definitief beslist tussen de drie overgebleven kandidaten. Het project, dat een toekomstige thuis voor Proximus creëert, zou tussen eind 2025 en eind 2026 voltooid moeten zijn. Omdat de tijdschema's per voorstel verschillen, kan er in dit stadium geen bijkomende concrete informatie worden gegeven.

foto van iemand die gequote wordt

Ik ben zeer blij de eerste details te kunnen meedelen van ons plan om onze werkplek opnieuw uit te vinden. Dit zal ons in staat stellen slimmer te werken, anders te gaan samenwerken en te innoveren. Het project moet ook een bron van inspiratie vormen en van wederzijds contact tussen collega’s, partners en klanten. In een context waarin hybride vormen van werken steeds belangrijker worden, is het onze bedoeling een digitale campus te creëren in Brussel die klaar is voor de toekomst en verbonden is met een nationaal netwerk van locale ‘hubs’. De herontwikkeling van onze huidige werkruimtes past ook binnen onze ambitie echt circulair te worden en zal ons helpen om onze uitstoot van broeikasgassen voor onze eigen activiteiten tegen 2030 tot nul te herleiden.

Printen

Deel dit nieuws via