Proximus geeft met succes zijn eerste groene obligatielening uit van 750 miljoen EUR

Vandaag kondigt Proximus zijn eerste groene obligatielening aan voor een bedrag van 750 miljoen EUR, met succes uitgegeven onder het onlangs gepubliceerde kader voor duurzame financiering. Dit laat Proximus toe om duurzaam te investeren in zijn toekomstbestendige en energie-efficiënte fiber- en 5G-netwerken.

In het kader van zijn #inspire2022 bedrijfsstrategie heeft Proximus een toonaangevende rol in de groene transitie van België door ernaar te streven om tegen 2030 echt circulair te worden en tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Zowel de fiber- als de 5G-netwerken zijn energie-efficiënter en zullen gedeeltelijk gefinancierd worden met de opbrengst van deze groene obligatie.

Om zijn financieringsbeleid af te stemmen op zijn missie, duurzaamheidsstrategie en doelstellingen, heeft Proximus in oktober 2020 een duurzame doorlopende kredietfaciliteit ondertekend en in mei 2021 een kader voor duurzame financiering vastgelegd.

De uitgifte binnen dit kader wordt gebruikt voor het financieren van projecten met een positief effect op energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, niet-vervuilend transport, groene gebouwen, circulaire economie en sociale en digitale inclusie. De groene obligatie die vandaag werd aangekondigd, is de eerste stap in de uitgifte van groene, sociale en duurzame financieringsinstrumenten binnen dit kader.

Het kader voor duurzame financiering van Proximus werd geëvalueerd en goedgekeurd door Sustainalytics, een toonaangevend onafhankelijk ESG-onderzoeksbureau. Sustainalytics oordeelde dat het kader voor duurzame financiering van Proximus robuust en transparant is en in lijn met de vier kerncomponenten van de groene en sociale principes van de ICMA en de LMA.

Deze operatie resulteerde in een coupon met een vaste rente van 0,75 % per jaar. De uitgifte werd zeer goed onthaald met een orderboek van meer dan 4 miljard EUR (meer dan vijfmaal overschreven) en werd geplaatst bij meer dan 160 Europese institutionele beleggers, waarvan een grote meerderheid toegewijde groene beleggers zijn. Deze lange looptijd van 15 jaar, met vervaldag op 17 november 2036, zal Proximus in staat stellen de gemiddelde looptijd van zijn schuld op te trekken van 4,2 jaar naar meer dan 8 jaar.

De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van bestaande schuld, meer bepaald de institutionele obligatielening van 500 miljoen EUR die in maart 2022 vervalt.

foto van iemand die gequote wordt

De uitgifte van deze eerste groene obligatie is een belangrijke stap in de financieringsstrategie van Proximus. Ze verzekert ons toegang tot langetermijnfinanciering om de uitvoering van programma's zoals Fiber en 5G mogelijk te maken en stelt ons tegelijk in staat een gezonde financiële positie te behouden. Deze transactie bewijst onze overtuiging dat groene, sociale en duurzame financieringsinstrumenten een doeltreffend instrument vormen om te investeren in projecten die aangetoonde klimaatvoordelen en sociale voordelen bieden en zo bijdragen tot de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Het kader voor duurzame financiering en de groene obligatie van Proximus werden trouwens goed onthaald door de investeerders, die enthousiast zijn over het kwaliteitsvolle gebruik van de opbrengst van de obligatie, de 'verrassend goede' SDG-afstemming, en over het globale kader dat als toonaangevend voor de sector wordt aangezien.

Met name in de telecomsector is de zogenaamde 'twin transition' van groot belang : een sterk toenemende digitalisering gekoppeld aan een duurzame aanpak. Proximus zet vandaag al de toon voor een duurzame toekomst. Het sturen van financiering richting duurzame projecten is een belangrijke omwenteling waar zowel de overheid als de bedrijven vandaag en morgen aan moeten bijdragen. De federale regering zal de publieke investeringen de komende jaren volledig richten op bedrijven die zich actief inzetten in de energietransitie.

De documentatie met betrekking tot deze obligatie-uitgifte is beschikbaar op de website van de onderneming, via deze link.

Proximus werd in dit proces ondersteund door BNP Paribas en ING als global coordinators. ING trad op als sole structuring advisor, terwijl ABN AMRO, Belfius, HSBC en JP Morgan optraden als active bookrunners.

Printen

Deel dit nieuws via