Een internetaansluiting voor duizenden Belgen in kansarmoede

Dankzij de goedkeuring van zijn project 'Internet for All' door de federale minister voor Telecommunicatie, Petra De Sutter, ondersteunt Proximus nog meer de strijd tegen digitale uitsluiting. Proximus heeft de voorbije jaren verschillende initiatieven gelanceerd om digitale technologie binnen ieders bereik te brengen, door te investeren in opleidingen voor mensen van alle leeftijden en achtergronden en als partner van DigitAll, een nationaal netwerk van stakeholders die knowhow delen en digitale uitsluiting bestrijden.

Concreet stelt het project de begunstigden een modem en een maandelijks datavolume ter beschikking. De subsidies van de federale regering laten toe elke begunstigde te voorzien van een modem die verbinding kan maken met een mobiel netwerk. Tegelijk biedt Proximus hun een mobiel datavolume van 40 GB/maand gedurende één jaar, hernieuwbaar naargelang de situatie van de gebruiker. Dit project loopt in partnerschap met sociale organisaties. Proximus vraagt dan ook dat de organisaties die hieraan wensen deel te nemen, zich bekendmaken.

E-mail checken, administratieve zaken afhandelen, surfen op sociale netwerken, online lessen volgen: digitale technologie is alomtegenwoordig in het dagelijkse leven van zowat alle Belgen. Het voorbije jaar, waarin afstandsonderwijs en telewerk een hoge vlucht hebben genomen door de gedwongen lockdown tijdens de coronapandemie, is eens te meer gebleken dat een internetaansluiting essentieel is geworden om toegang te krijgen tot een scala van onlinediensten.

Helaas blijft een deel van de Belgische bevolking aan de zijlijn staan. Om dit probleem aan te pakken en om digitale inclusie te bevorderen, lanceert Proximus het project 'Internet for All'. In het kader van dit initiatief levert Proximus een internetaansluiting aan duizenden kansarme Belgen.

Heel concreet zorgen de subsidies van de federale regering ervoor dat elke begunstigde kan beschikken over een modem waarmee hij of zij verbinding kan maken met het internet via een mobiel netwerk, en een beroep kan doen op technische ondersteuning. Proximus neemt de overige operationele kosten voor zijn rekening en biedt een verbinding met een datavolume van 40 GB/maand aan gedurende een periode van één jaar, die hernieuwbaar is naargelang de situatie van de gebruiker. Wordt de limiet van 40 GB overschreden, dan zal de surfsnelheid worden verlaagd (512 kbps), maar er worden geen extra kosten aangerekend.

De verdeling van de modems is afhankelijk van de beschikbaarheid en wordt uiterlijk op 30 juni 2022 afgesloten.

Een sleutelrol voor sociale organisaties

Het project 'Internet for All' loopt in partnerschap met sociale organisaties, waaronder de OCMW's. Ze zullen een belangrijke rol spelen bij het identificeren en informeren van de personen die in aanmerking komen. Dit betekent dat de begunstigden van deze sociale organisaties via hen zullen moeten gaan om hun gratis internetaansluiting aan te vragen. Daarom vraagt Proximus aan de sociale organisaties die zich nog niet hebben opgegeven en die in contact staan met kansarme personen, zich bekend te maken. Ze kunnen zich inschrijven via het formulier dat online voor hen beschikbaar is: www.proximus.be/internetforall.

'Internet for All' is een antwoord op de oproep voor projecten, die de federale regering en meer bepaald minister van Telecommunicatie Petra De Sutter, in 2021 heeft uitgeschreven. Het wil de digitale kloof dichten door kansarmen, ouderen en studenten te helpen om meer geconnecteerd te zijn.

In dit tijdperk van telewerk, afstandsonderwijs, quarantaine en isolement is een internetaansluiting essentieel voor sociale en professionele contacten. Kortom, om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 9% van de Belgische gezinnen heeft thuis geen internetaansluiting en loopt dus het risico op sociale uitsluiting. Ik ben dan ook heel blij met dit door Proximus gelanceerde project 'Internet for All', omdat het duizenden bijkomende mensen in staat zal stellen de lessen te volgen via Smartschool of deel te nemen aan vergaderingen via Teams of Zoom.

foto van iemand die gequote wordt

Bij Proximus zijn we vastbesloten om digitale technologieën toegankelijk te maken voor alle burgers van dit land, ongeacht hun fysieke mogelijkheden, economische situatie, culturele achtergrond, opleiding of leeftijd. Dit begint met een internetverbinding. Ik dank dan ook alle Proximus-teams die er, met de steun van de federale regering, in geslaagd zijn dit project "Internet for All" op te zetten. Het is een belangrijke stap in de richting van een grotere digitale inclusie binnen de Belgische samenleving.

Printen

Deel dit nieuws via