Financiële resultaten van de Proximus Groep - Vierde kwartaal en volledig jaar 2021

Proximus rapporteert jaarresultaten in lijn met de verwachtingen na sterke commerciële prestaties in het vierde kwartaal en herbevestigt zijn groeiambities voor 2022

 • Sterk commercieel kwartaal, met 53.000 extra mobiele postpaidkaarten, 15.000 extra internet- en 14.000 extra tv-abonnementen.
 • 2021 werd afgesloten met een fiberdekking van bijna 14%, goed voor een totaal van 813.000 aansluitbare woningen en bedrijven.
 • Onderliggende omzet op de thuismarkten van 1.132 miljoen EUR, 2,4% hoger op jaarbasis.
 • Internationaal boekten Telesign en BICS een omzetgroei van respectievelijk 15,1% en 9,0%.
 • Totale onderliggende groepsebitda van 409 miljoen EUR, 3,8% lager dan het jaar voordien.
 • Stevige genormaliseerde vrije kasstroom van 376 miljoen EUR over het volledige jaar 2021, rekening houdend met aanzienlijke fiberinvesteringen.
 • Verwachtingen voor 2021 ingelost voor alle indicatoren.
 • Voor 2022 zullen de onderliggende omzet (excl. terminals) en de ebitda op de thuismarkten naar verwachting tot 1% groei kennen, terwijl de groepsebitda naar verwachting met ongeveer -1% zal dalen.
 • De Raad van Bestuur stelt een brutodividend voor van 1,20 EUR per aandeel, waarvan 0,70 EUR wordt uitgekeerd in april 2022.

Highlights Q4 2021

 • De Proximus Groep sloot het jaar 2021 af met een sterk commercieel kwartaal, met een totaal van 53.000 extra mobiele postpaidkaarten, 15.000 extra internetabonnementen en 14.000 extra tv-abonnementen. In het Consumer-segment bleven de aanbiedingen met een hogere waarde succesvol: de convergente basis groeide met 18.000 klanten aan tot een totaal van 1.192.000, dat is 6,1% meer dan 12 maanden geleden. Bij een steeds groeiende dekkingsgraad bleven de fiberaanbiedingen succesvol, met 19.000 nieuwe Consumer-klanten, goed voor een totaal van 123.000. In het vierde kwartaal kozen 93.000 extra klanten voor een Flex-aanbieding, wat het totale aantal Flex-abonnementen op 832.000 bracht. Als gevolg van de veranderende klantenbehoeften bleef het aantal vaste spraaklijnen voor Consumer verder afnemen, met een daling van 36.000 lijnen in de laatste drie maanden van 2021.
 • Proximus zag zijn onderliggende omzet op de thuismarkten met 2,4% stijgen tot 1.132 miljoen EUR. De omzetbijdrage van Mobile Vikings buiten beschouwing gelaten, steeg de organische omzet op de thuismarkten met 1,0%. De omzet van de Consumer-unit steeg met 2,7%, waarbij de convergente omzet verder toenam, terwijl het aantal klanten dat afziet van een vaste lijn blijft toenemen. De omzet van de Enterprise-unit steeg met 1,9%, vooral dankzij de hogere omzet uit mobiele en ICT-diensten.
 • De ebitda op de thuismarkten bedroeg 382 miljoen EUR in het vierde kwartaal van 2021, dit is 3,9% lager dan het jaar voordien. De stijging van de directe marge (0,4%) werd meer dan tenietgedaan door de hogere kosten. Het kostenprogramma op de thuismarkten, waarbij 400 miljoen EUR bruto wordt bespaard in de periode 2019-2025, blijft op schema. Dit compenseert gedeeltelijk de hogere kosten met betrekking tot de inflatie, de transformatie, het stijgende aantal klantenactiveringen, de gefaseerde impact van werknemersvoordelen en de opstart van nieuwe programma's.
 • Telesign boekte in het laatste kwartaal van 2021 een omzet van 87 miljoen EUR, een stijging met 15,1% op jaarbasis (10,3% bij een constante wisselkoers), dankzij een hoge eencijferige groei in programmeerbare communicatie (CPaaS) en een groei in het midden van de dubbele cijfers voor digitale identiteitsdiensten. De voortdurende investeringen van Telesign in zijn groeistrategie werden weerspiegeld in zijn ebitda, die 2 miljoen EUR bedroeg voor het vierde kwartaal van 2021.
 • Voor het vierde kwartaal van 2021 boekte BICS een omzet van 259 miljoen EUR, een stijging met 9,0% tegenover de vergelijkbare periode in 2020, ondersteund door zijn drie productgroepen Growth, Legacy en vooral Core services. De ebitda van BICS bedroeg 25 miljoen EUR in het laatste kwartaal van 2021, een stijging met 6,8% op jaarbasis.
 • Globaal steeg de onderliggende omzet van de Groep met 3,8% tot 1.441 miljoen EUR. De onderliggende groepsebitda kwam in het vierde kwartaal van 2021 uit op 409 miljoen EUR, dat is 3,8% lager dan het jaar voordien. Op organische basis daalde de groepsebitda met 4,7%.
 • Exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten kwam de capex van de Proximus Groep in het vierde kwartaal van 2021 uit op 467 miljoen EUR, wat het totaal voor 2021 op 1.203 miljoen EUR bracht. De stijging op jaarbasis was grotendeels toe te schrijven aan de investeringen van Proximus in zijn gigabitnetwerken. De investeringen in fiber waren goed voor 31% van de totale capex. In de laatste drie maanden van het jaar werden 126.000 bijkomende woningen en bedrijven aansluitbaar gemaakt op fiber, wat de fibervoetafdruk op 813.000 woningen en bedrijven brengt, goed voor een dekkingsgraad van bijna 14%.
 • De totale vrije kasstroom van Proximus over het jaar 2021 bedroeg 237 miljoen EUR, of 376 miljoen EUR op genormaliseerde basis. Dit is een stijging met 6,4% of 23 miljoen EUR tegenover de genormaliseerde vrije kasstroom van 354 miljoen EUR in 2020.
 • De vooruitzichten voor 2021 werden waargemaakt, met een organische omzet op de thuismarkten van 4.347 miljoen EUR, of een daling met 0,2% op jaarbasis. De organische onderliggende groepsebitda voor het hele jaar bedroeg 1.763 miljoen EUR, in het midden van de guidance range van 1.750-1.775 miljoen EUR. De geboekte capex bedroeg 1.203 miljoen EUR exclusief spectrum en voetbalrechten, met andere woorden in de buurt van de vooropgestelde 1,2 miljard EUR. De nettoschuld/ebitdaratio kwam in 2021 uit op 1,55X op onderliggende basis.

We hebben uitstekende vorderingen gemaakt met onze #inspire2022-strategie en we bevestigen ons voornemen om in 2022 terug te keren naar groei op de thuismarkten.

Het afgelopen jaar werd opnieuw sterk getekend door de coronapandemie, die ons leven blijft beïnvloeden. Ik ben zeer trots op het werk dat onze medewerkers in deze zware tijd hebben verzet. Zelfs in deze moeilijke context hebben we in onze #inspire2022-strategie belangrijke mijlpalen bereikt. Eerst en vooral zijn we erin geslaagd ons op volledig nieuw terrein te begeven: we hebben de toegang tot de gezondheidszorg verbeterd met onze teleconsultatieoplossing Doktr, we zijn erin geslaagd onze klanten in een steeds meer gedigitaliseerde wereld beter te beschermen door onze expertise in cybersecurity verder te ontwikkelen, en we hielpen consumenten en bedrijven hun koolstofuitstoot te verminderen dankzij verschillende toepassingen en diensten die we aanbieden.

Tegelijkertijd bleven we een maatschappelijke rol spelen tijdens de moeilijke periodes waarmee ons land het voorbije jaar te kampen kreeg. Na de verwoestende overstromingen in juli in Wallonië slaagden we erin het mobiele netwerk snel te herstellen. We verleenden ook technologische ondersteuning toen er vaccinatiecentra werden opgezet. Ten slotte lanceerden we verschillende programma's om de digitale kloof te dichten, waarbij de nadruk werd gelegd op toegankelijkheid en opleiding. De klimaatverandering is uiteraard een belangrijk aandachtspunt gebleven: we hebben de ambitie duurzaamheid in te bedden in elk beslissingsproces, maar hebben ook gerichte acties ondernomen om onze eigen koolstofvoetafdruk te verkleinen. We mogen zeggen dat we op dit gebied aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt. In 2021 zijn we erin geslaagd onze koolstofuitstoot met 4,4 kiloton terug te dringen, hebben we in totaal 502 kiloton koolstofuitstoot vermeden bij onze zakelijke klanten en hebben we 89% van ons eigen afval gerecycleerd.

Aangezien een welvarende digitale samenleving steunt op toekomstzekere netwerken, ben ik bijzonder trots op de evolutie van onze gibabitstrategie. In de laatste drie maanden van vorig jaar hebben we onze fiberuitrol aanzienlijk versneld met 126.000 extra aansluitbare woningen en bedrijven. Dit bracht onze voetafdruk eind 2021 op 813.000 woningen en bedrijven, of bijna 14% van alle Belgische woningen en bedrijven. Wat de toekomst betreft, zijn we klaar om onze uitrolcapaciteit nog verder op te voeren en hebben we de ambitie om onze dekkingsgraad vanaf eind 2022 elk jaar met 10 procentpunten te doen toenemen. We willen de onbetwiste netwerkleider in België worden en daarom investeren we ook in de uitrol van 5G-netwerken, met als doel 99% van België te bestrijken tegen 2024.

Commercieel gezien ben ik ook blij te kunnen meedelen dat we in het vierde kwartaal op alle fronten een sterk momentum hebben gekend. Om te beginnen was er het succes van fiber, waarbij we 19.000 nieuwe klanten aantrokken voor één van onze fiberaanbiedingen. Onze convergente klantenbasis groeide tijdens de laatste drie maanden van 2021 aan met 18.000 klanten onder impuls van onze performante Flex-packs. Dit leidde ook tot een aanzienlijke groei met 15.000 internet- en 14.000 tv-abonnementen. Mede dankzij een goede dynamiek in ons Enterprise-segment groeide de mobiele postpaidbasis van de Groep aan met 53.000 kaarten, de sterkste groei in de voorbije 10 jaar.

De transformatie van ons Enterprise-segment vordert goed. Dit vertaalt zich in een verdere groei van de omzet uit ICT-diensten, met sterke prestaties voor Advanced Workplace, securitydiensten, de integratie van applicaties en data, en clouddiensten.

Ook internationaal gezien ben ik blij over de grote vooruitgang die we in 2021 hebben geboekt. Telesign blijft sterk groeien en is goed op weg om wereldleider te worden inzake digitale identiteitsdiensten. In december kondigden we onze overeenkomst met NAAC aan, met het oog op een beursgang van Telesign in het tweede kwartaal van 2022. Wat BICS betreft, onze tweede internationale troef, ben ik erg tevreden met de mooie omzet- en ebitdagroei onder impuls van sterke prestaties voor A2P messaging en cloudcommunicatie.

Voor 2021 hebben we onze verwachtingen ingelost. We zitten dus goed op koers bij het ingaan van het laatste jaar van onze #inspire2022-strategiecyclus, ook al zal dit jaar nieuwe uitdagingen brengen, te beginnen met een inflatiegraad die we al decennialang niet meer hebben gezien. Toch hebben we voor 2022 hoge ambities: we zullen blijven focussen op groei op de thuismarkten en we verwachten dat zowel de omzet (exclusief toestellen) als de ebitda op onderliggende basis tot 1% zullen stijgen ten opzichte van 2021. Inclusief Telesign en BICS verwachten we een daling van de onderliggende groepsebitda met ongeveer 1%. In lijn met de aangekondigde fiberstrategie zal onze groepscapex in 2022 naar verwachting stijgen tot bijna 1,3 miljard EUR en zal onze schuldratio ongeveer 1,6X de ebitda bedragen.

Tot slot heeft onze Raad van Bestuur besloten om aan de Algemene Vergadering voor te stellen om over het resultaat van 2021 een brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren. We verbinden ons verder tot een aantrekkelijke winstuitkering, met de bedoeling over het resultaat van 2022 eveneens een jaarlijks brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren, in lijn met ons aangekondigde driejarige dividendbeleid over de periode 2020-2022.

Kerncijfers

Operationele cijfers, in duizendtallen

    Nettoklantenaangroei in het kwartaal Klantenbasis op einde kwartaal
    2020 2021 % 2020 2021 %
Woningen en bedrijven
aansluitbaar op fiber     
  69 126 84,3% 460 813 76,7%
Consumer-klanten Convergent 17 18   1.124 1.192 6,1%
Fiber (geactiveerd) 8 19   65 123 89,6%
Groep (abonnementen/simkaarten) Internet 15 15   2.137 2.178 1,9 %
TV 14 14   1.677 1.721 2,6 %
Vaste spraak -60 -45   2.213 2.004 -9,4 %
Mobiele postpaid (uitgez. M2M) 43 53   4.264 4.651 9,1 %
M2M 162 154   2.367 3.365 42,2 %
Prepaid -22 -20   617 689 11,6 %

Financiële cijfers (miljoen EUR)

  4e kwartaal op jaarbasis
    2020 2021 % verschil 2020 2021 % verschil
Groepsomzet
(onderliggend)
Groep 1.389 1.441 3,8 % 5.479 5.578 1,8 %
Thuismarkten 1.105 1.132 2,4 % 4.356 4.381 0,6 %
BICS 237 259 9,0 % 964 999 3,6 %
Telesign 75 87 15,1 % 273 327 19,9 %
Directe marge van de Groep
(onderliggend)
  890 900 1,2 % 3.576 3.579 0,1 %
Thuismarkten 820 823 0,4% 3.283 3.286 0,1 %
BICS 54 58 7,6 % 227 227 0,0 %
Telesign 20 23 15,7 % 78 79 1,6 %
Kosten van de Groep
(onderliggend)
Groep -464 -491 5,7 % -1.740 -1.807 3,9 %
Thuismarkten -422 -441 4,5 % -1.578 -1.633 3,5 %
BICS -31 -33 8,2 % -126 -126 -0,5 %
Telesign -15 -20 38,0 % -48 -63 29,6 %
Groepsebitda
(onderliggend)
Groep 426 409 -3,8 % 1.836 1.772 -3,5 %
als % van de omzet 30,7 % 28,4 % -2,3 p.p. 33,5 % 31,8 % -1,7 p.p.
Thuismarkten 397 382 -3,9 % 1.706 1.654 -3,0 %
BICS 24 25 6,8 % 101 102 0,6 %
Telesign 5 2 -50,5 % 30 17 -44,0 %
Groepsebitda
(gerapporteerd)
  435 425 -2,3 % 1.922 1.828 -4,9 %
Nettowinst   113 87 -23,3 % 582 445 -23,6 %
Investeringen
(capex, excl. spectrum en
voetbaluitzendrechten)
  372 467 25,6 % 1.000 1.203 20,3 %
Vrije kasstroom
(genormaliseerd)
  -153 -32 79,1 % 354 376 6,4 %
Gecorrigeerde nettoschuld
(excl. leaseschulden)
  n.r. n.r.   -2.356 -2.740 -16,3 %

Opmerkingen

 • De omzet, directe marge, bedrijfskosten en ebitda van de Groep zijn inclusief eliminaties tussen segmenten.
 • De genormaliseerde vrije kasstroom is exclusief de impact van fusies en overnames, maar inclusief kapitaalinjecties voor fiber.
 • Mobile Vikings is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekeningen van de Proximus Groep als een volledig geconsolideerd filiaal sinds 1 juni 2021. Deze transactie beïnvloedt de vergelijkbaarheid van de cijfers voor de huidige periode met die van het jaar voordien. Waar relevant verwijzen de opmerkingen in het verslag naar de organische variantie.
 • Het mobiele park omvat klanten die op 1 juni 2021 werden verworven in het kader van de overname van Mobile Vikings, waardoor de klantenbasis voor mobiele postpaid aangroeide met 191.000 klanten en die voor prepaid met 144.000.

Vooruitzichten voor 2021 waargemaakt

Proximus hield zijn organische omzet op de thuismarkten dicht bij het niveau van die van 2020 en boekte voor 2021 een omzet van 4.347 miljoen EUR exclusief de bijdrage van Mobile Vikings, of een daling met 0,2% op jaarbasis. De organische onderliggende groepsebitda voor het hele jaar bedroeg 1.763 miljoen EUR, in het midden van de guidance range van 1.750-1.775 miljoen EUR.

Dankzij de goede vooruitgang van de fiberuitrol sloot Proximus 2021 af met een capex van 1.203 miljoen EUR, exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten, dat is in de buurt van de vooropgestelde 1,2 miljard EUR. De nettoschuld/ebitdaratio kwam in 2021 uit op 1,55X op onderliggende basis.

Indicatoren
Indicator Volledig jaar 2020
Resultaten
Volledig jaar 2021
Vooruitzichten
Volledig jaar 2021
Resultaten
(excl. Mobile Vikings)
Onderliggende omzet op de thuismarkten 4.356 miljoen EUR Dicht bij het niveau
van 2020
4.347 miljoen EUR
Onderliggende groepsebitda 1.836 miljoen EUR 1.750-1.775 miljoen EUR 1.763 miljoen EUR
Capex (exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten) 1 miljard EUR Bijna 1,2 miljard EUR 1.203 miljoen EUR
Nettoschuld/ebitda 1,28X <1,6X 1,55X

 

Dividend voor 2021

Op 17 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur de beslissing goedgekeurd om aan de Algemene Vergadering van 20 april 2022 voor te stellen om een brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren op basis van het resultaat van 2021, waarvan 0,50 EUR per aandeel als interim-dividend werd betaald in december 2021.

Na goedkeuring door de Algemene Vergadering zal het gewone dividend van 0,70 EUR per aandeel worden uitgekeerd op 29 april 2022, met als registratiedatum 28 april 2022 en als ex-dividenddatum 27 april 2022.

 

Coupon 33:
Gross normal dividend: EUR 0.xx/share
Net dividend (xx% withholding tax assumed): EUR 0.xx/share

 • Ex-coupon date: xx April 2022
 • Record date: xx April 2022
 • Payment date: xx April 2022

Vooruitzichten 2022

In lijn met de aangekondigde #inspire2022-strategie verwacht Proximus dat zijn onderliggende omzet op de thuismarkten exclusief toestellen tot 1% zal stijgen ten opzichte van het jaar voordien. De verwachting is dat de terugkeer naar omzetgroei, ondersteund door de commerciële dynamiek van de Consumer-unit inclusief de migratie van Mobile Vikings-klanten naar het Proximus-netwerk, zal leiden tot een hogere directe marge op de thuismarkten.

Via zijn lopende kostenefficiëntieprogramma streeft Proximus ernaar om de verwachte extra kosten door klantengroei, IT-transformatie en de stijgende inflatie gedeeltelijk te compenseren. Niettemin verwacht Proximus dat mede door de verwachte groei van de directe marge, de onderliggende ebitda op de thuismarkten in 2022 tot 1% zal stijgen.

Voor BICS zal de ebitda in 2022 vergelijkbaar zijn met de hoge ebitda van 2021, die profiteerde van een gunstige uitzonderlijke bestemmingenmix. Afgezien van het effect van deze mix verwacht BICS dat zijn directe marge zal blijven profiteren van positieve onderliggende trends. De Growth- en Coresegmenten zullen naar verwachting de achteruitgang van traditionele spraakdiensten, waarbij de marges lager zijn, compenseren. BICS zal ook af te rekenen hebben met hogere kosten ten gevolge van de inflatie en zal investeren in de versnelling van zijn Growth-segment.

In het kader van zijn beoogde beursgang, die op 16 december 2021 werd aangekondigd, heeft Telesign in zijn presentatie voor de investeerders een meerjarenstrategie en een financiële prognose bekendgemaakt: www.telesign.com/investors. Die omvat een geraamde ebitda van -23 miljoen USD voor 2022 (USGAAP). Proximus rapporteert cijfers voor Telesign in EUR, volgens IFRS, en waarbij op de onderliggende ebitda een correctie wordt toegepast voor de remuneratie in aandelen bij Telesign. Voor 2022 zal de onderliggende ebitda van Proximus naar schatting zo'n 7-8 miljoen USD hoger liggen ten opzichte van Telesign-rapportering.

Globaal verwacht Proximus dat de onderliggende groepsebitda in 2022 met ongeveer 1,0% zal dalen tegenover 2021.

In lijn met de aangekondigde strategie van Proximus voor een versnelde fiberuitrol, zal de groepscapex in 2022 naar verwachting toenemen tot ongeveer 1,3 miljard EUR. De schuldratio voor 2022 zal naar verwachting ongeveer 1,6X de onderliggende ebitda bedragen.

Indicatoren
Indicator Volledig jaar 2021
Resultaten
Volledig jaar 2022
Vooruitzichten
Onderliggende omzet op de thuismarkten
(exclusief toestellen)
4.072 miljoen EUR Groei tot 1% op jaarbasis
Onderliggende ebitda op de thuismarkten 1.654 miljoen EUR Groei tot 1% op jaarbasis
Onderliggende groepsebitda 1.772 miljoen EUR Ongeveer -1%
Capex (exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten) 1.203 miljoen EUR In de buurt van 1,3 miljard EUR
Nettoschuld/ebitda 1,55X Ongeveer 1,6X

Dividend voor 2022

Proximus verbindt zich verder tot een aantrekkelijk beleid inzake winstuitkering en is van plan om over het resultaat van 2022 een jaarlijks brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren, in lijn met het door Proximus aangekondigde dividendbeleid op drie jaar (over de periode 2020-2022).

Het voorgestelde dividend wordt op jaarlijkse basis herzien en voorgelegd aan de Raad van Bestuur om een strategische financiële flexibiliteit voor toekomstige groei te behouden, organisch of via selectieve M&A's, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat tevens het bevestigen van de geschikte niveaus van uitkeerbare reserves.

Het beleid inzake winstuitkering is gebaseerd op een aantal veronderstellingen betreffende de toekomstige evolutie van de business en de markt en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in geval van onvoorziene risico’s of gebeurtenissen waarover het bedrijf geen controle heeft.

Financiële resultaten Q4