Proximus en Immobel bereiken een bindend akkoord over de herontwikkeling van de hoofdzetel van Proximus

Proximus en Immobel hebben een bindend akkoord bereikt over de herontwikkeling van de hoofdzetel van Proximus in Brussel. De globale doelstelling van de herontwikkeling is een duurzame en inspirerende digitale campus te creëren die verbinding, samenwerking en innovatie bevordert. Tegelijkertijd zal het project aanzienlijk bijdragen tot de heropleving van de Brusselse Noordwijk.

Proximus bevestigt vandaag dat het beslist heeft om samen te werken met Immobel voor het ontwerp en de uitvoering van zijn renovatie-/herontwikkelingsplannen voor de Proximus-kantoortorens in de Brusselse Noordwijk. Op 14 maart werden bindende overeenkomsten ondertekend waardoor de volgende stappen in het project kunnen worden gezet. De werken zouden begin 2024 van start gaan en eind 2026 voltooid zijn. Het gerenoveerde gebouw zal niet alleen door Proximus, maar ook door andere bedrijven worden gebruikt en zal ook woonruimten, openbare accommodatie, winkels, enz. bevatten.

Het akkoord is een belangrijke stap in de ambitie van Proximus om zijn werkplek opnieuw uit te vinden zodat medewerkers slimmer kunnen werken, anders gaan samenwerken en innoveren. Het project moet ook een bron van inspiratie vormen en van wederzijds contact tussen collega's, partners en klanten. In een context waarin hybride vormen van werken steeds belangrijker worden, is het de bedoeling een digitale campus in Brussel te creëren die klaar is voor de toekomst en verbonden is met een nationaal netwerk van lokale 'hubs'.

Het project zal toelaten de Proximus-medewerkers de best mogelijke werkomgeving te bieden, het bedrijf stimuleren om gedurfde milieudoelstellingen te halen en bij te dragen tot de heropleving van de Brusselse Noordwijk.

Uit deze overeenkomsten vloeit voort dat Proximus het recht verwerft en zich engageert om materiële vaste activa te verkopen voor ongeveer 143 miljoen EUR, in dat geval gevolgd door een lease-back van een deel van het gerenoveerde gebouw, waarbij Immobel een belangrijke bijdrage van 20 miljoen EUR in de uitrusting voor zijn rekening neemt en meerdere maanden gratis huur toekent.

Printen

Deel dit nieuws via