Proximus en Domus Medica bundelen de krachten rond Doktr-app

Doktr, de teleconsultatieapp van Proximus, en Domus Medica, de grootste wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Vlaanderen en Brussel, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerking kadert in de ambitie van Doktr om videoconsultaties ondersteunend en breed in te zetten in het Belgische gezondheidssysteem. Huisartsenvereniging Domus Medica stelt dat teleconsultaties een waardevolle aanvulling kunnen zijn op fysieke consultaties als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Samen met Proximus slaan ze daarom de handen in elkaar om zo de werking van de Doktr-app verder te verfijnen rekening houdend met de noden en wensen van de huisartsen in het veld.

In juni 2021 lanceerde Proximus de app Doktr, waarmee patiënten op een gebruiksvriendelijke en veilige manier digitaal een gekwalificeerde arts kunnen consulteren. Sinds het begin heeft Doktr sterk ingezet op een actieve en constructieve dialoog met andere actoren die de ontwikkeling van videoconsultaties mee vorm willen geven. Die co-creatie met lokale ecosystemen moet de brede toegankelijkheid van videoconsultaties in de Belgische gezondheidszorg bevorderen en bijdragen tot de voortdurende verbetering van de functionaliteiten die het Doktr-platform biedt.

Domus Medica juicht innovaties in de geneeskunde toe. Zeker wanneer deze reeds hun nut bewezen hebben, zoals de introductie van teleconsultaties tijdens de pandemie. Domus Medica is bijgevolg, net als Doktr, voorstander van een hybride zorgmodel, waarbij teleconsultaties een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de gewone consultaties. Uit een bevraging van Domus Medica bij 350 artsen blijkt dat een meerderheid van de artsen deze mening deelt. Reeds in oktober 2020 zag 89% van de respondenten een blijvende plaats voor teleconsultaties in hun praktijkwerking. Niet alleen voor de huisarts, maar ook voor de patiënt biedt het hybride zorgmodel voordelen. Zo hoeft de patiënt zich niet altijd meer te verplaatsen naar de praktijk om een arts te spreken. Verder analyseren en definiëren waar deze teleconsultaties ingezet kunnen worden zal één van de zaken zijn waar Domus Medica zich op zal focussen.

Uit onze bevraging bleek dat huisartsen ondersteuning wensen om het teleconsult beter te kunnen gebruiken in de praktijkwerking. Om een kader te schetsen voor tele- en videoconsultaties zijn we daarom als organisatie betrokken in organen van de overheid (m.n. de werkgroep teleconsultaties onder leiding van prof. dr. Ann Van Den Bruel), maar willen we in de toekomst ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van tools. Daarom kiezen we voor een samenwerking met Proximus en zullen we ondersteuning bieden bij de verdere ontwikkeling de Doktr-app. Zo zitten we mee aan het stuur om richting te geven aan deze nieuwe evolutie, rekening houdend met de hedendaagse noden en wensen van de huisartsen in het veld.

Samenwerken om de ervaring voor arts en patiënt te verbeteren

Vanuit de visie dat ons gezondheidssysteem steeds meer zal evolueren richting hybride zorg, waarbij videoconsultaties complementair zijn met klassieke consultaties, implementeerde Doktr eerder dit jaar de functionaliteit waarmee een patiënt via de app ook zijn/haar vaste huisarts kan consulteren. Daarnaast wordt onderzocht hoe Doktr kan worden ingezet op plaatsen waar de toegankelijkheid van zorg extra aandacht vraagt. Denk bijvoorbeeld aan regio’s die kampen met een huisartsentekort of aan wachtposten. Tot slot wil Doktr zich ook richten op preventie en mee nadenken over hoe hybride zorg de evolutie van ziekte- naar gezondheidszorg kan ondersteunen.

De keuze van Domus Medica voor Doktr is ingegeven door een voorkeur voor een Belgische, betrouwbare speler. Het platform heeft bovendien aandacht voor de privacy en garandeert de kwaliteit van de zorg. In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst zal Domus Medica een groep huisartsen samenstellen die advies zullen verlenen bij de verdere ontwikkeling van de app. Verder zal de huisartsenvereniging regelmatig ook poolshoogte nemen bij haar leden aan de hand van bevragingen, zodat ze de bezorgdheden en meningen uit het veld kan meenemen en de voortgang van de Doktr-app tijdig kan bijsturen indien nodig.

De samenwerking met Domus Medica is met andere woorden een cruciale stap vooruit om het groeitraject van Doktr verder vorm te geven. Met zijn wetenschappelijke expertise en breed bereik binnen de artsengemeenschap, zal Domus Medica een belangrijke partner zijn in de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en de verdere verbetering van het Doktr-platform.

Het is steeds onze ambitie geweest om met Doktr de patiënt in verbinding te brengen met de persoonlijke huisarts en Doktr zo het Belgische model te laten ondersteunen en versterken. Wij zijn daarom blij met deze samenwerking, die Doktr in één klap op de kaart zet bij 3.500 artsen. Onze focus op gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en privacy, in combinatie met aandacht voor een kwalitatieve en toegankelijke zorg door gekwalificeerde artsen, zorgde al voor een patiënten-tevredenheidsscore van 93%. Deze samenwerking is voor ons een volgende stap op weg naar een patiënt-gerichte hybride zorg.