Proximus wil een toonaangevende rol spelen in de versnelling van de elektrificatie van het wagenpark in ons land en beoogt, in een partnership model, om tegen 2028 minstens 15.000 extra oplaadpunten voor elektrische voertuigen te voorzien

  • Na het succesvolle proefproject in Mechelen, waarbij Proximus laadpalen voor elektrische voertuigen aansluit op zijn straatkasten, heeft het de ambitie om deze activiteit op grote schaal verder uit te breiden. Het doel is om enkele duizenden nieuwe oplaadpunten te voorzien in het publieke domein in Vlaanderen, met een uitbreiding in de rest van het land in de komende vijf jaar. Het in kaart brengen van de straatkasten die hiervoor in aanmerking komen, is nu volop bezig.
  • Daarnaast wil Proximus starten met het installeren van laadpalen in de semipublieke en bedrijfsruimte, met name op parkings, waarbij charging-as-a-service zal aangeboden worden aan ondernemingen, maar ook aan ziekenhuizen, sportclubs, culturele centra,… Via deze installaties wil Proximus vele duizenden wagens van groene stroom voorzien.
  • Proximus heeft vergevorderde gesprekken met verschillende mogelijke partners die de nodige complementariteit in competenties zullen brengen en synergiën creëren. De bedoeling is om tegen het einde van de zomer een overeenkomst te kunnen tekenen. Met dit toekomstig partnership heeft Proximus de ambitie om een toonaangevende rol te spelen in het aanbod van laadpalen in het (semi)publieke en bedrijfslandschap en wil het verder groeien via lokale ecosystemen en investeren in een groene en circulaire toekomst, volledig in lijn met zijn strategische visie.

Proximus ambieert tegen eind dit jaar een drietal steden te voorzien met laadpalen, gelinkt aan zijn straatkasten

Na het zetten van de eerste laadpaal in Mechelen eind vorig jaar, heeft het team al een eerste stevige ervaring met het installeren en onderhouden van laadpalen. Momenteel telt Mechelen 7 laadpalen met telkens 2 oplaadpunten waar mensen terecht kunnen om hun elektrische of hybride wagen op te laden.

Het proefproject kadert in het licht van de glasvezel uitrol die volop op gang is. Hierdoor komt er ruimte vrij in de straatkasten waardoor Proximus als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming de kans ziet om ze op een bijkomende manier te benutten. Bovendien beschikken ze over een aantal andere interessante troeven. Enerzijds laat de bestaande infrastructuur toe om de kasten makkelijk tot oplaadpunten om te bouwen omdat er al elektriciteit aanwezig is en bijgevolg minder graafwerken vereist zijn. Ook bevinden ze zich vaak op aantrekkelijke locaties in het centrum van de stad waardoor men toegang kan bieden aan de bewoners die niet over laadinfrastructuur thuis beschikken.

Het startschot van de verdere nationale uitrol wordt binnenkort gegeven in Oudenaarde, met de plaatsing van 5 laadpalen, en dit dus als vervolg van het proefproject in Mechelen. In totaal zouden er 25 installaties nog voor het einde van het jaar moeten gerealiseerd worden.

Volgens Vlaams minister Peeters zouden er tegen 2030 100.000 (semi)publieke laadpalen moeten komen enkel en alleen al in Vlaanderen Met een netwerk van om en bij de 28.000 straatkasten over heel België kan Proximus zeker aan deze ambitie bijdragen. Uit een eerste analyse blijkt dat 4.000 locaties in Vlaanderen in aanmerking komen, goed voor minstens 8.000 publieke oplaadpunten. Ook in de rest van het land zouden er nog enkele duizenden oplaadpunten kunnen bijkomen. Hiermee treedt Proximus in de voetstappen van gelijkaardige initiatieven die al gelanceerd zijn in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het doel is om de volle capaciteit tegen 2028 te bereiken.

Met zijn digitale diensten en netwerk expertise wil Proximus het verschil maken

Proximus heeft vergevorderde gesprekken met verschillende mogelijke partners die een gezamenlijke visie willen ontwikkelen om snel te kunnen groeien. Het kijkt hiervoor niet enkel naar een samenwerking voor het bovengenoemde publieke domein, maar ook voor een samenwerking naar parkings op het semipubliek en bedrijfsdomein waarbij 'charging-as-a-service' zal aangeboden worden aan ondernemingen, en ook aan ziekenhuizen, sportclubs, culturele centra... Op die manier kunnen ondernemers oplaadpunten aanbieden aan hun werknemers en klanten, maar ook aan het brede publiek voor openingsuren en na sluitingstijd. Proximus is in gesprek met verschillende partijen en het beoogde partnership zou moeten afgerond worden tegen het einde van de zomer.

Daarnaast heeft Proximus al enkele diensten die aansluiten op het laadpalenverhaal. Met 4411 is het al prominent aanwezig in de mobiliteitssector, maar tegenwoordig zijn er ook met Aug-e (joint venture met BESIX) meerdere synergiën te vinden waaronder het balanceren van de energiecapaciteit over verschillende laadpunten op basis van de prijs, locatie of beperkingen van het net. Uit het pilootproject in Mechelen is gebleken dat op vlak van beschikbaarheid van de palen en de huidige digitale diensten, de markt nog in volle opmars is. Proximus hoopt hier een toegevoegde waarde te leveren met zijn huidig ecosysteem en ervaring als netwerkoperator.

foto van iemand die gequote wordt

Met dit nakende partnership hebben we de ambitie om een toonaangevende rol te spelen in de elektrificatie van het wagenpark in ons land en dit volledig in lijn met onze strategische visie rond groene stroom en circulariteit. Met onze huidige straatkasten kan Proximus al heel wat bijdragen aan het tekort aan oplaadpunten en tegelijk ook een steentje bijdragen aan een circulaire economie. Toch willen we een stap verder gaan en andere synergiën in deze markt benutten. Met onze huidige expertise als digitale speler en het voorzien van een ononderbroken connectiviteit via ons netwerk, hopen we samen met een geschikte partner de beste laadervaring te bieden in de markt.

Elk initiatief dat de toenemende nood aan laadinfrastructuur opvangt, kan ik enkel en alleen maar toejuichen. Tegen 2030 willen we in Vlaanderen 100.000 (semi-)publieke laadpalen beschikbaar hebben voor de burgers die inzetten op elektrische wagens. Daarom ben ik blij dat een speler als Proximus zijn schouders zet onder deze ambitie en zowel met zijn straatkasten op het publieke domein als met een samenwerking op het semipublieke en bedrijfsvlak in de volgende jaren een boost zal geven aan de beschikbaarheid van laadpalen.

Europa wil dat er vanaf 2035 helemaal geen auto's meer verkocht worden die rijden op brandstof, en ook de federale regering zet onder andere via de fiscaliteit volop in op de elektrificatie van het wagenpark. Er zullen dus steeds meer elektrische auto’s rondrijden, waardoor voldoende laadinfrastructuur essentieel is. De ambitie van Proximus en de verschillende partners speelt daar naadloos op in. Wanneer er dankzij Proximus en partners tegen 2028 in totaal meer dan 15.000 laadpalen zullen zijn bij gekomen, zijn er meer mogelijkheden om te laden. Dat kan mensen overtuigen om te kiezen voor een elektrische auto en zo de uitstoot verlagen. Dat komt iedereen ten goede.

Printen

Deel dit nieuws via