Financiële resultaten van de Proximus Groep - Tweede kwartaal 2022

Proximus zet zijn sterke koers verder in het tweede kwartaal en trekt zijn vooruitzichten voor het volledige jaar op

 • Het tweede kwartaal leverde aanhoudende groei en sterke commerciële prestaties op.
 • De fiberstrategie werd verder opgeschaald: de fibervoetafdruk overschreed de kaap van 1 miljoen op fiber aansluitbare woningen en bedrijven, en er waren 194.000 geactiveerde fiberlijnen eind juni ‘22.
 • Omzet op de thuismarkten +1,9% tot 1.101 miljoen EUR, onderliggende ebitda op de thuismarkten +0,3%.
 • Internationaal boekten Telesign en BICS een omzetgroei van respectievelijk 39,5% en 11,2%.
 • Onderliggende omzet van de Proximus Groep +4,9% op jaarbasis, onderliggende ebitda +0,9% op jaarbasis.
 • Opwaartse herziening van de vooruitzichten voor het volledige jaar 2022.

Highlights Q2 2022

 • De Proximus Groep sloot het tweede kwartaal van 2022 af met een sterke groei van zijn mobiele klantenbasis, met 52.000 extra mobiele postpaidkaarten. In een kwartaal met minder commerciële activiteit dan vorig jaar kon Proximus 8.000 internetabonnementen toevoegen. De tragere instroom van nieuwe tv-klanten leidde dan weer tot een nettoverlies van 1.000 tv-abonnementen in het kwartaal, ondanks goede churnpercentages. Residentiële convergente aanbiedingen bleven succesvol, met 11.000 extra klanten, om aan te groeien tot een totaal van 1.022.000, wat 5,5% meer is dan 12 maanden geleden. Met een groeiende dekkingsgraad kenden de fiberaanbiedingen toenemend succes, waarbij het aantal actieve lijnen voor Residential en Business steeg met 23.000, goed voor een totaal van 194.000 lijnen. Met nog eens 84.000 residentiële- en businessklanten die in het tweede kwartaal voor een Flex-aanbod kozen, rondde Proximus de kaap van 1 miljoen Flex-abonnementen, met een totaal van 1.006.000 eind juni. Als gevolg van de veranderende klantenbehoeften bleef het aantal vaste spraaklijnen verder afnemen, met 46.000 in de voorbije drie maanden.
 • De onderliggende omzet van Proximus op de thuismarkten steeg met 1,9% tot 1.101 miljoen EUR. Exclusief de omzet uit toestellen met een lage marge, steeg de omzet op de thuismarkten met 1,8% (exclusief Mobile Vikings, +1,1%). De Residential unit boekte een omzetstijging van 4,3%, grotendeels aangestuurd door een sterke vooruitgang met 7,2% van de convergente omzet, en door een omzetstijging met 10,8% uit mobile-only, Dit resultaat omvat ook de niet-organische bijdrage van Mobile Vikings, die op 1 juni 2022 geannualiseerd werd. De omzet van Business lag 0,6% hoger, waarbij de aanhoudende achteruitgang van vaste spraak gecompenseerd werd door een stijging van de omzet uit vaste data, mobiele en IT-diensten en een sterk kwartaal voor de omzet uit IT-producten. De Wholesale unit van Proximus boekte in totaal 2,3% minder omzet, waarbij de daling van de omzet uit interconnectie met een lage marge de groei met 20,1% van de omzet uit vaste en mobiele groothandelsdiensten ruimschoots tenietdeed.
 • In het tweede kwartaal van 2022 bedroeg de ebitda op de thuismarkten 431 miljoen EUR, 0,3% hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2021. De bijdrage van de hogere directe marge, die met 2,6% toenam, werd geneutraliseerd door hogere bedrijfskosten (5,1%). De kosteneffecten van de inflatie, alsook de kosten voor het aantrekken van klanten en de transformatieplannen, werden gedeeltelijk opgevangen door voortdurende kostenbesparingen.
 • Telesign sloot het kwartaal af met een sterke omzet en een sterke directe marge, met een solide groei voor zowel zijn Digital Identity- als Communications-segment. Voor het tweede kwartaal van 2022 steeg de omzet van Telesign met 39,5% (+24,0% bij een constante wisselkoers) tot een totaal van 107 miljoen EUR, en steeg zijn directe marge met 51,2% tot 27 miljoen EUR (+18,5% bij een constante wisselkoers). Doordat de investeringen in de groeiambities de bedrijfskosten verder opdreven, bedroeg de ebitda van Telesign 0 miljoen EUR voor het tweede kwartaal van 2022.
 • In het tweede kwartaal van 2022 steeg de omzet van BICS met 11,2% tot 270 miljoen EUR. De omzet uit de kernactiviteiten van BICS steeg met 6,8% dankzij een groei van mobiliteits- en berichtendiensten, terwijl de omzet uit groeidomeinen meer dan verdubbelde dankzij het grote succes van clouddiensten, en de omzet uit traditionele diensten steeg met 8,1%. De directe marge steeg met 21,9%, en zorgde voor een stijging van de ebitda met 25,5%, tot een totaal van 33 miljoen EUR voor het tweede kwartaal van 2022.
 • Globaal kwam de onderliggende omzet van de Proximus Groep uit op 1.437 miljoen EUR in het tweede kwartaal van 2022, een stijging met 4,9% in vergelijking met dezelfde periode in 2021. De onderliggende groepsebitda bedroeg 463 miljoen EUR, een stijging met 0,9%.
 • Exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten bedroeg de capex van de Proximus Groep in de eerste zes maanden 557 miljoen EUR, waarbij de stijging op jaarbasis grotendeels het gevolg was van de investeringen van Proximus in fiber, goed voor 37% van de totale capex. In het tweede kwartaal van 2022 heeft Proximus 122.000 bijkomende woningen en bedrijven aansluitbaar gemaakt op fiber. Dit brengt het totaal eind juni 2022 op 1.031.000, wat betekent dat meer dan 17% van de bevolking fiberdekking heeft.
 • In het eerste semester van 2022 boekte de Proximus Groep een vrije kasstroom van -15 miljoen EUR, of -3 miljoen EUR indien gecorrigeerd voor transactiekosten in het kader van fusies en overnames. De daling op vergelijkbare basis ten opzichte van vorig jaar is voornamelijk het gevolg van een hogere kasuitstroom voor capexinvesteringen en een ongunstige impact op jaarbasis van de behoeften aan bedrijfskapitaal. Dit werd deels gecompenseerd door een lagere kasuitstroom voor lopende transformatieplannen en betalingen van inkomstenbelastingen.

 

 

"Proximus heeft in het tweede kwartaal terug een groei gerealiseerd in vergelijking met 2021, zowel voor omzet als ebitda, en zowel op de thuismarkten als internationaal. Op basis van de sterke resultaten van het eerste semester trekken we onze vooruitzichten voor het volledige jaar op.

Terugblikkend op de voorbije drie maanden ben ik zeer tevreden over de sterke prestaties van Proximus en de goede vooruitgang die we hebben geboekt ondanks de moeilijkere economische context waarin we opereren. Ik ben vooral blij met de voortdurende verbetering van de NPS, en dit voor onze drie merken. Dankzij onze inspanningen op het gebied van klantentevredenheid in de afgelopen jaren hebben de prijsindexeringen als gevolg van de inflatie niet tot een wezenlijke stijging van de churn geleid.

Met onze recente lanceringen spelen we verder in op de behoeften van elk klantensegment: Flex XS voor ons Proximus-merk en een optie met vast internet - inclusief fiber - voor Mobile Vikings in het segment van de digitaal onderlegde klanten. Bovendien zal onze onlangs gelanceerde Internet Box de thuiservaring van onze klanten sterk verbeteren dankzij Wi-Fi 6, dat zowel een snellere als stabielere draadloze verbinding mogelijk maakt.

Digitale technologie is vandaag essentieel en het is belangrijk dat onze klanten, zowel gezinnen als bedrijven, kunnen rekenen op betrouwbare digitale partners die hun bekommernissen begrijpen. In het B2B-domein bundelen Proximus en Microsoft de krachten om een antwoord te bieden op uitdagingen op het vlak van privacy en soevereiniteit waarmee bedrijven in de publieke en gereguleerde sector geconfronteerd worden. Daarom ontwikkelen we een 'soevereine cloud'-oplossing, die de mogelijkheden van een hyperscaler als Microsoft Azure combineert met de hybride cloudcapaciteit van Proximus. Dankzij deze oplossing zullen klanten kunnen gebruikmaken van de krachtigste functies van de publieke cloud en tegelijk beschikken over doorgedreven soevereiniteits- en privacycontroles. Voor kleinere bedrijven zullen we samenwerken met Odoo. Proximus-klanten zullen zo toegang krijgen tot het volledige gamma van digitale oplossingen van Odoo voor het beheer van hun klantenrelaties, verkoop, e-commerce, boekhouding of human resources.

Fiber is de technologie van de toekomst en zorgt voor een veilige en betrouwbare klantenervaring. We zijn er trots op dat we twee belangrijke mijlpalen hebben bereikt. Ten eerste hebben we in juni de kaap van 1 miljoen op fiber aansluitbare woningen en bedrijven gerond, wat de snelle uitbreiding van ons fibernetwerk onderstreept. In het tweede kwartaal hebben we nog eens 122.000 gebouwen van fiber voorzien, waardoor we eind juni een nationale dekkingsgraad van 17% bereikten. Ten tweede hebben we een plan aangekondigd om onze fiberdekking uit te breiden door een MoU te ondertekenen met een consortium van Belgische financiële partners die onze visie delen om hogesnelheidsconnectiviteit naar de dunbevolkte gebieden van het land te brengen. Via deze structuur, die buiten de balans blijft, willen we onze fiberdekking uitbreiden, met als uiteindelijk doel om in 2032 een dekking van 95% te bereiken. Dit partnership biedt verschillende voordelen: het versterkt Proximus’ positie als de toonaangevende fiberoperator in België en geeft financiële voordelen door de meer grootschalige uitrol van fiber en de uitfasering van koper. Het ondersteunt ook onze maatschappelijke ambitie, omdat we zo een belangrijke stap vooruit zetten om een gigabitnetwerk voor het hele grondgebied aan te bieden. Voor de resterende 5% maken we gebruik van vaste draadloze toegangstechnologie. Onze bedoeling is tegen het eind van het jaar tot een definitief akkoord te komen.

In lijn met onze mobiele strategie en onze ambitie om het beste mobiele netwerk in België aan te bieden, zijn we erin geslaagd om voor de komende twintig jaar een uitgebreid spectrumpakket, 285 MHz in totaal, binnen te halen. Dit is een cruciale troef die een aanzienlijk verschil zal maken in de kwaliteit van het netwerk en onze klanten zo de beste mobiele ervaring zal bezorgen. Het pas verworven spectrum in de 700MHz- en 3600MHz-band zal het eindelijk mogelijk maken om de hele Belgische bevolking de voordelen van 5G te laten genieten.

Wat onze twee internationale softwareplatformen betreft, hebben zowel BICS als Telesign opnieuw een kwartaal met sterke groei achter de rug. BICS realiseerde in het tweede kwartaal opnieuw een ebitdagroei met dubbele cijfers van 25,5%, dankzij toenemende marges in zijn kernactiviteiten, berichten- en mobiliteitsdiensten, en andermaal uitstekende prestaties voor clouddiensten. De goede resultaten op het gebied van spraakdiensten bewijzen de blijvende relevantie van BICS en zijn vermogen om waarde in dit domein te optimaliseren. Dit werd bevestigd door de meerjarige commerciële overeenkomst die BICS onlangs heeft gesloten met het internationale communicatiebedrijf Ooredoo Group, waarin BICS de vertrouwde communicatiepartner wordt. Dit innovatieve partnership onderstreept het engagement van zowel Ooredoo als BICS om blijvende groei te stimuleren in het sterk evoluerende telecomlandschap van vandaag. Nu de spraakmarkt consolideert, wordt het steeds belangrijker om toekomstbestendige kwaliteit, stabiliteit en bescherming te bieden, zowel voor de netwerken van de operatoren als voor hun klanten.

Ons tweede internationale filiaal, Telesign, zette zijn sterke commerciële traject van de afgelopen kwartalen voort met een omzetgroei van 39,5%, en benadrukt daarmee het succes van de strategische koers die het heeft ingezet om zijn positie op de markt voor digitale identiteit en communicatie te versterken.

Rekening houdend met de bredere economische context en de impact ervan op de financiële markten, werden de voorwaarden die Proximus nodig acht voor de beoogde beursnotering van Telesign niet vervuld, ondanks sterke commerciële prestaties. Niettemin hebben we nog altijd het volste vertrouwen wat de toekomstige groei, de solide strategie en de sterke waardeproposities van Telesign betreft. We zijn over de hele lijn tevreden met de prestaties van Telesign tot hiertoe en herhalen ons engagement om het groeitraject van het bedrijf verder te ondersteunen. We onderzoeken onze opties en zullen de markt informeren zodra er meer duidelijkheid is.

Gelet op de aanhoudend sterke commerciële prestaties in de eerste helft van 2022 en onze vooruitzichten voor de rest van het jaar, verhogen we onze vooruitzichten voor het jaar 2022: we verwachten dat de groei van de omzet op de thuismarkten 1% tot 2% op jaarbasis zal bedragen en dat de ebitda op de thuismarkten in de bovenste vork van onze eerdere vooruitzichten – een groei tot 1% – zal uitkomen. Inclusief onze sterk presterende internationale filialen BICS en Telesign verwachten we dat de groepsebitda tot 1% zal stijgen tegenover het jaar voordien. Onze verwachtingen voor capex en nettoschuldratio blijven ongewijzigd."

Kerncijfers

Operationele cijfers, in duizendtallen

  Nettoklantenaangroei in het kwartaal Klantenbasis op einde kwartaal
    2021 2022 2021 2022 %
Fiber Aansluitbare woningen 89 122 621 1.031 66,0 %
Geactiveerde retaillijnen 14 23 111 194 75,0 %
Residentiële klanten Convergent 16 11 969 1.022 5,5 %
Groep (abonnementen/simkaarten) Internet 10 8 2.158 2.202 2,0 %
TV 12 -1 1.702 1.731 1,7 %
Vaste spraak -49 -46 2.099 1.905 -9,3 %
Mobile postpaid (uitgez. M2M) 48 52 4.540 4.741 4,4 %
M2M 507 154 3.046 3.701 21,5 %
Prepaid -11 -2 728 662 -9,1 %

Financiële cijfers (miljoen EUR)

  2de kwartaal Op jaarbasis
    2021 2022 % verschil 2021 2022 % verschil
Omzet
(onderliggend)
Groep 1.370 1.437 4,9 % 2.737 2.841 3,8 %
Thuismarkten 1.080 1.101 1,9 % 2.164 2.198 1,5 %
BICS 242 270 11,2 % 477 515 7,9 %
Telesign 77 107 39,5 % 154 208 35,2 %
Directe marge
(onderliggend)
Groep 890 931 4,7 % 1.784 1.848 3,6 %
Thuismarkten 819 840 2,6 % 1.644 1.677 2,0 %
BICS 55 68 21,9 % 109 127 16,8 %
Telesign 18 27 51,2 % 37 52 41,1 %
Kosten
(onderliggend)
Groep -430 -468 8,7 % -878 -937 6,7 %
Thuismarkten -390 -409 5,1 % -797 -826 3,7 %
BICS -30 -35 18,7 % -60 -68 12,4 %
Telesign -15 -28 89,8 % -27 -50 82,8 %
Ebitda
(onderliggend)
Groep 459 463 0,9 % 905 911 0,7 %
als % van omzet 33,5 % 32,2 % -1,3 p.p. 33,1 % 32,1 % -1,0 p.p.
Thuismarkten 430 431 0,3 % 848 850 0,3 %
BICS 26 33 25,5 % 48 59 22,3 %
Telesign 4 0 nr 9 2 -78,5 %
Groepsebitda
(gerapporteerd)
  476 473 -0,7 % 936 938 0,2 %
Nettowinst   118 122 3,7 % 241 243 0,6 %
Capex
(excl. spectrum
& voetbaluitzendrechten)
  272 287 5,8 % 497 557 12,1 %
Vrije kasstroom
(gecorrigeerd)
  119 -36 nr 262 -3 -101,1 %
Gecorrigeerde nettoschuld
(excl. leaseschulden)
  nr nr nr -2.673 -2.846 -6,5 %

Noot

 • De omzet, directe marge, bedrijfskosten en ebitda van de Groep zijn inclusief eliminaties tussen segmenten.
 • De gecorrigeerde vrije kasstroom is exclusief de impact van fusies en overnames, maar inclusief kapitaalinjecties voor fiber.
 • Mobile Vikings is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekeningen van de Proximus Groep als een volledig geconsolideerd filiaal sinds 1 juni 2021. Deze transactie beïnvloedt de vergelijkbaarheid van de cijfers voor de huidige periode met die van het jaar voordien. Waar relevant verwijzen de opmerkingen in het verslag naar de organische variantie.

Herziene vooruitzichten voor het volledige jaar 2022

Op basis van de sterke resultaten van de eerste helft van 2022 en de beste raming voor de rest van het jaar, verwacht Proximus voor eind 2022 het volgende:

 • De onderliggende omzet op de thuismarkten, exclusief toestellen, zal naar verwachting met 1 tot 2% stijgen ten opzichte van het jaar voordien, wat een verbetering is ten opzichte van de eerdere verwachtingen van 'een groei tot 1% op jaarbasis'.
 • Verwacht wordt dat de omzet op de thuismarkten sneller zal stijgen dan de ebitda als gevolg van enkele kostenstijgingen door inflatie, waaronder automatische loonindexeringseffecten. Verwacht wordt dat de ebitda op de thuismarkten voor 2022 in de bovenste vork van de vooruitzichten zal uitkomen (een groei tot 1% op jaarbasis).
 • Voor de ebitda van de Proximus Groep wordt verwacht dat deze het jaar 2022 positief zal afsluiten, met een groei van de groepsebitda tot 1% ten opzichte van het jaar voordien, wat een verbetering is ten opzichte van de vorige vooruitzichten van 'ongeveer -1% op jaarbasis'. Naast de iets betere prognoses voor de ebitda op de thuismarkten omvat dit ook de zeer sterke ebitda van BICS in de eerste helft van 2022. Het sterk toegenomen reisverkeer ondersteunde de berichten-, roaming- en traditionele spraakproducten van BICS, en dit effect werd versterkt door een gunstige bestemmingsmix tijdens de eerste zes maanden. Ook wereldwijde cloudcommunicatiediensten kennen een aanhoudend sterke groei, gesteund door de toenemende vraag van het Enterprise-segment.
 • Ook Telesign heeft het eerste semester van 2022 beter dan verwacht afgesloten. Het verwacht voor 2022 een gematigdere daling van de ebitda op jaarbasis ten opzichte van de prognoses aangekondigd in zijn presentatie voor de investeerders in december 2021 (www.telesign.com/investors).
 • Aangezien het fiberprogramma van Proximus goed op schema ligt, blijven de capexvooruitzichten voor de Groep ongewijzigd voor 2022, nl. een toename tot ongeveer 1,3 miljard EUR (excl. spectrum en voetbalrechten).
 • De verwachte nettoschuldratio voor 2022 blijft ongewijzigd met ongeveer 1,6x de onderliggende ebitda.
Indicatoren Volledig jaar '21
Resultaten
Volledig jaar '22
Vooruitzichten
(18/02/2022)
Eerste semester '22
Resultaten
Volledig jaar '22
Herzien
(29/07/2022)
Onderliggende omzet op de thuismarkten
(exclusief toestellen)
4.075 miljoen EUR Groei tot 1% op jaarbasis +2,0% Groei met 1% tot 2% op jaarbasis
Onderliggende ebitda op de thuismarkten 1.654 miljoen EUR Groei tot 1% op jaarbasis +0,3% Bovenste vork van 'Groei tot 1% op jaarbasis'
Onderliggende groepsebitda 1.772 miljoen EUR Ongeveer -1% +0,7% Groei tot 1% op jaarbasis
Capex (exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten) 1.203 miljoen EUR In de buurt van 1,3 miljard EUR 557 miljoen EUR Herbevestiging 'Ongeveer 1,3 miljard EUR'
Nettoschuld / ebitda 1,55x Ongeveer 1,6x niet gerapporteerd Herbevestiging 'Ongeveer 1,6x'

Notes

 • Following the reporting changes (see full report, section 9.1), the full-year 2021 underlying Domestic revenue was adjusted accordingly. The full-year 2022 guidance remains unchanged.
 

Winstuitkering aan de aandeelhouders in 2022

Proximus verbindt zich verder tot een aantrekkelijk beleid inzake winstuitkering en is van plan om over het resultaat van 2022 een jaarlijks brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren, in lijn met het door Proximus aangekondigde dividendbeleid op drie jaar (over de periode 2020-2022).

Op jaarbasis wordt het voorgestelde dividend herzien en voorgelegd aan de Raad van Bestuur om een strategische financiële flexibiliteit voor toekomstige groei te behouden, organisch of via selectieve fusies en overnames, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat tevens het bevestigen van de geschikte niveaus van uitkeerbare reserves.

Het beleid inzake winstuitkering is gebaseerd op een aantal veronderstellingen betreffende de toekomstige evolutie van de business en de markt en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in geval van onvoorziene risico’s of gebeurtenissen waarover het bedrijf geen controle heeft.

Kwartaalverslagen financiële dossiers