Gedaan met 'witte zones' in de Duitstalige Gemeenschap van België: tegen 2026 zal glasvezel voor het hele grondgebied beschikbaar zijn

Op deze donderdag 29 september hebben de regering van de Duitstalige Gemeenschap van België, Proximus en Ethias hun in mei vorig jaar aangekondigde publiek-private samenwerking bekrachtigd. Ze kondigen de oprichting aan van 'Glasfaser Ostbelgien', een joint venture gevestigd in Eupen, met als missie om glasvezel in de komende vier jaar uit te rollen in het hele grondgebied. Dankzij deze overeenkomst, een primeur in zijn soort in België, krijgen bijna alle 40.000 huishoudens en bedrijven in de negen Duitstalige gemeenten van het land, inclusief de zogenaamde 'witte zones', toegang tot de beste breedbandverbindingen. De uitrol loopt van 2023 tot 2026 en biedt kansen aan lokale bedrijven om deel te nemen.

Deze keer is het officieel: het hele grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap van België zal tegen 2026 voorzien zijn van glasvezel, inclusief de meest landelijke gebieden, zodat burgers en bedrijven in de negen gemeenten van het grondgebied toegang krijgen tot internet van zeer hoge kwaliteit. Glasvezel biedt een ongeëvenaarde snelheid en gebruikservaring en wordt beschouwd als de breedbandtechnologie van de toekomst. De glasvezeltechnologie is ook milieuvriendelijker, met name omdat ze minder energie verbruikt en een langere levensduur heeft dan gelijk welke andere vaste internettechnologie.

Deze grootschalige uitrol wordt mogelijk gemaakt dankzij de eerste publiek-private samenwerking in België op het vlak van glasvezel. Na de ondertekening van een protocolakkoord in mei werd de overeenkomst vandaag definitief ondertekend door Guillaume Boutin en Philippe Lallemand, de CEO's van Proximus en Ethias, en minister Isabelle Weykmans namens de regering van de Duitstalige Gemeenschap van België. Het akkoord maakt de weg vrij voor de oprichting van een nieuw bedrijf, gevestigd in Eupen, dat 'Glasfaser Ostbelgien' zal gaan heten. Het doel is om in de komende vier jaar te zorgen voor een vlotte uitrol van glasvezel, waarbij zoveel mogelijk een beroep wordt gedaan op lokale bedrijven. De onderneming zal gezamenlijk worden gecontroleerd door Ethias (50% + 1 aandeel) en Proximus (50% - 2 aandelen), en de Duitstalige Gemeenschap (1 aandeel) zal vertegenwoordigd zijn om de openbare belangen van het bedrijf te waarborgen.

15% minder 'witte zones' in België

De werkzaamheden beginnen naar verwachting in 2023. Eerst moet de publiek-private samenwerking nog groen licht krijgen van de Europese Commissie, wat eind dit jaar zou moeten gebeuren. De doelstelling van Proximus, Ethias en de Duitstalige Gemeenschap van België is dan om tegen 2026 glasvezel uit te rollen in het hele grondgebied, te beginnen met de gemeenten La Calamine en Amblève. Vanaf de eerste dag zal dit netwerk ook openstaan voor alle andere operatoren, volgens niet-discriminerende voorwaarden.

Waar de uitrol van glasvezel tot nu toe vooral in de steden plaatsvond, laat deze overeenkomst toe een stap verder te gaan door ook plattelandsgebieden te bestrijken, met name dankzij subsidies van de Duitstalige Gemeenschap – ondersteund door het Europees herstelplan – ten bedrage van 40 miljoen euro en de financiering van Ethias. Dankzij dit project moet het mogelijk zijn het aantal 'witte zones' in België met 15% te verminderen – waarmee een antwoord wordt geboden op de wens van de federale regering en minister Petra De Sutter.

Het publiek-private partnerschap is een belangrijke stap in ons project om een glasvezelnetwerk uit te bouwen voor de inwoners en bedrijven van de Duitstalige Gemeenschap. Een uniek modelproject in België en in andere rurale gebieden ten behoeve van onze burgers, dat mogelijk wordt gemaakt door de autonomie van de Duitstalige Gemeenschap. Dit publiek-private partnerschap vormt de basis om onze regio tegen eind 2026 te bestrijken met de meest efficiënte netwerktechnologie en zo de basis te leggen voor de digitale transitie. Dit is de beste garantie voor de toekomst van onze woon- en economische regio. De aanleg van glasvezel, die met een zo groot mogelijk aantal lokale bedrijven zal worden uitgevoerd, zal onze regio een beslissende impuls geven. In dit verband houdt de regering vast aan een uitrol die 100% van het grondgebied bestrijkt. Dankzij het innovatieve partnerschap met Proximus en Ethias kunnen we nu al 98% van ons grondgebied bestrijken tegen eind 2026. Voortbouwend op dit netwerk zullen wij andere projecten ontwikkelen om de resterende 2% te dekken.

image not available

Proximus is altijd een belangrijke partner geweest voor de inwoners en de bedrijven van de Duitstalige Gemeenschap. Ik ben dan ook blij met de verwezenlijking van dit ambitieuze project, dat de voordelen van glasvezel naar bijna alle huishoudens brengt, ook naar gebieden waar tot nu toe zeer weinig breedbandinternet was. Volgens mij is het alleen via publiek-private partnerschappen zoals deze dat Proximus een gigabitnetwerk in heel België zal kunnen uitrollen. Ik hoop ook dat het voorbeeld van de Duitstalige Gemeenschap de komende jaren andere overheden zal inspireren om voor soortgelijke partnerschappen te kiezen. Dit zou een enorme stap voorwaarts kunnen betekenen voor de digitalisering van heel België.

Ethias heeft een lange traditie als partner van de publieke diensten en is hun voornaamste verzekeraar. Dit publiek-private partnerschap, in dit geval met de Duitstalige Gemeenschap (aandeelhouder van Ethias via EthiasCo) - en waarvan de openbare instellingen en gemeenten overigens onze aangeslotenen zijn - toont aan dat wij deze unieke relatie op basis van maatschappelijke nabijheid in België verder willen versterken en een belangrijke rol willen spelen in de digitale transformatie. Uiteraard kan niets tippen aan direct contact van mens tot mens, maar de recente gezondheidscrisis en de klimaatuitdagingen hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om in alle omstandigheden efficiënt verbinding te kunnen maken op afstand. Via deze rechtstreekse investering in de lokale economie dragen we graag bij tot een verbetering van het dagelijkse leven van tienduizenden burgers. Investeren in innovatieve langetermijnprojecten met een hoge maatschappelijke waarde past volledig in ons DNA en onze duurzame investeringsstrategie.