Hoe de mobiele sector de circulariteit van mobiele toestellen kan vergroten

In de aanloop naar de COP27 heeft de GSMA, de internationale organisatie die mobiele operatoren en organisaties vertegenwoordigt, een nieuwe langetermijnvisie gepubliceerd over hoe de mobiele sector de circulariteit van zijn toeleverings- en productieketens voor mobiele toestellen kan vergroten.

De mobiele sector boekt reële vooruitgang op het gebied van circulariteit, maar er blijft nog heel wat te doen om de milieu-effecten van mobiele toestellen te verminderen.

In de levenscyclus van een mobiele telefoon is het leeuwendeel van de milieu-impact - ongeveer 80% - toe te schrijven aan de fabricage. Een gemiddelde smartphone bevat tegenwoordig meer dan 50 verschillende materialen, waaronder kunststoffen, keramiek, zeldzame metalen, koper en silicium. De winning van deze materialen kan een nefaste ecologische en sociale impact hebben. Fabricage en assemblage dragen ook bij tot de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van fossiele brandstoffen.

Terwijl de visie van de GSMA een toekomstig pad uitstippelt naar echte circulariteit, zetten mobiele operatoren nu al stappen in die richting. In dit verband vermeldt het rapport de initiatieven die Proximus neemt om tegen 2030 een echt circulair bedrijf te worden.

Proximus richt zich op de verdere ontwikkeling van zijn circulaire businessmodellen, zowel voor vaste als mobiele toestellen. Voor zijn mobiele toestellen zamelt Proximus oude mobiele telefoons in om ze op te knappen of te recycleren. Opgeknapte smartphones worden te koop aangeboden. Mobiele telefoons die niet meer bruikbaar zijn, worden gerecycleerd door de partners Umicore, Recupel, Out of Use en Brainscape. Sinds september 2021 bieden de shops en online shops van Proximus klanten refurbished smartphones aan als alternatief voor nieuwe toestellen. Deze toestellen worden grondig gecheckt en verkocht met een waarborg van twee jaar, net als nieuwe mobiele telefoons.

In het document benadrukt de GSMA ook dat het belangrijk is alle schakels van de toeleveringsketen te betrekken om de circulariteit van de markt voor mobiele toestellen ingrijpend te verbeteren - van operatoren tot leveranciers, van fabrikanten tot consumenten, van reparateurs tot recycleerders; voor iedereen is een rol weggelegd.

Als actief lid van de GSMA onderschrijft Proximus de visie van de GSMA op een toekomst waarin toestellen een zo lang mogelijke levensduur hebben, waarin ze gemaakt zijn met 100% recycleerbare en gerecycleerde onderdelen en 100% hernieuwbare energie en waarin geen enkel toestel als afval eindigt.

Lees de hele Strategy Paper hier

Printen

Deel dit nieuws via