Financiële resultaten van de Proximus Groep – Derde kwartaal 2023

Proximus trekt zijn verwachtingen voor 2023 op voor de omzet en ebitda op de thuismarkten alsook voor de groepsebitda, na een uitstekende commerciële dynamiek in het derde kwartaal

 • De omzet op de thuismarkten steeg in het derde kwartaal met 4,3% tot 1.173 miljoen EUR; de omzet van Residential steeg met 5,5% en de omzet van Business met 4,1%.
 • Verdere opschaling van de fiberstrategie: dekkingsgraad van 26% van de bevolking en 353.000 geactiveerde fiberlijnen eind september 2023.
 • Aanhoudende uitstekende commerciële prestaties voor alle productlijnen: mobiele postpaid (+60.000), internet (+11.000) en convergente klanten (+16.000); nettoverlies van de tv-klantenbasis onder controle (-12.000).
 • Verbetering van de trend van de onderliggende ebitda op de thuismarkten ten opzichte van de voorbije kwartalen, tot -0,7% op jaarbasis.
 • De ebitda voor de internationale segmenten BICS en Telesign lag op respectievelijk 33 miljoen EUR en 2 miljoen EUR, waardoor de ebitda voor Telesign sneller dan verwacht weer positief werd.
 • Onderliggende omzet van de Proximus Groep voor het derde kwartaal +1,1% op jaarbasis, onderliggende ebitda -0,4% op jaarbasis.
 • Capex op jaarbasis op 904 miljoen EUR, op schema voor de jaarverwachtingen. Gecorrigeerde vrije kasstroom voor de eerste negen maanden op -35 miljoen EUR.
 • Jaarverwachtingen voor 2023 opgetrokken voor de omzet op de thuismarkten en voor de ebitda, zowel op de thuismarkten als op groepsniveau, terwijl de groeiverwachtingen voor de internationale directe marge worden getemperd.
 • Interim-dividend van 0,50 EUR per aandeel goedgekeurd door de Raad van Bestuur, uit te keren op 8 december 2023.

Highlights Q3 2023

 • Het segment van de thuismarkten van Proximus sloot het derde kwartaal van 2023 af met een verdere uitstekende groei in mobile postpaid: netto kwamen er 60.000 nieuwe klanten bij, met een aanhoudend succes van de nieuwe mobiele portfolio's. De groeiende fibervoetafdruk van Proximus zorgde voor een aanhoudend sterke stijging van zijn internetbasis (+11.000) in een traag groeiende markt. De residentiële convergente aanbiedingen groeiden aan met 16.000 klanten tot een totaal van 1.094.000, een stijging met 5,7% op jaarbasis. Eind september 2023 telden Residential en Business samen 353.000 actieve fiberlijnen, waarvan er 31.000 werden toegevoegd in het derde kwartaal van 2023. In het afgelopen kwartaal bleef de globale churn grotendeels in lijn met de vergelijkbare basis van 2022, waardoor de nettodaling beperkt bleef voor zowel tv-abonnementen (-12.000), als vaste spraakabonnementen (-37.000).
 • De onderliggende omzet van Proximus op de thuismarkten steeg in het derde kwartaal van 2023 met 4,3% tot 1.173 miljoen EUR. De Residential unit boekte 5,5% meer omzet, waarbij de omzet uit Customer Services tegenover het vorige kwartaal aangroeide met 6,2% (of 28 miljoen EUR) en de omzet uit toestellen steeg met 10 miljoen EUR. De omzet uit convergente diensten steeg met 10,0% dankzij verdere klantenaangroei en inflatiegebonden prijsaanpassingen. De omzet voor Business groeide met 4,1% op jaarbasis, inclusief een stijging met 3,4% van de omzet uit Business Services, onder impuls van een toename voor Business IT-diensten met 10,2% en voor vaste data met 5,6%. De omzet uit producten steeg met 7 miljoen EUR. De Wholesale unit van Proximus boekte een globale omzetdaling van 9,0%, die vooral te wijten was aan de omzet uit interconnectie met een lage marge (-5 miljoen EUR), terwijl de omzet uit wholesalediensten daalde met 1 miljoen EUR of 3,2%.
 • Over het derde kwartaal van 2023 bedroeg de ebitda op de thuismarkten 423 miljoen EUR, 0,7% lager dan in dezelfde periode in 2022. De verbetering tegenover de vorige twee kwartalen weerspiegelt de hogere directe marge (+4,8%), de voortgezette kostenbesparingen in het hele bedrijf en de geleidelijk afnemende effecten van de inflatie op de lonen.
 • Telesign sloot het derde kwartaal af met een omzetgroei van 5,2% tot 132 miljoen EUR en een groei van de directe marge van 7,9% tot 30 miljoen EUR, inclusief ongunstige wisselkoerseffecten. Bij een constante wisselkoers bedroegen deze stijgingen respectievelijk 13,4% en 25,3%. De groei zet zich door in het segment Digital Identity, dankzij de uitbreiding van de klantenbasis buiten de VS, en in het segment Communication, gesteund door een sterke toename van de omnichannelvolumes. Doordat de aanzienlijke investeringen in het kader van de groeistrategie van Telesign over hun piek heen zijn, daalde de opex op jaarbasis met 4,1% en werd de ebitda in het derde kwartaal van 2023 positief met een bedrag van 2 miljoen EUR.
 • BICS sloot het derde kwartaal van 2023 af met een omzet van 266 miljoen EUR, een daling met 13,3% ten opzichte van een uitzonderlijk sterk 2022. Dit weerspiegelt een negatief dollareffect (-10,1% bij een constante wisselkoers), lagere berichtenvolumes en de terugkeer van traditionele spraakdiensten naar hun inherent dalende trend. Dit werd versterkt door een veranderde bestemmingenmix, ook al was de impact op de marge verwaarloosbaar. De directe marge van BICS kwam uit op 68 miljoen EUR, een daling met 4,1% tegenover een hoge basis (-1,4% bij een constante wisselkoers). De ebitda van BICS kwam uit op 33 miljoen EUR, een daling met 6,2% in vergelijking met dezelfde periode in 2022 en stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal.
 • Globaal kwam de onderliggende omzet van de Proximus Groep uit op 1.527 miljoen EUR over het derde kwartaal van 2023, een stijging met 1,1%. De onderliggende groepsebitda bedroeg 458 miljoen EUR, een daling met 0,4%.
 • Exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten kwam de capex van de Proximus Groep over de eerste negen maanden van 2023 uit op 904 miljoen EUR, tegenover 841 miljoen EUR het jaar voordien. De capex blijft op schema uitgaand van een raming voor het volledige jaar 2023 van ongeveer 1,3 miljard EUR, waarbij de investeringen dit jaar minder zwaar doorwegen op het eind van het jaar. De investeringen in fiber waren goed voor 28% van de totale capex. De capex voor de eigen fiberuitrol van Proximus daalde ten opzichte van de piek in 2022, terwijl de capex voor de aansluiting en activering van klanten toenam. Bovendien wordt de consolidatie van het mobiele netwerk (RAN) voortgezet en voerde Proximus zijn investeringen in digitalisering op.
 • In de eerste negen maanden van 2023 bedroeg de vrije kasstroom -80 miljoen EUR, of -35 miljoen EUR na correctie voor uitgaande cash in het kader van fusies en overnames. Dit is inclusief een gecorrigeerde vrije kasstroom van 64 miljoen EUR voor het derde kwartaal van 2023. Op gecorrigeerde basis daalde de vrije kasstroom in de eerste negen maanden van 2023 met 117 miljoen EUR ten opzichte van 2022. Dit was vooral het gevolg van hogere betalingen in 2023 voor belastingen, spectrum en kapitaalinjecties in de fiber joint ventures, bovenop de lagere groepsebitda. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door lagere behoeften aan operationeel bedrijfskapitaal.

Proximus heeft tijdens het derde kwartaal een buitengewone commerciële dynamiek weten te behouden op de thuismarkten. Hierdoor worden de jaarverwachtingen voor 2023 opgetrokken voor de omzet en ebitda op de thuismarkten alsook voor de groepsebitda, terwijl de groeiverwachtingen voor de internationale directe marge worden getemperd.

Het verheugt ons voor het derde kwartaal van 2023 uitstekende resultaten op de thuismarkten te kunnen aankondigen. We trokken 31.000 nieuwe actieve fiberklanten aan en 60.000 nieuwe klanten voor mobiele postpaid. Deze aanhoudende commerciële dynamiek hebben we te danken aan onze multimerkenstrategie, ons superieure netwerk en onze superieure producten. Deze elementen droegen, samen met onze weldoordachte prijsstrategie, bij tot een opmerkelijke stijging met 4,3% van onze omzet op de thuismarkten.

Ons gigabitfibernetwerk maakt goede vorderingen waardoor we nu een nationale dekkingsgraad van 26% bereiken. Eind september waren bijna 1,6 miljoen woningen en bedrijven in 133 steden aansluitbaar op ons fibernetwerk. We verwelkomen ook de recente verklaring van het BIPT dat het bereid is om de samenwerking tussen de verschillende operatoren in België in het kader van de fiberuitrol te evalueren. Een efficiëntere fiberuitrol, waardoor fiber beschikbaar wordt voor alle burgers en bedrijven, zou alle stakeholders en het concurrentievermogen van de Belgische samenleving ten goede komen.

Met betrekking tot onze activiteiten op de thuismarkten konden we ten slotte aankondigen dat we een mobiele wholesaleovereenkomst hebben ondertekend met de nieuwkomer op de markt. Dankzij deze overeenkomst, ons multimerkenaanbod en onze productsuperioriteit, zijn we goed gepositioneerd om de veranderende marktstructuur in België het hoofd te bieden.

Als we naar onze internationale activiteiten kijken, afgezien van wisselkoerseffecten, zien we dat Telesign sterk blijft presteren en dat zijn omzet en directe marge groeien met dubbele cijfers. BICS moet opboksen tegen een sterk derde kwartaal in 2022, waarbij vooral de omzet uit traditionele spraak getroffen wordt door een wijziging in de bestemmingenmix voor één specifiek land, zij het met een beperkte impact op de marge.

We hebben aangekondigd dat we een meerderheidsbelang zullen verwerven in Route Mobile, waarmee we over een stevige basis zullen beschikken om de wereldwijde groei van Proximus te versnellen. Sinds de ondertekening en tijdens de voorbereidingen om de overname af te ronden, werd duidelijk dat de geschatte jaarlijkse synergieën, zoals verwacht, minstens 90 miljoen EUR op run-ratebasis zullen bedragen. Over drie jaar schatten we dat Telesign en Route Mobile samen een totale jaaromzet van ongeveer 2 miljard USD zullen genereren en qua ebitdamarge hun sterkste sectorgenoten evenaren, wat neerkomt op 13-15%, met een cashconversie van 50%-75%. Onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende en de antitrust-instanties en de voltooiing van de MTO, verwachten we redelijkerwijs de transactie af te ronden tegen het einde van het eerste kwartaal van 2024.

Wanneer we terugblikken op de eerste negen maanden van het jaar, hebben we er dankzij ons vermogen om omzetgroei en kostenvermindering te combineren, vertrouwen in dat we onze verwachtingen voor de thuismarkten en de Groep naar boven kunnen bijstellen. Voor het volledige jaar 2023 verwachten we dat onze omzet op de thuismarkten tussen 3,5% en 4% zal liggen, terwijl de daling van de ebitda op de thuismarkten beperkt zal blijven tot ongeveer -2%. We trekken ook onze jaarverwachtingen voor de groepsebitda op, waarbij we uitgaan van een daling op jaarbasis van ongeveer -2%. Voor onze internationale segmenten BICS en Telesign stellen we onze verwachtingen voor de directe marge voor het jaar 2023 bij naar een groei tussen 4% en 5% voor de twee bedrijven samen, exclusief wisselkoerseffecten. Dit is vooral het gevolg van het spraak- en berichtenverkeer bij BICS, waar we in 2022 verhoogde volumeniveaus zagen voor bepaalde volatiele bestemmingen, die in 2023 niet werden gehaald. Tegelijkertijd is Telesign over zijn piek van opexinvesteringen in het kader van zijn groeistrategie heen en keert het sneller dan verwacht terug naar een positieve ebitda.

Tot slot ben ik tevreden te kunnen meedelen dat de Raad van Bestuur van Proximus de uitkering van een interim-dividend over het resultaat van 2023 heeft goedgekeurd, ten bedrage van 0,50 EUR per aandeel, in lijn met ons driejarig winstuitkeringsbeleid.

Kerncijfers

Operationele cijfers, in duizendtallen

  Nettoklantenaangroei in het kwartaal Klantenbasis op einde kwartaal
    2022 2023 2022 2023 %
Fiber Aansluitbare woningen 93 96 1.124 1.579 40,5%
Geactiveerde retaillijnen 27 31 220 353 60,4%
Residentiële klanten Convergent 12 16 1.035 1.094 5,7%
Groep (abonnementen/simkaarten) Internet 6 11 2.207 2.251 2,0%
TV -13 -12 1.718 1.682 -2,1%
Vaste spraak -42 -37 1.863 1.690 -9,3%
Mobile postpaid
(uitgez. M2M)
33 60 4.775 4.935 3,4%
M2M 212 40 3.913 4.221 7,9%
Prepaid -22 -14 640 568 -11,2%

Financiële cijfers (miljoen EUR)

  Derde kwartaal Op jaarbasis
    2022 2023 % verschil 2022 2023 % verschil
Omzet
(onderliggend)
Groep 1.510 1.527 1,1% 4.351 4.508 3,6%
Thuismarkten 1.125 1.173 4,3% 3.322 3.469 4,4%
BICS 307 266 -13,3% 821 795 -3,2%
Telesign 126 132 5,2% 333 380 13,9%
Directe marge
(onderliggend)
Groep 939 980 4,4% 2.787 2.878 3,3%
Thuismarkten 844 885 4,8% 2.521 2.603 3,2%
BICS 71 68 -4,1% 198 203 2,7%
Telesign 28 30 7,9% 80 86 8,2%
Kosten
(onderliggend)
Groep -479 -522 9,0% -1.416 -1.541 8,8%
Thuismarkten -418 -461 10,3% -1.245 -1.359 9,2%
BICS -36 -35 -2,1% -104 -106 2,5%
Telesign -29 -28 -4,1% -79 -90 14,3%
Ebitda
(onderliggend)
Groep 460 458 -0,4% 1.371 1.336 -2,5%
als % van omzet 30.4% 30.0% -0,4 p.p. 31.5% 29.6% -1,9 p.p.
Thuismarkten 426 423 -0,7% 1.276 1.244 -2,5%
BICS 35 33 -6,2% 94 97 2,9%
Telesign -1 2 nr 1 -4 niet
gerapporteerd
Groepsebitda (gerapporteerd)   469 453 -3,4% 1.407 1.345 -4,4%
Nettowinst   126 79 -37,2% 369 267 -27,5%
Capex
(excl. spectrum
& voetbaluitzendrechten)
  283 293 3,3% 841 904 7,5%
Vrije kasstroom
(gecorrigeerd)
  85 64 -24,2% 82 -35 niet
gerapporteerd
Gecorrigeerde nettoschuld
(excl. leaseschulden)
  niet gerapporteerd niet gerapporteerd   -2.710 -3.046 -12,4%

Noot

 • De omzet, directe marge, bedrijfskosten en ebitda van de Groep zijn inclusief eliminaties tussen segmenten.
 • De gecorrigeerde vrije kasstroom is exclusief het effect van fusies en overnames, maar inclusief kapitaalinjecties voor fiber.

Verwachtingen voor het volledige jaar 2023 herzien

Op basis van de sterke financiële resultaten over de eerste negen maanden van 2023 en de beste raming van het bedrijf voor de rest van het jaar, worden de verwachtingen voor het volledige jaar 2023 opgetrokken voor de omzet op de thuismarkten, waarbij de groei voor het volledige jaar 2023 naar verwachting tussen +3,5% en +4% zal liggen. Door een beter dan verwachte groei van de omzet op de thuismarkten verwacht Proximus dat de daling van de onderliggende ebitda op de thuismarkten beperkt zal blijven tot ongeveer -2%. Het kostenbesparingsprogramma van Proximus blijft op schema en slaagt erin de kosteneffecten van de inflatie te beperken.

Proximus verlaagt zijn verwachtingen voor de directe marge van zijn internationale segmenten, waarbij BICS en Telesign in 2023 naar verwachting samen een groei van de directe marge van 4% tot 5% zullen optekenen, exclusief negatieve wisselkoerseffecten. Bij BICS is deze verlaging vooral het gevolg van het spraak- en berichtenverkeer, waar het bedrijf in 2022 verhoogde volumeniveaus zag voor bepaalde volatiele bestemmingen, die in 2023 niet werden gehandhaafd. Daarnaast lag voor Telesign de vraag naar berichten- en digitale identiteitsdiensten iets lager door de huidige macro-economische context. Tegelijkertijd is Telesign over zijn piek van opexinvesteringen in het kader van zijn groeistrategie heen en keert het sneller dan verwacht terug naar een positieve ebitda.

Globaal verwacht Proximus 2023 af te sluiten met een daling van de onderliggende groepsebitda van ongeveer -2%, een verbetering ten opzichte van zijn eerdere verwachting van ongeveer -3%.

De capex van Proximus is voor de eerste negen maanden van 2023 in lijn met de verwachtingen en bijgevolg bevestigt Proximus dat zijn capex in 2023 naar verwachting zal pieken op ongeveer 1,3 miljard EUR. De nettoschuld/ebitdaratio zal voor 2023 naar verwachting rond de 2,6X liggen.

Indicator Volledig jaar 2022
Resultaten
YTD '23
Resultaten
Volledig jaar 2023
Vooruitzichten
Volledig jaar 2023
Vooruitzichten
herzien op 27 okt 2023
Onderliggende omzet op de thuismarkten (exclusief toestellen) 4.478 miljoen EUR +4,4% op jaarbasis Aan de bovenkant van 
+1% tot +3% op jaarbasis
Tussen +3,5% en +4% op jaarbasis
Onderliggende ebitda op de thuismarkten  1.665 miljoen EUR -2,5% op jaarbasis Ongeveer -3% op jaarbasis Ongeveer -2% op jaarbasis
Internationale directe marge 377 miljoen EUR +6,3% op jaarbasis
(bij constante wisselkoers)
Hoge eencijferige groei Tussen +4% en +5% op jaarbasis
Onderliggende groepsebitda  1.786 miljoen EUR -2,5% op jaarbasis Ongeveer -3% op jaarbasis Ongeveer -2% op jaarbasis
Capex (exclusief Spectrum & voetbaluitzendrechten)  1,3 miljard EUR 904 miljoen EUR Piek op ongeveer 1,3 miljard EUR Piek op ongeveer 1,3 miljard EUR
Nettoschuld / ebitda 1,5X (Proximus)
2,3X (S&P)
niet gerapporteerd Ongeveer 2,6X (S&P) Ongeveer 2,6X (S&P)

Winstuitkering aan de aandeelhouders

Conform de bold2025-strategie en het daaruit voortvloeiende dividendbeleid, wil Proximus over het resultaat van 2023 een stabiel brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uitkeren, onder voorbehoud van financiële prestaties in lijn met het strategisch plan.

Zoals aangekondigd in januari 2023, zal Proximus over het resultaat van 2024 en 2025 zijn dividend terugbrengen tot 0,60 EUR per aandeel. Het herziene, duurzame dividendniveau houdt rekening met alle gekende macro-economische en inflatiegebonden invloeden en met de verwachte veranderingen in de marktstructuur. Het voorgestelde dividend wordt op jaarbasis herzien en voorgelegd aan de Raad van Bestuur om een strategische financiële flexibiliteit voor toekomstige groei te behouden, organisch of via selectieve M&A’s, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat tevens het bevestigen van de geschikte niveaus van uitkeerbare reserves.

De Raad van Bestuur van Proximus heeft op 25 oktober 2023 goedgekeurd om het interim-dividend over het boekjaar 2023 van 0,50 EUR bruto per aandeel uit te keren, met uitbetaling op 8 december 2023.

Kwartaalverslag - financiële bestanden