Financiële resultaten van de Proximus Groep - Vierde kwartaal en volledig jaar 2023

Proximus sluit 2023 af met een aanhoudende uitstekende commerciële dynamiek en overtreft zijn verwachtingen voor de omzet en ebitda

 • Aanhoudende uitstekende commerciële prestaties in het vierde kwartaal: mobiele postpaid (+38.000), internet (+16.000) en convergente klanten (+19.000); nettoverlies van de tv-klantenbasis onder controle (-8.000).
 • Opschaling van fiber: 34% 'fiber in the street', 44.000 bijkomende geactiveerde fiberlijnen in het vierde kwartaal, goed voor een totaal van 397.000 eind 2023.
 • De omzet op de thuismarkten steeg in het vierde kwartaal met 3,5% tot 1.196 miljoen EUR, met een omzetstijging van 6,7% voor Residential en 3,6% voor Business.
 • De onderliggende ebitda op de thuismarkten bedroeg 392 miljoen EUR in het vierde kwartaal van 2023, waardoor de trend op jaarbasis positief werd (+0,9%).
 • De ebitda voor de internationale segmenten BICS en Telesign lag in het vierde kwartaal van 2023 op respectievelijk 30 miljoen EUR en -1 miljoen EUR.
 • De onderliggende omzet van de Proximus Groep kwam in het vierde kwartaal van 2023 uit op 1.534 miljoen EUR, -1,6% op jaarbasis, en de onderliggende ebitda op 421 miljoen EUR, +1,4% op jaarbasis.
 • Voor het volledige jaar 2023 steeg de omzet op de thuismarkten met 4,2% op jaarbasis, en daalde de ebitda op de thuismarkten en op groepsniveau met respectievelijk 1,7% en 1,6% op jaarbasis.
 • De capex voor het volledige jaar 2023 kwam uit op 1.325 miljoen EUR en de gecorrigeerde vrije kasstroom op 61 miljoen EUR, waarvan 96 miljoen EUR voor het vierde kwartaal.
 • De Raad van Bestuur stelt een brutodividend voor van 1,20 EUR per aandeel over het resultaat van 2023, waarvan 0,70 EUR wordt uitgekeerd in april 2024.
 • Voor 2024 bevestigt Proximus zijn bold2025-ambitie om terug te keren naar groei van de ebitda op de thuismarkten en de groepsebitda.

Highlights Q4 2023

 • Op de thuismarkten sloot Proximus het vierde kwartaal van 2023 af met een verdere sterke groei in mobiele postpaid: netto kwamen er 38.000 nieuwe klanten bij, ondersteund door de nieuwe mobiele portfolio die in mei 2023 werd gelanceerd en een superieur mobiel netwerk. De fibervoetafdruk van Proximus bereikte eind 2023 een significant niveau van 1.748.000 aansluitbare woningen en bedrijven, en zorgde voor een uitstekende groei van de internetbasis (+16.000). De residentiële convergente aanbiedingen groeiden aan met 19.000 klanten tot een totaal van 1.112.000, een stijging met 6,2% op jaarbasis. Eind december 2023 telden Residential en Business samen 397.000 actieve fiberlijnen, waarvan er 44.000 werden toegevoegd in het vierde kwartaal van 2023. De nettodaling voor zowel tv-abonnementen (-8.000), als vaste spraakabonnementen (-39.000) bleef beperkt.
 • De onderliggende omzet van Proximus op de thuismarkten steeg in het vierde kwartaal van 2023 met 3,5% tot 1.196 miljoen EUR. De Residential unit boekte 8,3% meer omzet, waarbij de omzet uit Customer Services tegenover de vorige kwartalen aangroeide met 6,7% en de omzet uit toestellen op jaarbasis steeg met 18 miljoen EUR. De omzet uit convergente diensten steeg met 10,7% dankzij verdere klantenaangroei en de inflatiegebonden prijsstijgingen. De omzet voor Business daalde met 0,5% op jaarbasis en werd beïnvloed door de omzet uit producten, met een lage marge, die 17 miljoen EUR lager lag tegenover een hoge vergelijkbare basis in 2022. De omzet uit Business Services handhaafde zijn sterke groeitrend met een stijging van 3,6%. Dit was te danken aan de stijging van de omzet uit IT-diensten (7,1%), vaste data (6,3%) en mobiele diensten (2,2%), die de matigende daling van de omzet uit vaste spraak ruimschoots compenseerde. De Wholesale unit van Proximus boekte in totaal 8,3% minder omzet, wat te wijten was aan het verlies aan omzet uit interconnectie met een lage marge (-6 miljoen EUR), terwijl de omzet uit wholesalediensten steeg met 2,3%.
 • In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de ebitda op de thuismarkten 392 miljoen EUR, 0,9% hoger dan in de dezelfde periode in 2022. De verbetering tegenover de vorige drie kwartalen weerspiegelt de hogere directe marge (4,7%), de voortgezette kostenbesparingen in het hele bedrijf en de afnemende effecten van de inflatie op de lonen.
 • In het vierde kwartaal van 2023 had Telesign, tegenover een hoog vergelijkbaar 2022, te kampen met wat macro-economische tegenwind en een versnelde overstap van klanten naar omnichannel messaging. De omzet van Telesign daalde met 15,8% op jaarbasis tot 118 miljoen EUR. De directe marge bedroeg 31 miljoen EUR. Ondanks de daling met 9,3% tegenover een hoge vergelijkbare basis, was dit qua marge het beste kwartaal van 2023. Bij een constante wisselkoers daalde de omzet met 11,6% en bleef de directe marge vrijwel stabiel (-0.1%). Doordat de aanzienlijke investeringen in het kader van de groeistrategie van Telesign over hun piek heen zijn, daalde de opex op jaarbasis met 4,9%. Dit alles resulteerde in een negatieve ebitda van -1 miljoen EUR in het vierde kwartaal van 2023.
 • BICS sloot het vierde kwartaal van 2023 af met een omzet van 256 miljoen EUR, een daling met 17,7% tegenover een uitzonderlijk sterk vierde kwartaal van 2022. Naast een negatief dollareffect (-15,5% bij constante wisselkoers) was de daling het gevolg van lagere berichtenvolumes en de terugkeer van traditionele spraakdiensten naar hun inherent dalende trend. Dit werd versterkt door een veranderde bestemmingenmix, ook al was de impact op de marge beperkt. De directe marge van BICS kwam uit op 65 miljoen EUR, een daling met 0,6% tegenover een hoge basis (of een stijging met 0,9% bij een constante wisselkoers). De ebitda van BICS bedroeg 30 miljoen EUR, een stijging met 15,0% tegenover een lage basis in 2022.
 • Globaal kwam deonderliggende omzet van de Proximus Groep uit op 1.534 miljoen EUR in het vierde kwartaal van 2023, een daling met 1,6% ten gevolge van een lagere internationale omzet, met een beperkte impact op de directe marge. De onderliggendegroepsebitda bedroeg 421 miljoen EUR, een stijging met 1,4%.
 • Exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten kwam de capex van de Proximus Groep voor het volledige jaar 2023 uit op 1.325 miljoen EUR, tegenover 1.305 miljoen EUR het jaar voordien. De groepscapex bedroeg 421 miljoen EUR over de laatste drie maanden van 2023. Dit is 43 miljoen EUR minder dan in de vergelijkbare periode in 2022. De capex voor de eigen fiberuitrol van Proximus daalde ten opzichte van de piek in 2022, terwijl de capex voor de aansluiting en activering van klanten toenam.
 • Op het einde van het jaar bedroeg de vrije kasstroom na correctie voor uitgaande cash in het kader van fusies en overnames 61 miljoen EUR, of 18 miljoen EUR op gerapporteerde basis. Dit is inclusief een gecorrigeerde vrije kasstroom van 96 miljoen EUR voor het vierde kwartaal van 2023. Op gecorrigeerde basis daalde de vrije kasstroom in 2023 met 119 miljoen EUR ten opzichte van 2022. Afgezien van de lagere onderliggende ebitda hield de daling op jaarbasis vooral verband met hogere betalingen voor belastingen, interestbetalingen, inclusief op spectrumrechten, en hogere kapitaalinjecties in de joint ventures voor fiber. Ze werd deels werd gecompenseerd door lagere behoeften op jaarbasis aan operationeel bedrijfskapitaal en de onherroepelijke betaling van EUR 30 miljoen door Immobel in december 2023, met betrekking tot het verkoopproces van het Proximus-hoofdkwartier.

We sluiten het eerste jaar van onze bold2025-strategie sterk af, met uitstekende commerciële resultaten waardoor onze omzet en ebitda op de thuismarkten boven de verwachtingen uitkomen.

We zijn erg tevreden opnieuw uitstekende commerciële resultaten op de thuismarkten te kunnen aankondigen. In het laatste kwartaal van 2023 bleef onze mobiele portfolio het zeer goed doen, waardoor onze klantenbasis voor mobiele postpaid sterk aangroeide met 38.000 nieuwe klanten. Voor internet noteerden we de sterkste kwartaalgroei op vijf jaar tijd, met 16.000 nieuwe internetklanten. We hebben in het vierde kwartaal van 2023 ook maar liefst 44.000 actieve klanten verwelkomd op ons fibernetwerk, wat het totaal op 397.000 brengt.

Onze commerciële resultaten weerspiegelen de aanzienlijke vooruitgang in de uitrol van onze gigabitnetwerken. Vandaag hebben we ongetwijfeld de beste mobiele en vaste producten op de Belgische markt. Eind 2023 waren meer dan 1,7 miljoen woningen en bedrijven in 147 steden aansluitbaar op fiber. In totaal, inclusief de bijdrage van onze joint ventures, is er een dekking van 34% 'fiber in the street' voor de Belgische woningen en bedrijven . Een mooie stimulans voor innovatie, die België alleen maar aantrekkelijker kan maken. Een bijkomende positieve evolutie zijn de gesprekken over samenwerkingsakkoorden voor fiber die momenteel lopen, na de verklaring van de Belgische regelgever in oktober vorig jaar.

In 2023 hebben we ook het tempo voor de upgrade van ons mobiele netwerk opgedreven. Eind december bereikten we voor 5G een dekkingsgraad van 40%. We zijn ook trots dat onafhankelijke snelheidstests aantonen dat we nog steeds het snelste mobiele netwerk van België hebben. De meest overtuigende test, die van Ookla, toonde aan dat de downloadsnelheden van Proximus tot 50% hoger liggen dan die van onze mobiele netwerkconcurrenten.

Dankzij de superioriteit van ons mobiele en ons fibernetwerk, onze doeltreffende multimerkenstrategie en een goed doordacht waardebeheer steeg onze omzet op de thuismarkten in het vierde kwartaal van 2023 met 3,5%, inclusief een opmerkelijke groei met 8,3% van onze Residential unit. Ons lopende kostenefficiëntieprogramma kon onze verwachtingen voor 2023 waarmaken en liet ons toe terug aan te knopen met ebitdagroei op de thuismarkten, met 0,9% in het vierde kwartaal van 2023.

De financiële resultaten van ons internationale segment werden in het vierde kwartaal van 2023 afgezet tegen een sterk vergelijkbaar 2022 en kregen op het einde van 2023 te kampen met wat globale macro-economische tegenwind. De omzet ondervond in het laatste kwartaal van 2023 bovendien ook de impact van een versnelde verschuiving van sms als belangrijkste communicatiekanaal naar omnichannelmodellen (sms, WhatsApp, Viber, spraak, RCS), met een beperkte impact op de directe marge. Bij Telesign bleven de digitale identiteitsdiensten verder groeien, met sterke cijfers voor de fintechklantenbasis. Voor 2024 heeft Telesign er vertrouwen in dat zijn directe marge met dubbele cijfers zal groeien, dankzij aanhoudend sterke verkoopprestaties.

Dankzij de overeenkomst die we in juli 2023 hebben ondertekend om een meerderheidsbelang in Route Mobile te verwerven, hebben we alle troeven in handen om een wereldleider te worden op het gebied van digitale communicatie en digitale identiteit. De laatste goedkeuringen van de regelgevende instanties worden binnenkort verwacht, waardoor we de transactie tussen begin april en eind mei denken te kunnen afronden.

Samengevat ben ik erg tevreden dat we onze initiële financiële doelstellingen voor 2023 hebben kunnen overtreffen, ondanks de uitdagende macro-economische context gekenmerkt door inflatie. In 2023 steeg de omzet van Proximus op de thuismarkten met 4,2% en slaagden we erin de daling van de onderliggende ebitda op de thuismarkten ten opzichte van 2022 te beperken tot 1,7%. De groepsebitda nam af met 1,6%. We sloten 2023 af met een capex van 1,325 miljard EUR exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten, en een nettoschuld/ebitdaratio van 2,6X.

Met 2023 sluiten we ook het eerste jaar van ons strategisch plan, bold2025, met succes af. Het hele jaar door zijn we blijven focussen op onze doelstellingen, waardoor we goed op koers bleven om onze beloften aan de markt waar te maken. Voor 2024 verwachten we een groei tot 1% van onze omzet en onze ebitda op de thuismarkten, ondanks de verwachte initiële tegenwind van de nieuwe marktspeler. Inclusief BICS en Telesign bevestigen we onze ambitie om de groepsebitda in 2024 opnieuw te laten groeien, tot 1% op organische basis. We zullen onze geactualiseerde vooruitzichten voor het internationale segment en de Groep meedelen aan de markt zodra onze transactie met Route Mobile is afgerond. Wat onze jaarlijkse groepscapex betreft, zijn we nu over de piek van 2023 heen. We verwachten dat we de capex in 2024 zullen kunnen beperken tot ongeveer 1,2 miljard EUR.

Tot slot heeft de Raad van Bestuur de beslissing goedgekeurd om aan de Algemene Vergadering voor te stellen om over het resultaat van 2023 een brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren, waarvan 0,70 EUR per aandeel zal worden betaald in april 2024. Bovendien verwachten we, in lijn met ons driejarig dividendbeleid, over het resultaat van 2024 een brutodividend van EUR 0,60 per aandeel uit te keren.

Kerncijfers

Operationele cijfers, in duizendtallen

  Nettoklantenaangroei in het kwartaal Klantenbasis op einde kwartaal
    2022 2023 2022 2023 %
Fiber Aansluitbare woningen 158 169 1.282 1.748 36,3%
Geactiveerde retaillijnen 31 44 252 397 57,5%
Residentiële klanten Convergent 13 19 1.048 1.112 6,2%
Groep (abonnementen/simkaarten) Internet 9 16 2.216 2.267 2,3%
TV -9 -8 1.710 1.674 -2,1%
Vaste spraak -53 -39 1.810 1.651 -8,8%
Mobile postpaid
(uitgez. M2M)
43 38 4.817 4.973 3,2%
M2M 63 26 3.976 4.247 6,8%
Prepaid -19 -20 621 548 -11,8%

Financiële cijfers (miljoen EUR)

  4de kwartaal Op jaarbasis
    2022 2023 % verschil 2022 2023 % verschil
Omzet
(onderliggend)
Groep 1.558 1.534 -1,6% 5.909 6.042 2,2%
Thuismarkten 1.155 1.196 3,5% 4.478 4.665 4,2%
BICS 311 256 -17,7% 1.132 1.051 -7,2%
Telesign 140 118 -15,8% 473 497 5,1%
Directe marge
(onderliggend)
Groep 935 971 3,9% 3.722 3.849 3,4%
Thuismarkten 839 878 4,7% 3.36 3.481 3,6%
BICS 66 65 -0,6% 263 268 1,9%
Telesign 34 31 -9,3% 114 117 3,0%
Kosten
(onderliggend)
Groep -520 -550 5,8% -1.936 -2.091 8,0%
Thuismarkten -450 -486 8,0% -1.695 -1.845 8,9%
BICS -40 -35 -10,9% -143 -142 -1,2%
Telesign -34 -32 -4,9% -112 -122 8,6%
Ebitda
(onderliggend)
Groep 415 421 1,4% 1.786 1.757 -1,6%
als % van omzet 26.6% 27.4% 0,8 p.p. 30.2% 29.1% -1,1 p.p.
Thuismarkten 389 392 0,9% 1.665 1.636 -1,7%
BICS 26 30 15,0% 120 127 5,5%
Telesign 0 -1 niet gerapporteerd 1 -5 niet gerapporteerd
Groepsebitda (gerapporteerd)   419 441 5,4% 1.826 1.786 -2,2%
Nettowinst   81 90 10,7% 450 357 -20,6%
Capex
(excl. spectrum
& voetbaluitzendrechten)
  464 421 -9,3% 1.305 1.325 1,6%
Vrije kasstroom
(gecorrigeerd)
  99 96 -2,7% 181 61 -66,0%
Gecorrigeerde netto financiële positie
(excl. leaseschulden)
  niet gerapporteerd niet gerapporteerd   -2.758 -3.131 -13,5%

Noot

 • De omzet, directe marge, bedrijfskosten en ebitda van de Groep zijn inclusief eliminaties tussen segmenten.
 • De gecorrigeerde vrije kasstroom is exclusief het effect van fusies en overnames, maar inclusief kapitaalinjecties voor fiber
 

Herziene verwachtingen voor 2023 overtroffen voor de omzet en de ebitda

Ondersteund door bold2025, de nieuwe driejarenstrategie die in 2023 door de Proximus Groep werd gelanceerd, werden de verwachtingen voor 2023 ingelost voor alle indicatoren. De omzet en de ebitda op de thuismarkten overtroffen zelfs de oorspronkelijke vooruitzichten.

De omzet op de thuismarkten van Proximus voor het volledige jaar 2023 steeg met 4,2%, terwijl de daling voor de onderliggende ebitda tegenover 2022 beperkt bleef tot 1,7% op de thuismarkten en tot 1,6% op groepsniveau.

Dankzij de goede vooruitgang van de fiberuitrol sloot Proximus 2023 af met een capex van 1.325 miljoen EUR, exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten. De nettoschuld/ebitdaratio kwam in 2023 uit op 2,6X (S&P-definitie).

Indicator Volledig jaar 2022
Resultaten
Volledig jaar 2023
Vooruitzichten
Volledig jaar 2023
Vooruitzichten herzien
op 27 oktober 2023
Volledig jaar 2023
Resultaten
Onderliggende omzet op de thuismarkten 4.478 miljoen EUR Aan de bovenkant van +1% tot +3% op jaarbasis +3,5% tot +4% op jaarbasis +4,2% op jaarbasis
Onderliggende ebitda op de thuismarkten 1.665 miljoen EUR Ongeveer -3% op jaarbasis Ongeveer -2% op jaarbasis -1,7% op jaarbasis
Internationale directe marge 377 miljoen EUR Hoge eencijferige groei +4% tot +5% op jaarbasis +4,9% op jaarbasis
Onderliggende groepsebitda 1.786 miljoen EUR Ongeveer -3% op jaarbasis Ongeveer -2% op jaarbasis -1,6% op jaarbasis
Capex (exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten) 1,3 miljard EUR Piek op ongeveer 1,3 miljard EUR Piek op ongeveer 1,3 miljard EUR 1,325 miljard EUR
Nettoschuld/ebitda 1,5X (Proximus) 2,3X (S&P) Ongeveer 2,6X Ongeveer 2,6X 2,6X

Verwachtingen voor het volledige jaar 2024

In lijn met zijn bold2025-ambities verwacht Proximus in 2024 tot 1% groei van deomzet op de thuismarkten tegenover het jaar voordien, onder impuls van een aanhoudende commerciële dynamiek als voorloper op het vlak van fiber, een doeltreffend waardebeheer, maar ook dankzij zijn leiderschap inzake convergentie en zijn multimerkenstrategie. Tegelijk wordt wat initiële tegenwind verwacht van de nieuwe marktspeler.

In lijn met de groei van de omzet op de thuismarkten verwacht Proximus tot 1% groei van deonderliggende ebitda op de thuismarkten tegenover 2023. Er wordt verwacht dat de hogere bedrijfskosten ten gevolge van de inflatie zullen dalen na een piek in 2023, deels door een meer gematigde looninflatie en doordat de energiekosten voor 2024 volledig zijn afgedekt. Proximus zal zijn kostenefficiëntieprogramma voortzetten en streven naar een totale besparing van 220 miljoen EUR over de periode 2023-2025. Dit zal de resterende druk op de kosten door inflatie, evenals de kosten voor klantenwerving, beperken.

Voor de onderliggende groepsebitda bevestigt Proximus zijn bold2025-ambitie om opnieuw aan te knopen met groei, tot 1% in 2024, op organische basis. Op dezelfde basis wordt verwacht dat de nettoschuld/ebitdaratio van de Groep zal uitkomen op ongeveer 2,7X. Na de afronding van de transactie voor de verwerving van een meerderheidsbelang in Route Mobile, die in april-mei wordt verwacht, zal Proximus de markt inlichten over zijn geactualiseerde financiële vooruitzichten voor het internationale segment, de groepsebitda en de nettoschuld/ebitdaratio, inclusief de consolidatie van Route Mobile, en de verwachte initiële synergieën.

Door de verdere afname van de fiberuitrol door de eigen teams van Proximus, terwijl de joint ventures voor fiber het tempo opvoeren, wordt verwacht dat de groepscapex zal dalen ten opzichte van zijn piek in 2023 en in 2024 ongeveer 1,2 miljard EUR zal bedragen.

Indicatoren
Indicator Volledig jaar 2023
Resultaten
Volledig jaar 2024
Vooruitzichten
Onderliggende omzet op de thuismarkten 4.665 miljoen EUR Groei tot 1%
Onderliggende ebitda op de thuismarkten 1.636 miljoen EUR Groei tot 1%
Onderliggende groepsebitda 1.757 miljoen EUR Groei tot 1%
Capex (exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten) 1,325 miljard EUR Ongeveer 1,2 miljard EUR
Nettoschuld/ebitda 2,6X Ongeveer 2,7X *

* Na de afronding van de overname van Route Mobile zullen deze indicatoren worden geactualiseerd om alle parameters van de overname weer te geven.

Winstuitkering aan de aandeelhouders

Dividend over het resultaat van 2023

De Raad van Bestuur van Proximus heeft op 22 februari 2024 de beslissing goedgekeurd om aan de Algemene Vergadering van 17 april 2024 voor te stellen om een brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren over het resultaat van 2023. Onder voorbehoud van deze goedkeuring zal het gewone dividend van 0,70 EUR per aandeel worden uitgekeerd in april 2024, ter aanvulling van het bruto interim-dividend van 0,50 EUR per aandeel dat op 8 december 2023 werd uitbetaald. Dat brengt het totale aangekondigde dividend over het resultaat van 2023 op 387 miljoen EUR.

Coupon 38

Brutodividend: 0,70 EUR/aandeel
Nettodividend (uitgaand van 30% roerende voorheffing): 0,49 EUR/aandeel

 • Ex-coupondatum: 24 april 2024
 • Registratiedatum: 25 april 2024
 • Uitbetalingsdatum: 26 april 2024

Dividendbeleid 2024-2025

In lijn met de aankondiging op de Capital Markets Day in januari 2023, zal Proximus zijn dividend voor 2024 en 2025 terugbrengen tot 0,60 EUR per aandeel. Het herziene dividendniveau houdt rekening met alle gekende macro-economische en inflatiegebonden invloeden en met de verwachte veranderingen in de marktstructuur. Het voorgestelde dividend wordt op jaarbasis herzien en voorgelegd aan de Raad van Bestuur om strategische financiële flexibiliteit voor toekomstige groei te behouden, organisch of via selectieve M&A’s, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat tevens het bevestigen van de geschikte niveaus van uitkeerbare reserves.

Het dividend van 0,60 EUR per aandeel over het resultaat van 2024 zal naar verwachting in twee tranches worden uitgekeerd, waarbij een bruto interim-dividend van 0,50 EUR per aandeel zou worden uitbetaald in december 2024 en het resterende gewone brutodividend van 0,10 EUR per aandeel in april 2025.

Financiële resultaten Q4

Printen

Deel dit nieuws via