Het gegeven dat het gsm-bereik in treinen minder sterk is dan erbuiten, heeft te maken met het concept van de ‘kooi van Faraday’ uit de fysica: een metalen omhulsel – zoals een treinwagon er één is – is moeilijker doordringbaar door elektromagnetische straling, wat een felle vermindering van het elektromagnetisch signaal oplevert.

100% mobiele dekking bereiken in treinen is dus zeer moeilijk.

De dekking kan worden verbeterd door nieuwe antennes te bouwen langs de spoorlijnen. Proximus heeft hier de voorbije jaren belangrijke inspanningen geleverd, waarbij gefocust is op de belangrijkste treinlijnen.

Bij het bouwen van elke nieuwe antenne-locatie door een operator – al dan niet langs spoorlijnen – bestaat er een wettelijke procedure waardoor de andere operatoren de kans krijgen op dezelfde locatie / dezelfde mast een antenne te plaatsen. In een dergelijk geval wordt de site (niet noodzakelijk de antenne) dus inderdaad gedeeld. Elke operator maakt hierin zijn eigen keuze, in functie van de noden van zijn mobiele netwerk op het vlak van ontvangst en capaciteit.

Technologische ontwikkelingen zorgen inderdaad ook voor verbeteringen. Tegenwoordig zijn al veel mobiele toestellen uitgerust met de VoLTE-technologie: gebruik maken van het 4G netwerk om een telefoongesprek af te handelen. Proximus heeft in zijn trein-testen gemeten dat deze nieuwere technologie ook een betere ervaring levert op de trein, grotendeels uit te leggen doordat de 4G technologie een iets lagere frequentie gebruikt (800Mhz): een lagere frequentie gaat iets makkelijker binnenin een ‘kooi van Faraday’. Langzaam maar zeker is er een evolutie weg van de ‘klassieke’ GSM-toestellen, naar deze nieuwere technologie.

Hetzelfde geldt voor het gebruik van mobiele data: de nieuwere toestellen kunnen 4G aan en dat werkt veel sneller dan de oudere 3G of 2G-toestellen. De technologische update naar 4G is op het netwerk van Proximus voor 99% gebeurd. En ook 5G belooft nog verbetering in data-snelheid en ontvangst, zeker wanneer de 700Mhz frequenties zullen beschikbaar worden na veiling door de overheid.

Sommige Waalse gemeenten hebben ons gevraagd om de activering van de 5G-technologie op hun grondgebied op te schorten, om zo een informatieronde over 5Gbij de bevolking mogelijk te maken. Om deze besprekingen rustig te laten verlopen, heeft Proximus ermee ingestemd om zijn uitrolin deze gemeenten tijdelijk op te schorten.
Deze tijdelijke schorsing laat ons toeom een constructieve uitwisseling te hebben met het Waalse Gewest en de gemeenten over wat 5G kan brengen en om geruststellende informatie te delen over de gezondheids- en milieuaspecten van deze nieuwe technologie. Proximus blijft zich engageren om het beste 5G-netwerk in België uit te rollen, met respect voor alle normen die in elke regio van toepassing zijn en die tot de strengste ter wereld behoren.

Proximus bereidt 5G al jaren voor, met tests die sinds 2016 zijn aangekondigd en gecommuniceerd.

Omdat we onze nieuwe bedrijfsstrategie zouden aankondigen op 31 maart 2020, was het al lang de bedoeling om tegelijkertijd ons eerste 5G netwerk te lanceren. De voorbereidingen hiervoor zijn al lang aan de gang en hebben dus niets te maken met de huidige situatie.

De keuze van de eerste steden is gebaseerd op de Waalse en Vlaamse steden waar momenteel een grote vraag is naar mobiele data (in 3G en 4G). De keuze werd dus bepaald door het bestaande gebruik van onze klanten.

Op het gebied van communicatie zijn we momenteel in gesprek met de gemeenten en schepenen die hierover contact met ons hebben opgenomen. Dit zijn ook meestal plaatsen waar veel bedrijven geïnteresseerd zijn in deze technologie. We zullen hun vragen uiteraard beantwoorden.

Wanneer we werken aan ons netwerk of verbeteringen doorvoeren, is dat steeds in overeenstemming met de regionale wetgeving in zowel stedenbouwkundige als milieuaangelegenheden en zorgen we voor alle nodige vergunningen.

Voor deze eerste implementatie gebruikten we bestaande antennes en de reeds verworven en gebruikte frequentieband. We hebben deze bestaande technologie bijgewerkt zodat onze klanten 5G kunnen gebruiken.

We hebben echter niets veranderd aan het emissievermogen (golven) en we respecteren de huidige milieunormen in elke regio, die werden gecertificeerd door de verantwoordelijke regionale autoriteiten. Er is dus geen extra straling als gevolg van deze eerste 5G-lancering. Op het gebied van radiogolven is er geen verschil met voordien.

Proximus erkent en aanvaardt volledig zijn sociale verantwoordelijkheid om het voorzichtigheidsprincipe toe te passen als het gaat om de bescherming van zijn klanten. De gezondheidsaspecten van radiofrequenties, met name deze die worden gebruikt in mobiele telefonie, zijn al meer dan 30 jaar onderwerp van wetenschappelijke studies. Er zijn bijna 30.000 onderzoeken uitgevoerd en we volgen de voortgang van deze onderzoeken voortdurend.

Op basis van deze studies is er geen verband aangetoond tussen golfemissies en gezondheidsgevaren, op voorwaarde dat deze golfemissies binnen de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen limieten blijven (WHO). De normen in de Belgische gewesten zijn veel strenger dan de normen aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en Proximus heeft altijd gehandeld en blijft handelen in het kader van deze Belgische normen.

In onze buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland) zijn de standaarden afgestemd op internationale standaarden. 5G zal deze normen niet wijzigen en de implementatie wordt en zal in alle landen, inclusief België, worden uitgevoerd in overeenstemming met deze normen.

5G is een technologie die efficiënter is in termen van energieverbruik dan 4G, 3G en 2G - het stelt ons in staat om meer gegevens over te dragen voor hetzelfde elektriciteitsverbruik. Daardoor kunnen we op een meer ecologische manier voldoen aan de vraag van onze klanten.

Bovendien zorgt Proximus er al voor dat 100% van onze elektriciteitsvoorziening afkomstig is van groene stroom, zoals zonnepanelen en windturbines.

Er zijn dus geen extra CO2-emissies na de lancering van 5G, integendeel.

We hebben een pagina beschikbaar gesteld met aanvullende informatie over de impact van radiogolven op de gezondheid en het milieu. Er zijn ook links naar pagina's met informatie die door de Belgische gewesten en de Wereldgezondheidsorganisatie beschikbaar wordt gesteld met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Proximus gelooft dat (veilige) technologie ons leven kan verbeteren. Maar dat betekent niet dat wij vinden dat iedereen dag en nacht geconnecteerd moet zijn. Een technologie als 5G kan er net voor zorgen dat we efficiënter kunnen omgaan met technologie (sneller werken, sneller een film downloaden, minder energie verbruiken, …) waardoor er meer tijd overblijft voor wat echt belangrijk is in het leven.