5G is schadelijk voor de gezondheid…en andere onjuistheden

Please select an image for this article

“5G doodt vogels”, “5G doodt bijen”, “5G is de oorzaak van Corona”, “5G veroorzaakt kanker”, “5G is een catastrofe voor ons milieu”…. Geen enkele andere technologie brengt zoveel ophef teweeg dan 5G. Maar is 5G dan zo schadelijk? We zetten graag een aantal van de grootste misvattingen op een rijtje.

Antwoord

Op 31 maart 2020 stelde Proximus haar #inspire2022-strategie voor. Een cruciale pijler in deze strategie is onze ambitie om het beste gigabitnetwerk voor België te bouwen met als essentiële bouwstenen, glasvezel en 5G. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en de versnelde uitrol van beide technologieën is een voorwaarde om te slagen in deze ambitie. Om onze klanten het beste netwerk te bieden, waar ze zich ook bevinden, zijn onze complementaire technologieën nodig: glasvezel thuis of op de werkplek & 5G als u onderweg bent.

De voorbereidingen voor de lancering van 5g zijn al lang aan de gang en hebben niets te maken met de huidige situatie. Proximus heeft al in 2016 5G-indoortests uitgevoerd en was in 2018 de eerste operator om een succesvolle outdoor test te doen in Leuven. In februari 2020 heeft Proximus duidelijk gezegd dat zij kandidaat was voor een tijdelijke 5G-licentie en dat ze zo snel mogelijk 5G zou lanceren voor haar klanten. Want 5G is een echte revolutie, die verder gaat dan enkel een snelheidsverbetering. 5G opent nieuwe mogelijkheden, of het nu gaat om smart cities en industriële toepassingen, of thuis, via geconnecteerde objecten en augmented reality.

Ook de Europese Commissie heeft een digitale, globale strategie aangekondigd, waarmee de basis wordt gelegd voor een digitale, Europese economie, gebaseerd op data, toegankelijkheid, herbruikbaarheid en uitwisseling tussen economische partners. 5G speelt hierin een belangrijke rol.

Op internet circuleren wilde verhalen dat 5G vogels doodt, eenden gek maakt, de navigatie van honingbijen in de war brengt, de temperatuur van insecten verhoogt, enz. De massale sterfte in Nederland van een spreeuwenkolonie zou veroorzaakt geweest zijn door geheime 5G-testen nabij een park. Nader onderzoek wees uit dat een vergiftiging van de vogels aan de basis lag. Eenden zouden in dat park hun kop langer onder water houden omdat ze last hadden van de straling…

Antwoord

Het gaat hier opnieuw om foute verhalen, hypotheses en vage conclusies die geen enkele wetenschappelijk onderbouwde bewijsvoering hebben. Ook het onderzoek naar de verstoring van de navigatie van bijen bleek op heel losse schroeven te staan en toch werd dit vrolijk verspreid en gedeeld. De lijn tussen feit en fictie is vaak heel dun.

De mobiele technologie is een essentieel deel van ons leven en werken geworden en dat al bijna 20 jaar. In al die tijd is nooit duidelijk bewijs geleverd van werkelijke impact op onze gezondheid of het milieu. De stralingsniveaus van de mobiele en wifi netwerken liggen ver onder de vastgestelde strenge limieten die al brede veiligheidsmarges ingebouwd hebben. Voor 5G is dat niet anders en hoewel er meer (kleinere) antennes nodig zijn voor deze technologie is de straling quasi dezelfde als je wifi thuis en heeft die zelfs een lagere intensiteit dan de huidige 3G en 4G-netwerken. Bovendien zal er bij 5G op termijn gebruik gemaakt worden van ‘slimme’ antennes die gericht uitzenden naar actieve gebruikers zodat ‘toevallige’ passanten minder blootgesteld worden aan straling. 5G is bovendien efficiënter dan 2G, 3G, 4G want de 5G technologie heeft minder vermogen nodig om een zelfde aantal data uit te zenden.

Proximus lanceerde op 31 maart 2020 het eerste 5G-netwerk in België. Dit gaf aanleiding tot heel wat commotie als zou 5G zeer schadelijk zijn voor onze gezondheid en het milieu.

Antwoord

Over de straling van mobiele netwerken en wifi-netwerken zijn de voorbije 30 jaar al talloze onderzoeken gedaan en alle kwalitatieve studies tonen aan dat er binnen de huidige normen geen aanwijzingen zijn van een schadelijk effect van deze technologieën op onze gezondheid. Ondanks de explosieve toename van mobiele telefoons, zendmasten, wifi- en andere draadloze toepassingen over de laatste 20 jaar is er geen toename vastgesteld van kankers die in verband gebracht worden met elektromagnetische straling en is er uit alle onderzoeken geen bewijs geleverd voor gezondheidsklachten veroorzaakt door mobiele toepassingen. Ook specifiek voor 5G heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) duidelijk gesteld dat er geen overtuigend bewijs is dat de technologie waarop 5G gebaseerd is gezondheidsrisico’s inhoudt. 5G heeft zelfs een lagere intensiteit dan de huidige 3G en 4G-netwerken. Bovendien zal er bij 5G op termijn gebruik gemaakt worden van ‘slimme’ antennes die gericht uitzenden naar actieve gebruikers zodat ‘toevallige’ voorbijgangers minder blootgesteld worden aan straling. Voor Proximus blijft de gezondheid en veiligheid van onze klanten een topprioriteit en de emissieniveau ’s van onze netwerken voldoen aan de strengste blootstellingslimieten. Ook voor ons 5G-netwerk zal dit zo blijven. Bovendien zijn de normen die in België vooropgesteld worden nog aanzienlijk strenger dan de internationale limieten en deze laatste bieden al aanzienlijke veiligheidsmarges.

Meer informatie over 5G en gezondheid vind je hier

Op internet en sociale media wordt deze theorie veelvuldig gedeeld, al dan niet ondersteund door wereldkaarten met de verspreiding van het virus in relatie tot de introductie van 5G-technologie. Er wordt soms zelfs beweerd dat Corona een smoes is om de schade die 5G aanricht te verdoezelen.

Antwoord

Hier kunnen we gerust spreken van ‘fake news’. Deze berichten zijn volledig uit de lucht gegrepen, zijn op geen enkele wijze wetenschappelijk onderbouwd en maken deel uit van een blijkbaar gecoördineerde actie. Jammer genoeg laten mensen zich door deze fabels meeslepen - zelfs (lokale) “celebrities”- wat als resultaat heeft dat deze theorie wijdverspreid wordt. Natuurlijk bestaat het corona-virus echt en is er uiteraard geen enkel, ook maar vaag, bewijs dat dit iets met 5G te maken heeft. In deze onzekere tijden waarin het leven van ons allemaal abrupt wordt omgegooid wordt al snel naar een zondebok gezocht om de angst en onzekerheid een plaats te geven.

[Muziek]

De waarheid over 5G

Vogels en bijen lijden niet onder 5G. Ze blijven vliegen als voorheen.
[Op de achtergrond vliegen groepen vogels door de lucht.]

Onze gezondheid zal er niet op achteruitgaan door 5G.
[Op de achtergrond houdt een vader zijn zoon in de arm. Ze wijzen beiden naar iets in een vaag heuvellandschap.]

Integendeel, 5G zal de gezondheidszorg vooruithelpen.
[Een man met futuristische bril kijkt naar een doorzichtig scherm. Hij maakt een schuivende beweging met de arm. Een medische scan van een hoofd verschijnt. Laag voor laag verdwijnt tot je de hersenen ziet.]

Het Coronavirus is niet ontstaan door 5G.
[Een jong kind met een krullenbol ligt in een bed. Naast het kind zit een teddybeer. Een vrouw drupt handgel in de handen van het kind. Het kind wrijft de gel in de handen. Vrouw, kind en speelgoedbeer dragen een groen medisch mondmasker.]

Onze stralingsniveaus liggen onder de vastgestelde limieten.
[Op de achtergrond staat een zendmast. Rond de antenne bovenop de mast zijn uitdijende cirkels getekend. Ze symboliseren een zendstraal. Achteraan zie je een bewolkte, oranjekleurige avondlucht. De zon gaat onder boven een bomenrij.]

Proximus, Think Possible.
[Het logo van Proximus verschijnt. Terwijl het om een ingebeelde verticale as draait, verandert het in de Engelse tekst 'Think possible'.]