Proximus ontvangt gouden medaille van EcoVadis voor zijn duurzaamheidsinspanningen

Voor de vierde keer op rij heeft Proximus een gouden medaille van EcoVadis ontvangen voor zijn inspanningen en activiteiten op het vlak van duurzaamheid. Meer nog, onze huidige scores plaatsen ons in de top 5% van de door Ecovadis geëvalueerde bedrijven.

Internationale erkenning

Duurzaamheid is reeds vele jaren een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Dit heeft ervoor gezorgd dat Proximus internationaal beschouwd wordt als een ‘best practice’ bedrijf voor de eigen duurzaamheidsinspanningen maar ook voor de strenge sociale, ethische en milieunormen die we opleggen aan onze leveranciers.

Het EcoVadis platform is een internationaal samenwerkingsplatform dat zakelijke partners de mogelijkheid biedt om informatie over hun MVO-prestaties te delen (MVO = Maatschappelijk verantwoord ondernemen). Het wordt gebruikt door meer dan 65.000 bedrijven in meer dan 200 industrieën en 160 landen.

EcoVadis evalueert de aangesloten bedrijven op 21 MVO-criteria onderverdeeld in 4 thema’s: milieu, sociale en mensenrechten, ethiek en verantwoord inkopen. De evaluaties gebeuren volgen internationale normen en worden gecontroleerd door een wetenschappelijk comité.

Win-win

Als bedrijf zijn wij zeer trots op de zeer goede evaluatiescores die we behaalden. Het is opnieuw een bevestiging van de uitgebreide inspanningen die we leveren. We willen deze inspanningen blijven voortzetten en daarom is duurzaamheid uitdrukkelijk opgenomen in de ambities van onze #Inspire2022-strategie

Deze erkenning betekent een win-win situatie. Ze positioneert Proximus op internationaal vlak als een bedrijf dat MVO hoog in het vaandel voert waardoor andere bedrijven met dezelfde doelstellingen voor ons kiezen en in alle vertrouwen met ons kunnen samenwerken. Het geeft ons de mogelijkheid om zelf kieskeurig te zijn en aan onze leveranciers dezelfde hoge eisen te stellen. Wat we trouwens doen, want vandaag is in al onze contracten een MVO-clausule opgenomen met betrekking tot sociale, ethische en milieunormen.

Intern gebruiken we de behaalde resultaten om te identificeren waar we onze duurzaamheidsinspanningen nog kunnen verbeteren om nog beter bij te dragen tot een inclusief, veilig, duurzaam en welvarend digitaal België.