Een beter digitaal leven mogelijk maken

We stimuleren digitale adoptie door een toekomstzekere infrastructuur te bouwen, door innovatieve oplossingen te ontwikkelen die maatschappelijke uitdagingen aanpakken en door digitaal vertrouwen te creëren.

Digitale infrastructuur
Digitaal vertrouwen
Digitale innovatie
  • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 9: BOUW VEERKRACHTIGE INFRASTRUCTUUR, BEVORDER INCLUSIEVE EN DUURZAME INDUSTRIALISERING EN STIMULEER INNOVATIE
  • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 11: MAAK STEDEN EN MENSELIJKE NEDERZETTINGEN INCLUSIEF, VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM

Geven om onze stakeholders

Wij dragen zorg voor onze stakeholders door in te spelen op de digitale behoeften van al onze klanten, door onze medewerkers te empoweren en door samen te werken met onze leveranciers voor een duurzame bevoorradingsketen.

Klanten
Medewerkers
Ethisch zakendoen
  • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 3: VERZEKER EEN GOEDE GEZONDHEID EN PROMOOT WELZIJN VOOR ALLE LEEFTIJDEN
  • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 4: VERZEKER GELIJKE TOEGANG TOT KWALITEITSVOL ONDERWIJS EN BEVORDER LEVENSLANG LEREN VOOR IEDEREEN
  • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 8: BEVORDER AANHOUDENDE, INCLUSIEVE EN DUURZAME ECONOMISCHE GROEI, VOLLEDIGE EN PRODUCTIEVE TEWERKSTELLING EN WAARDIG WERK VOOR IEDEREEN

Bijdragen aan de maatschappij

We dragen bij aan de maatschappij door te investeren in onderwijs om de digitale inclusie te bevorderen, door de digitale samenleving voor iedereen toegankelijk te maken en door het lokale media-ecosysteem te dynamiseren.

Opleiding
Digitaal voor iedereen
Maatschappelijk engagement
Sponsoring
  • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 4: VERZEKER GELIJKE TOEGANG TOT KWALITEITSVOL ONDERWIJS EN BEVORDER LEVENSLANG LEREN VOOR IEDEREEN
  • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 11: MAAK STEDEN EN MENSELIJKE NEDERZETTINGEN INCLUSIEF, VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM

Zorg dragen voor onze planeet

Wij zijn een toonaangevend bedrijf in de aanpak van de klimaatverandering en zullen onze impact op het milieu verder verminderen door een netto positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en een echt circulair bedrijf tegen 2030 worden.

Onze ambitie
Netto positieve bijdrage
Circulaire economie
Externe erkenning
  • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 11: MAAK STEDEN EN MENSELIJKE NEDERZETTINGEN INCLUSIEF, VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM
  • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 13: NEEM DRINGEND ACTIE OM DE KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT TE BESTRIJDEN

Jaarverslag

test image

Ontdek ons Jaarverslag 2019

 

Meer info