Bijdragen aan de digitale maatschappij

We dragen bij aan de maatschappij door te investeren in onderwijs om de digitale inclusie te bevorderen, door de digitale samenleving voor iedereen toegankelijk te maken en door het lokale media-ecosysteem te dynamiseren.

Opleiding
Digitaal voor iedereen
Maatschappelijk engagement
Digitaal vertrouwen

Zorg dragen voor onze planeet

Wij zijn een toonaangevend bedrijf in de aanpak van de klimaatverandering en zullen onze impact op het milieu verder verminderen door een netto positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en een echt circulair bedrijf tegen 2030 worden.

Onze ambitie
Netto positieve bijdrage
Circulaire economie
Externe erkenning