Recyclage en hergebruik: zo gaan we er samen met jou voor

Nieuwste update op 25-11-2021

De klimaatverandering is een probleem voor onze maatschappij, dat terecht meer en meer aandacht krijgt. De hoeveelheid afval die we creëren is daarbij een belangrijk aandachtspunt. En ook daarin wil Proximus verder gaan dan het bewustzijn ervan bij anderen aan te wakkeren. Als belangrijke Belgische speler zetten we ons vandaag al actief mee in tegen de klimaatverandering, in alle afdelingen van de onderneming. Dit zowel door meer te recycleren als minder afval te produceren. Zo hopen we jullie mee te inspireren.

In 2020 leverden al onze activiteiten samen 10.792 ton afval op. Gelukkig kreeg het merendeel van deze vaak waardevolle materialen een tweede leven, in plaats van simpelweg op de vuilnisbelt te belanden. Maar liefst 88% werd gerecycleerd of hergebruikt. De overige 12% werd via speciale afvalverwerkingsinstallaties omgezet in elektriciteit in warmte.

Daar stopt het echter niet. De doelstelling is namelijk om tegen 2025 de hoeveelheid gerecycleerd of hergebruikt afval op te trekken tot 90%, om uiteindelijk zelfs geen gram afval meer richting afvalverwerkingsinstallaties of vuilnisbelt te sturen.

Een grondige aanpak van de afvalstroom

Bij kantoorwerk komt haast onvermijdelijk het nodige afval kijken. Papier, karton, plastiek en batterijen zijn de meest logische voorbeelden. Maar ook metaalafval, hout, olie en chemicaliën moeten op een verantwoorde manier verwerkt worden. De wetgeving hierover is in elk gewest verschillend.

Om gebruikte materialen maximaal een nieuw leven te geven, werken we nauw samen met Renewi. Hierbij wordt de afvalstroom voor alle kantoren aangepakt. Alles begint daarbij met een grondige sortering door onze medewerkers zelf. Dit zal in de toekomst nog verder opgevoerd worden, met bijvoorbeeld koffiegruis en verschillende soorten kunststoffen. Renewi zorgt vervolgens voor de correcte verwerking van het afval, met als doel zo weinig mogelijk nog te verbranden.

Een tweede leven voor waardevolle materialen

Bij onze netwerkinstallaties ontstaat eveneens het nodige afval. Vaak zijn dit echter bijzonder waardevolle materialen, waarvan het zonde zou zijn om deze geen tweede leven te geven. Precies daarom loopt bij Proximus al enkele jaren het MIDAS-project. Daarbij werd in 2020 alleen al 993 ton koperkabel teruggewonnen. Daarnaast werden duizenden tonnen elektronische apparatuur gerecycleerd. Denk maar aan ijzer, kleine elektronische apparatuur en groot elektrisch schroot. Al deze waardevolle materialen worden terug op de markt gebracht om elders hergebruikt te worden.

Ook wanneer we een gebouw vaarwel zeggen na jarenlange trouwe dienst, wordt maximaal ingezet op recyclage en hergebruik. Gespecialiseerde onderaannemers gaan aan de slag en verwijderen al het aanwezige materiaal. Daarbij wordt eveneens gedacht aan de lokale wetgevingen over recyclage, renovatie en ecologische verwerking van afval. Met een uitgebreid verslag over de hoeveelheden aan afval en de gebruikte manieren van verwerking controleren we vervolgens of alles in lijn met onze doelstellingen gebeurt.

Voorkomen is nog beter dan recycleren

De afvalberg en hoeveelheid verbrandde materialen verminderen is belangrijk om de klimaatverandering aan te pakken. Nog beter is om ervoor te zorgen dat er minder afval geproduceerd wordt. Het eerste probleem dat in de kern werd aangepakt in het papierverbruik. Met de hulp van onze medewerkers slaagden we erin om deze in twee jaar tijd te halveren. Het veranderen van de printgewoontes en het overschakelen op het sturen van facturen per e-mail waren slechts twee van de belangrijkste veranderingen. Een reeks verpakkingen werd onder de loep genomen en ook de gebruiksaanwijzingen werden aangepast.

Daarnaast is het belangrijk om niet telkens nieuwe toestellen te produceren. Afgedankte of defecte apparaten kunnen dankzij herstelling of vervanging van een reeks onderdelen perfect hergebruikt worden. Dit is wat men tegenwoordig refurbishing noemt. In 2020 waren 42% van de decoders en 40% van de modems die geïnstalleerd werden gereviseerde toestellen. Sinds 2014 hebben we meer dan 2.000.000 modems en decoders opgeknapt.

Doe mee en zet je schouders onder het aanpakken van de klimaatverandering. Heb je een oude telefoon liggen? Breng deze dan binnen. Wij zorgen ervoor dat de kostbare materialen gerecycleerd worden. En in ruil krijg je een tegoedbon.

Ja, ik doe mee!
 

Printen

Deel deze blogpost via