Financiële resultaten van de Proximus Groep - Tweede kwartaal 2020

Sterke commerciële prestaties in het tweede kwartaal en impact van COVID-19 beperkt dankzij strikt kosten- en investeringsbeheer. 
Proximus kondigt belangrijke stappen aan in de uitvoering van zijn #inspire2022-strategie.   

  • Proximus ondertekent twee belangrijke Memoranda of Understanding (MoU) voor strategische partnerships om de bijkomende versnelling en uitbreiding van zijn fibervoetafdruk stevig te boosten
  • Sterke commerciële impuls in het tweede kwartaal: klantenbasis voor mobiele postpaid +45.000, vast internet +19.000 en tv + 11.000
  • Sterke daling van de onderliggende kosten op de thuismarkten van - 8,8%
  • De onderliggende ebitda van Proximus op de thuismarkten bedroeg in het tweede kwartaal 442 miljoen EUR, 1,0% lager dan in dezelfde periode van 2019
  • De onderliggende ebitda van de Groep kwam 1,5% lager uit dan in het tweede kwartaal van 2019
  • De vrije kasstroom op jaarbasis bedroeg eind juni 252 miljoen EUR, inclusief betalingen in het kader van het 'Fit for Purpose'-transformatieplan
  • Proximus verwacht het jaar af te sluiten aan de bovenkant van de guidance voor 2020

Guillaume Boutin , CEO van de Proximus Groep

"We hebben de impact van de COVID-19-pandemie op de ebitda van onze Groep in het tweede kwartaal binnen de perken weten te houden en hebben er dankzij een strikt kost- en investeringsbeheer alle vertrouwen in dat we aan de bovenkant van de guidance voor het volledige jaar zullen uitkomen. We hebben ook cruciale MOU's ondertekend in de uitvoering van onze #inspire2022-strategie, waardoor we onze toekomstige Fiber-uitrol een impuls zullen gegeven.

De activiteiten van Proximus zijn goed bestand gebleken tegen de COVID-19-crisis. De meerderheid van onze netto-klantengroei is het resultaat van solide commerciële prestaties, ondanks het feit dat onze winkels tot 10 mei gesloten waren. Ook al hebben onze proactieve commerciële acties tijdens de lockdown toch wel wat gewogen op onze inkomsten, ze hebben onze klanten zeker gesteund om deze COVID-19-crisis te doorstaan. Dit creëerde een hernieuwd vertrouwen dat zich vertaalt in een stijging van de klanttevredenheid en in historisch lage churncijfers. Wij zullen onze klanten en de samenleving als geheel in deze crisis blijven ondersteunen. Als verantwoord telecombedrijf is het cruciaal om mensen toe te laten om in contact te blijven, om van thuis uit te werken, kinderen digitaal lessen te laten volgen en zelfs gesloten bedrijven te laten overstappen op online alternatieven.

We hebben de negatieve impact van COVID-19 op de directe marge op ebitdaniveau weten te beperken dankzij een strikte beheersing van de kosten. Voor minder strategische projecten werd de capex verlaagd, maar onze fibercapex bleef buiten schot. Gelet op onze verwezenlijkingen tot nu toe hebben we er alle vertrouwen in dat we aan de bovenkant van onze vooruitzichten voor het jaar 2020 zullen uitkomen, namelijk 780 - 800 miljoen EUR onderliggende groepsebitda min capex.

Wat onze activiteiten op de thuismarkten betreft, zit onze #inspire2022-strategie nu echt in de uitvoeringsfase om onze aangekondigde ambities waar te maken, wat heeft geleid tot concrete stappen rond klantwaardeproposities, partnerships en de uitbouw van gigabitnetwerken.

Om onze groeidoelstelling te ondersteunen, hebben we op 1 juli Flex gelanceerd, waar we een veelbelovende eerste succes hebben gezien. Dit nieuwe gamma van packs op maat, vooral bestemd voor het multimobiele familiesegment, is een nieuwe katalysator om onze convergente basis verder te laten groeien.

Half juni kondigden we ons strategisch partnership met Belfius aan, om onze klanten digitale bankoplossingen aan te bieden op een 100% 'asset-light' basis. Belfius zal de telecomdiensten en -bundels van Proximus verkopen via zijn nationaal verkoopnetwerk, wat Proximus de kans zal bieden om nieuwe klanten aan te trekken.

We konden onze klanten ook het goede nieuws melden dat we tot een overeenkomst zijn gekomen voor de distributie van de nieuwe Pro League-zenders van Eleven Sports, zodat ze de komende vijf seizoenen via Pickx alle Belgische voetbalwedstrijden live kunnen volgen op al hun schermen. Proximus-klanten zullen via ons All Sports-aanbod dus vanaf het begin van het seizoen van een enorm uitgebreid sportaanbod kunnen blijven genieten.

De joint venture MWingz voor het delen van het mobiele toegangsnetwerk is nu operationeel sinds 1 april. De keuze van de leveranciers voor zowel het RAN als het corenetwerk van Proximus vordert goed. We zullen in ons selectieproces rekening houden met alle Europese- en overheidsvereisten en we verwachten geen extra kosten ten opzichte van ons eerder aangekondigde zesjarenplan voor capex.

Last but not least ben ik echt trots en enthousiast omdat we vandaag de ondertekening kunnen aankondigen van MoU’s met Eurofiber en DELTA Fiber. Daardoor zullen we de uitrol van ons open fibernetwerk in België verder kunnen uitbreiden en versnellen. Het is de bedoeling een aanzienlijke versnelling van ongeveer 30% te realiseren ten opzichte van ons doel om tegen 2025 2,4 miljoen woningen en bedrijven op fiber te kunnen aansluiten. Deze partnerships zullen ook een aanzienlijke verdere schaalvergroting na die datum mogelijk maken, zodat tegen eind 2028 tot 4,2 miljoen woningen en bedrijven zullen kunnen worden aangesloten op fiber, wat neerkomt op een fiberdekking van ongeveer 70%. Dit zal op lange termijn waardevermeerdering genereren door een meer kostenefficiënte uitrol, een betere concurrentie positie door onbetwiste netwerksuperioriteit en een nog snellere afbouw van koper. We verwachten dat het netto-effect op onze cumulatieve vrije kasstroom in de komende 5 jaar neutraal zal zijn en waarbij een lagere capex voor de fiber uitrol de verwachte kapitaalinjecties compenseert. Vandaar dat er geen effect zal zijn op ons nettoschuldniveau. Dankzij deze partnerships kunnen we het voortouw nemen in de multi-gigabitinfrastructuren en België in de voorste gelederen van de digitalisering in Europa brengen."

Proximus heeft in het tweede kwartaal sterke commerciële prestaties neergezet, wat resulteerde in een sterke groei voor mobiele postpaid, internet en tv, ondanks de gedeeltelijke lockdown

In het tweede kwartaal van 2020 heeft Proximus sterke commerciële prestaties gerapporteerd in het Consumer-segment, vooral wat het nettoaantal nieuwe klanten voor mobiele postpaid betreft. Proximus heeft ook zijn klantenbasis voor vast internet en tv uitgebreid, mede onder invloed van lagere churnniveaus en een inhaalbeweging om de vertraging in de installaties weg te werken na de beslissing van half maart om klanteninstallaties te beperken tot enkel dringende interventies. Proximus is er ook in geslaagd om zijn convergentieratio verder op te trekken, dankzij het succes van Minimus en Epic combo.

Ook het Enterprise-segment van Proximus kende een stevige groei van zijn mobiele klantenbasis en onderstreepte zijn leiderspositie in de Belgische machine-to-machine business door de kaap van 2 miljoen M2M-kaarten te ronden. De ICT-activiteiten kenden in het tweede kwartaal een groei, voornamelijk onder impuls van productdeals, terwijl de verschuiving naar nieuwe oplossingen de traditionele telecomdiensten verder uitholde.

Het commerciële succes van Proximus, in combinatie met een sterke daling van de bedrijfskosten op de thuismarkten en een slim capexbeheer, verlicht de negatieve financiële gevolgen van COVID-19

Voor het tweede kwartaal van 2020 rapporteerde Proximus een onderliggende omzet op de thuismarkten van 1.037 miljoen EUR, een daling met 4,3% in vergelijking met die van het jaar voordien. Dit was grotendeels te wijten aan de impact van COVID-19, met een sterke daling van de totale omzet uit roaming ten gevolge van het reisverbod, en een omzetverlies ten gevolge van de proactieve commerciële acties van Proximus voor zijn klanten tijdens de lockdown. Afgezien van de effecten van COVID-19 bleven de normale bedrijfstrends vrij stabiel, ondersteund door het toenemende succes van het convergente multiplayaanbod van Proximus, wat leidde tot een verdere omzetstijging van 3,1% op jaarbasis uit convergente klanten.

De onderliggende directe marge bedroeg in het tweede kwartaal 804 miljoen EUR voor de activiteiten van Proximus op de thuismarkten, een daling van 4,6% ten opzichte van het voorgaande jaar. Meer dan de helft van de daling was toe te schrijven aan COVID-19: alle klantensegmenten werden getroffen door lagere roamingvolumes ten gevolge van het reisverbod, en zowel het Consumer- als het Enterprise-segment liet zijn klanten tijdelijk gratis gebruikmaken van een aantal geselecteerde telecomdiensten.

In het tweede kwartaal van 2020 wist Proximus de bedrijfskosten van zijn activiteiten op de thuismarkten met 8,8% sterk te laten dalen, grotendeels door een lager personeelsbestand. De inspanningen van de onderneming om haar kosten in uitzonderlijke tijden onder controle te houden, kwamen ook tot uiting in de niet-personeelskosten. Exclusief de factureerbare ICT-personeelskosten in het B2B-segment zijn de indirecte kosten op de thuismarkten op jaarbasis met 9,3% gedaald.

Ten slotte heeft Proximus voor het tweede kwartaal van 2020 een onderliggende ebitda op de thuismarkten van 442 miljoen EUR gerapporteerd, een daling met 1,0% ten opzichte van het jaar ervoor, waarbij de sterke daling van de kosten de druk op zijn directe marge als gevolg van de negatieve financiële effecten van COVID-19 bijna volledig compenseert. De ebitdamarge op de thuismarkten als percentage van de omzet is het afgelopen jaar gestegen van 41,2% tot 42,6%.

Resultaten van BICS in het tweede kwartaal gekenmerkt door een aanzienlijke impact van COVID-19, waarbij lagere kosten de druk op de marge slechts gedeeltelijk compenseerden

Voor het tweede kwartaal van 2020 rapporteerde BICS een directe marge van 76 miljoen EUR, een daling van 5,3% ten opzichte van het voorgaande jaar, met een negatieve impact van COVID-19 op de roamingmarge van BICS, bovenop de geleidelijke insourcing door MTN. Dit werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een sterk resultaat van Telesign, vooral op het gebied van authenticatie (A2P) en mobiele-identiteitsdiensten. De directe marge als percentage van de omzet verbeterde met 1,6 p.p. op jaarbasis tot 25,9% in het tweede kwartaal van 2020. De ebitda van BICS bedroeg in het tweede kwartaal 35 miljoen EUR, een daling van 7,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Strikte kostenbeheersing leidt tot aanzienlijk lagere bedrijfskosten, waardoor de daling van de directe marge deels wordt gecompenseerd

De totale onderliggende omzet van de Proximus Groep voor het tweede kwartaal van 2020 bedroeg 1.330 miljoen EUR, 5,9% lager dan in dezelfde periode van 2019.

De onderliggende directe marge van de Proximus Groep kwam in het tweede kwartaal van 2020 uit op 880 miljoen EUR, een daling van 4,7% ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar.

De Proximus Groep rapporteerde voor het tweede kwartaal van 2020 een sterke daling van zijn onderliggende bedrijfskosten, namelijk 8,3% minder dan het jaar ervoor, goed voor in totaal 403 miljoen EUR. Dit was zo goed als volledig te danken aan de daling met 8,8% van de bedrijfskosten van de activiteiten van Proximus op de thuismarkten.De kosten van BICS daalden in dezelfde periode met 3,3%.

In totaal bedroeg de onderliggende ebitda van de Proximus Groep in het tweede kwartaal 477 miljoen EUR, een daling van 1,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2019, met inbegrip van een geraamd netto-effect van COVID-19 van -15 miljoen EUR. De onderliggende ebitdamarge van de Groep steeg met 1,6 p.p. tot 35,9%.

Proximus rapporteerde voor de eerste zes maanden van 2020 een vrije kasstroom van 252 miljoen EUR. De daling op jaarbasis is voornamelijk het gevolg van de betalingen in het kader van de 'Fit for Purpose'-transformatie, voor een groot deel gecompenseerd door de lagere behoefte aan cash voor capex, de betaling van minder inkomstenbelastingen en een gunstige evolutie op jaarbasis van het operationele bedrijfskapitaal.

Strikte beheersing van de capex in het tweede kwartaal door investeringen in minder strategische projecten terug te schroeven en tegelijkertijd cruciale plannen voor fiber, 5G en digitale transformatie te vrijwaren

Proximus investeerde in het tweede kwartaal van 2020 187 miljoen EUR, wat de totale capex voor de eerste zes maanden van 2020 op 418 miljoen euro brengt. Dit was 466 miljoen EUR voor de vergelijkbare periode van 2019, exclusief spectrumcapex. De daling op jaarbasis is vooral het gevolg van de impact van COVID-19 op de capex (bv. vertragingen bij wegenwerken, aansluitingen en apparatuur bij klanten, migratie van de backbone, ...) en het terugschroeven van koper- en het uitstellen van andere minder strategische investeringen door het bedrijf. Bovendien werd een aantal investeringsprojecten afgerond, zoals de migratie naar één ‘order-to-cash’ IT-keten voor mass market en Fiber to the Business in grote industriezones.

Het investeringsniveau voor fiber over de eerste zes maanden van 2020 werd geprioriteerd om 39.000 extra woningen te kunnen uitrollen, zodat de fibervoetafdruk eind juni 2020 346.000 aangesloten woningen en bedrijven omvatte. Proximus neemt zich voor om tegen het einde van het jaar, ondanks een aantal effecten van COVID-19, de volledige geplande uitrol voor 2020 te realiseren.

Vooruitzichten 2020 en impact van COVID-19

In de eerste helft van 2020 heeft COVID-19 een impact van -34 miljoen EUR gehad op de directe marge van de Proximus Groep. Dit was het gevolg van het gratis gebruik van diensten waarvan klanten tijdens de lockdown konden genieten, en vooral van de daling van de roamingmarge. Het Consumer- en Business-segment van Proximus werden zwaar getroffen door het reisverbod, vooral naar bestemmingen buiten de EU, terwijl het Wholesale-segment van Proximus de impact ondervond van minder roaming van bezoekers en minder instant roaming. Bovendien had BICS te lijden onder een relatief grote impact van COVID-19 wegens het wereldwijde reisverbod.

De negatieve impact van COVID-19 op de directe marge werd gedeeltelijk binnen de perken gehouden door een actieve beheersing van de kosten en de capexinvesteringen, naast een direct gunstig effect van de lockdown. Er wordt een gedeeltelijke inhaalbeweging van deze opex-en capexbesparingen voorzien in de tweede helft van 2020.

Met inbegrip van de kostenvoordelen werd de onderliggende ebitda van de Proximus Groep in de eerste helft van 2020 negatief beïnvloed door de effecten van COVID-19 voor een geraamd nettobedrag van -20 miljoen EUR.

Voor de rest van het jaar verwacht Proximus dat zijn directe marge verder onder druk zal blijven, aangezien reizen de komende twee kwartalen wellicht beperkt zal blijven, vooral naar niet-Europese bestemmingen, wat een impact zal hebben op zijn activiteiten op de thuismarkten en op BICS. Terwijl de COVID-19-crisis het digitaliseringstraject van Enterprise-klanten heeft versneld, waardoor de vraag naar cloud- en beveiligingsdiensten is toegenomen, zal het business-segment naar verwachting te maken krijgen met een groter aantal vertragingen of annuleringen van ICT-projecten. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de COVID-19-gerelateerde kostenvoordelen in de tweede helft van 2020 zeer beperkt zullen zijn en zullen een aantal uitgestelde commerciële uitgaven in de tweede helft van 2020 plaatsvinden. Daarom verwacht Proximus voor de tweede helft van het jaar een bijkomende netto-impact op de onderliggende groepsebitda van ongeveer -40 miljoen EUR.

Hoewel Proximus verwacht dat de ebitda verder onder druk zal komen door COVID-19, blijft het ervan overtuigd dat het het capexniveau voor 2020 evenredig kan beheersen, door minder strategische capexprojecten terug te schroeven en tegelijk zijn cruciale plannen voor fiber, 5G en de digitale transformatie te vrijwaren. Op die manier zou de verwachte impact van COVID-19 op de groepsebitda over het hele jaar voor een bedrag van ongeveer -60 miljoen EUR kunnen worden opgevangen.

Op basis van de tot nu toe behaalde resultaten en rekening houdend met de ramingen voor de rest van het jaar, heeft Proximus er alle vertrouwen in dat het zijn vooruitzichten voor het jaar 2020, zoals aangekondigd op de Capital Markets Day op 31 maart 2020, zal kunnen waarmaken, nl. een onderliggende groepsebitda min capex  aan de bovenkant van 780 - 800 miljoen EUR.

Guidance metric (EUR million) FY19 Actuals FY20 Guidance YTD20 Actuals
EBITDA - CAPEX 844 780-800 523
Group underlying EBITDA 1,870 - 941
Capex (excluding Spectrum & football rights) 1,027 - 418

Proximus herhaalt zijn voornemen om over het resultaat van 2020, 2021 en 2022 een jaarlijks brutodividend van 1,2 EUR per aandeel uit te keren, te beschouwen als ondergrens.

Printen

Deel dit nieuws via