Financiële resultaten van de Proximus Groep - Derde kwartaal 2020

Proximus boekt solide financiële resultaten en tekent uitstekende commerciële prestaties op in het derde kwartaal; jaarverwachtingen naar boven bijgesteld

  • Sterke commerciële dynamiek met +57.000 mobiele postpaidklanten, +14.000 klanten voor vast internet en +11.000 tv-klanten
  • Onderliggende omzet op de thuismarkten van 1.074 miljoen EUR, +0,2% ten opzichte van het derde kwartaal van 2019
  • Onderliggende ebitda van Proximus op de thuismarkten bedroeg 438 miljoen EUR in het derde kwartaal, +1,9% in vergelijking met dezelfde periode in 2019
  • Onderliggende groepsebitda vrijwel stabiel op 469 miljoen EUR, 0,2% lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar
  • Stevige genormaliseerde vrije kasstroom van 507 miljoen EUR over de eerste 9 maanden van het jaar
  • De Raad van Bestuur keurde de uitkering van een interim-dividend van 0,50 EUR per aandeel goed, uit te betalen in december 2020
  • Opwaartse herziening van de jaarverwachtingen voor 2020, met een geraamde onderliggende ebitda-capex van de Groep van minstens 830 miljoen EUR en een groepscapex onder 1 miljard EUR

Guillaume Boutin , CEO van de Proximus Groep

"Ondanks de onzekerheid door COVID-19 zijn we ervan overtuigd dat we onze jaarverwachtingen kunnen optrekken, dankzij solide onderliggende bedrijfstrends.

De voorbije dagen werden gekenmerkt door een felle heropleving van de COVID-19-pandemie. Bij Proximus besteden we nog steeds de grootst mogelijke aandacht aan de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers en klanten. Daarom hebben we beslist om onze shops vanaf maandag te sluiten. Klanten kunnen nog steeds een afspraak maken of digitaal interageren met onze verkoopmedewerkers. We nemen ook verschillende initiatieven om onze klanten te ondersteunen doorheen deze crisis, zoals we al doen sinds het begin ervan. Om ervoor te zorgen dat we allemaal zonder zorgen thuis kunnen studeren of werken, hebben we besloten om de downloadlimieten voor al onze residentiële vast internet-producten op te heffen en verder te gaan met de verdeling van gratis toegangscodes voor wifi aan leerlingen en studenten die thuis geen internet hebben. We zullen ook 10 GB extra mobiele data ter beschikking stellen van personeel in de gezondheidszorg, zodat deze mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun connectiviteit. Verder kunnen café- en restauranthouders, aangezien ze gedwongen zijn te sluiten, één maand korting krijgen op producten die ze niet gebruiken. Tot slot reiken we ook uit de cultuur- en mediasector de hand zodat ze hun culturele creativiteit kunnen delen op speciale livekanalen op ons Pickx-platform.

Hoewel de gezondheidssituatie alarmerend is, hebben onze activiteiten blijk gegeven van weerbaarheid. We hebben uitstekende resultaten geboekt voor het derde kwartaal. Ik ben in het bijzonder trots op de sterke groei van onze klantenbasis dankzij onze voortdurende inspanningen inzake klantentevredenheid en merkimago. Voor het merk Proximus zien we een sterke commerciële dynamiek in het Consumer-segment, onder impuls van ons nieuwe convergente aanbod 'Flex', dat op 1 juli 2020 werd gelanceerd. Dit zeer flexibele aanbod, op maat van de behoeften van elk gezinslid, heeft voor een versnelde aangroei van onze convergente klantenbasis gezorgd. Ons merk Scarlet blijft het prima doen dankzij het aantrekkelijkste basisaanbod op de markt voor prijsbewuste klanten.

De overtuigingskracht van onze aanbiedingen vertaalt zich in een groeiende klantenbasis voor internet, tv en mobiele postpaid. Zo tekende ons Consumer-segment in het derde kwartaal een omzetstijging van 2,3% op, een flinke verbetering in vergelijking met de voorgaande kwartalen. Vooral onze convergente omzet ging er goed op vooruit, met een stijging van 4,1% over de voorbije 12 maanden.

De omzet uit roaming bleef zoals verwacht de negatieve impact van COVID-19 ondervinden, terwijl we de globale impact op de ebitda onder controle hielden dankzij strikte kostenbeheersing. Bovendien zien we sedert de lockdown in maart een verandering in het gedrag van onze klanten, met een aanhoudend hoger gebruik van telecomdiensten. De gevolgen van de gezondheidscrisis voor onze ICT-business zijn tot hiertoe beperkt gebleven, en we blijven onze professionele klanten ondersteunen door oplossingen aan te reiken om hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Op basis van onze verwezenlijkingen tot hiertoe en rekening houdend met de volatiliteit die COVID-19 teweegbrengt, zijn we ervan overtuigd dat we onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 opwaarts kunnen bijstellen en verwachten we het jaar 2020 af te sluiten met een onderliggende ebitda-capex voor de Groep van minstens 830 miljoen EUR. Dit bedrag omvat een geraamde groepscapex van minder dan 1 miljard EUR.

Eerder deze maand kondigden we aan dat Nokia en Ericsson werden geselecteerd als partners voor de modernisering van ons mobiele RAN- en Core-netwerk. Nu deze selectieprocedure is afgerond, kunnen we het potentieel van 5G en de innovatie die deze technologie met zich meebrengt, verder ontginnen. Zes maanden na de lancering zijn we nog altijd de enige operator in België die een openbaar 5G-netwerk heeft gelanceerd. Alle grote smartphonemerken hebben een toestel op de markt gebracht dat compatibel is met het 5G-netwerk van Proximus, met de iPhone 12 als meest recente voorbeeld. Voor onze Enterprise-klanten hebben we onlangs een specifiek 5G-innovatieplatform gelanceerd om de ontwikkeling van 5G use cases verder te versnellen.

Onze fiberuitrol maakt goede vorderingen. De technologie wordt vandaag uitgerold in 14 Belgische steden, waarbij inmiddels 400.000 woningen en bedrijven aansluitbaar zijn. Zoals aangekondigd in juli, zijn we van plan om nog breder en sneller te gaan. Ik ben heel blij te kunnen aankondigen dat we de definitieve overeenkomst met Eurofiber hebben ondertekend. Dit zal ons toelaten minstens 500.000 woningen en bedrijven in Wallonië op fiber aan te sluiten binnen het kader van deze samenwerking. Daarvoor zal een nieuwe joint venture tussen Eurofiber en Proximus worden opgericht met het oog op het ontwerpen, bouwen en onderhouden van het netwerk, dat open en toegankelijk zal zijn voor iedereen. Het dossier zal nu ter goedkeuring aan de bevoegde instanties worden voorgelegd.

Onze manier van werken is de laatste maanden sterk beïnvloed door COVID-19. Deze crisis brengt ons ertoe om onze dagelijkse gewoonten en de rol van onze hoofdzetel en onze fysieke kantoren in heel België fundamenteel in vraag te stellen. Om Proximus voor te bereiden op de toekomst starten we met een meerjarenprogramma omtrent onze werkplek, met als doel een nieuwe dynamiek te creëren: telewerk zal ook na de coronacrisis als norm worden vooropgesteld en onze fysieke kantoren zullen worden aangepast om in de eerste plaats interpersoonlijke contacten en vergaderingen te faciliteren. Om deze visie te ondersteunen zullen we nagaan wat het beste scenario is om in Brussel een groenere en kleinere 'Proximus Campus' te creëren, die beter is afgestemd op samenwerking en formele en informele contacten. Als welkome aanvulling kan dit onze CO₂-voetafdruk aanzienlijk verkleinen en financiële voordelen opleveren."

De succesvolle lancering van Flex zorgde voor een boost op het vlak van mobiele postpaid en ondersteunde, samen met de aantrekkelijke back-to-school-campagne van Scarlet, een sterke groei voor internet en tv

In het derde kwartaal van 2020 boekte Proximus sterke commerciële resultaten voor beide merken Proximus en Scarlet. Dit heeft geleid tot een aangroei van de klantenbasis voor internet, tv en mobiele postpaid, waarbij Proximus de vruchten plukte van de initiatieven die werden genomen op het vlak van klantentevredenheid en merkimago, en van de succesvolle lancering van het nieuwe convergente aanbod 'Flex' op 1 juli 2020. Bovendien wist de promotiecampagne van Scarlet, waarbij installaties tijdens de zomer uitzonderlijk gratis werden aangeboden, veel klanten te overtuigen.

Het Enterprise-segment van Proximus kende een verdere aangroei van zijn mobiele klantenbasis en een verdere sterke toename van het aantal M2M-kaarten. De impact van COVID-19 op ICT bleef tot nu toe beperkt en de activiteiten op het gebied van hybride cloud, Advanced Workplace en Smart Networking deden het goed in dit kwartaal, met vooral een invloed op de omzet uit producten. Advanced Business Services herstelde goed nadat het in het vorige kwartaal te lijden had onder een aanzienlijke impact van COVID-19 op de parkeerdiensten.

Proximus realiseert in het derde kwartaal een ebitdagroei van 1,9% voor zijn activiteiten op de thuismarkten, gesterkt door een gunstige evolutie van de omzet en een aanhoudend sterke kostenbeheersing

Voor zijn activiteiten op de thuismarkten rapporteerde Proximus een onderliggende omzet van 1.074 miljoen EUR, 0,2% meer dan het jaar voordien. Proximus rapporteerde voor zijn Consumer-, Enterprise- en Wholesale-segmenten een verbetering van de omzettrend ten opzichte van voorgaande kwartalen. Terwijl de omzet uit roaming de aanhoudende impact van de reisbeperkingen ten gevolge van COVID-19 ondervond, kon Proximus rekenen op een groeiende convergente omzet, een hogere omzet uit bel-, sms- en dataverkeer door het toegenomen verbruik en een groei van de omzet uit ICT, waarvoor de impact van COVID-19 tot nu toe beperkt bleef.

Proximus rapporteerde in het derde kwartaal een directe marge van 825 miljoen EUR voor zijn activiteiten op de thuismarkten, 0,3% minder dan het jaar voordien. Doordat de negatieve effecten van COVID-19 in dit kwartaal milderden en dankzij een aantal positieve commerciële evoluties kende de directe marge op de thuismarkten een verbetering in vergelijking met de vorige twee kwartalen.

Proximus verminderde zijn kosten op de thuismarkten in het derde kwartaal met 2,6%, dankzij lagere personeelskosten (-4,0% op jaarbasis). Proximus plukte de vruchten van aanhoudende kostenbesparingen in heel de onderneming en van een verhoogde productiviteit. De bedrijfskosten werden verder gunstig beïnvloed door de impact van COVID-19, zij het in mindere mate dan in het vorige kwartaal.

Tot slot rapporteerde Proximus over het derde kwartaal van 2020 een stevige onderliggende ebitda op de thuismarkten van 438 miljoen EUR, een stijging met 1,9% tegenover het jaar voordien, waarbij de daling van de kosten ruimschoots de lichte daling van de directe marge compenseerde. Het effect van COVID-19 op de ebitda op de thuismarkten in het derde kwartaal wordt geraamd op ongeveer -9 miljoen EUR. De ebitdamarge op de thuismarkten als percentage van de omzet is in de voorbije 12 maanden gestegen van 40,2% naar 40,8%.

De resultaten van BICS ondervonden impact door de reisbeperkingen ten gevolge van COVID-19 en door de geleidelijke insourcing door MTN, waardoor de aanhoudend sterke prestatie van TeleSign ruimschoots werd tenietgedaan

Over het derde kwartaal van 2020  rapporteerde BICS een directe marge van 74 miljoen EUR, een daling met 10,7% in vergelijking met het jaar voordien, waarbij COVID-19 een negatieve impact had van ongeveer 7 miljoen EUR. De sterkere daling van de marge in vergelijking met het tweede kwartaal was te wijten aan het lage aantal reizen tijdens de traditionele zomerpiek en aan de geleidelijke impact van insourcing door MTN sinds midden 2019.

Dit werd enigszins gecompenseerd door de aanhoudend sterke prestatie van TeleSign, die zorgde voor een stevige groei in de domeinen mobiele identiteit en authenticatie, en door de expansie van de numbering-activiteiten van BICS.

In het derde kwartaal van 2020 kwam de totale ebitda van BICS uit op 31 miljoen EUR, een daling van 22,5% tegenover dezelfde periode in 2019.

Ondersteund door zijn sterke ebitda op de thuismarkten rapporteert Proximus een vrijwel stabiele ebitda op groepsniveau en een zeer solide vrije kasstroom

De totale onderliggende omzet van de Proximus Groep over het derde kwartaal van 2020 bedroeg 1.368 miljoen EUR, 2,8% lager dan in dezelfde periode van 2019.

De onderliggende directe marge van de Proximus Groep kwam in het derde kwartaal van 2020 uit op 899 miljoen EUR, een daling met 1,2% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar.

De Proximus Groep verlaagde zijn onderliggende bedrijfskosten voor het derde kwartaal van 2020 tot 430 miljoen EUR, een daling met -2,3% op jaarbasis. Dit is volledig toe te schrijven aan de lagere kosten op de thuismarkten, terwijl de kosten van BICS stabiel bleven op jaarbasis.

Over het derde kwartaal van 2020 bedroeg de totale onderliggende groepsebitda 469 miljoen EUR, een vrijwel stabiel resultaat (-0,2%) in vergelijking met het jaar voordien, inclusief een geraamd netto-effect van COVID-19 van ongeveer -14 miljoen EUR. De onderliggende ebitdamarge van de Groep steeg met 0,9 p.p. tot 34,3%.

Proximus boekte over het derde kwartaal van 2020 een stevige vrije kasstroom van 253 miljoen EUR, wat de genormaliseerde vrije kasstroom over de eerste negen maanden van 2020 op 507 miljoen EUR bracht (exclusief 2 miljoen EUR netto kasuitstroom voor overnames). De vrije kasstroom van 2020 omvatte 141 miljoen EUR extra kasuitstroom in het kader van personeelsgerelateerde transformatieplannen, vooral in het kader van het 'Fit for Purpose'-transformatieplan in 2020. Dit werd grotendeels gecompenseerd door de lagere behoefte aan cash voor capex, de betaling van minder inkomstenbelastingen en een gunstige evolutie op jaarbasis van het operationele bedrijfskapitaal.

Terwijl het aandeel van fiber binnen de capexenveloppe gestaag toeneemt, slaagt Proximus erin zijn totale investering onder controle te houden

Exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten investeerde Proximus 210 miljoen EUR in het derde kwartaal van 2020, wat de totale capex over de eerste 9 maanden van 2020 op 628 miljoen EUR brengt. De daling met 59 miljoen EUR op jaarbasis tot en met eind september was het gevolg van een combinatie van factoren: de blijvende impact van COVID-19 op de capex, de afbouw van koperinvesteringen en het on hold zetten van een aantal in 2020 verwachte investeringen in mobiel, in afwachting van de selectie van een nieuwe leverancier voor het radiotoegangsnetwerk. De aangekondigde vernieuwing van de apparatuur met Nokia, de leverancier die Proximus heeft geselecteerd voor het radiotoegangsnetwerk, gaat in 2021 van start. Bovendien werden een aantal investeringsprojecten in 2020 vervroegd afgerond, zoals Fiber-to-the-Business in grote industriezones.

Het investeringsniveau voor fiber gaat in stijgende lijn. In het derde kwartaal rolde Proximus fiber uit voor 45.000 bijkomende woningen en bedrijven, waardoor de voetafdruk voor fiber eind september 2020 opliep tot 391.000 aansluitbare woningen en bedrijven. In oktober werd de mijlpaal van 400.000 aansluitbare woningen en bedrijven bereikt.

Vooruitzichten voor 2020 en winstuitkering aan de aandeelhouders

De impact van COVID-19 op de onderliggende groepsebitda in het derde kwartaal van 2020 was minder groot dan verwacht in eerdere ramingen van de onderneming. Bovendien zorgden een aantal ondersteunende bedrijfstrends voor een betere ebitda op de thuismarkten. Dit is onder meer te danken aan het veranderde gedrag van de klanten, dat een positieve invloed had op het gebruik van vaste en mobiele diensten, en ook aan een stevige aangroei van de klantenbasis onder impuls van de lancering van het nieuwe Flex-aanbod.

Hoewel waakzaamheid geboden blijft rekening houdend met de volatiliteit die COVID-19 teweegbrengt en het vierde kwartaal naar verwachting moeilijker zal zijn, is Proximus ervan overtuigd dat het zijn vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 kan optrekken. Het verwacht het jaar 2020 af te sluiten met een onderliggende ebitda-capex voor de Groep van minstens 830 miljoen EUR. Dit bedrag omvat een geraamde groepscapex van minder dan 1 miljard EUR.

De vooruitzichten van Proximus voor het volledige jaar 2020 omvatten een negatieve impact van COVID-19 op de groepsebitda van ongeveer -45 miljoen EUR, een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke raming die ongeveer -60 miljoen EUR bedroeg. De positieve herziening van de impact van COVID-19 is gebaseerd op een mix van gunstige kosteneffecten en een lager dan verwachte impact op de directe marge.

Guidance metric (EUR million) FY19
Actuals
YTD20
Actuals
FY20
Previous guidance
FY20
Revised guidance
EBITDA - CAPEX 844 782 780-800 At least 830
Group underlying EBITDA 1,870 1,410 - -
Capex (excluding Spectrum & football rights) 1,027 628 - Below 1,000

Proximus herhaalt zijn voornemen om over het resultaat van 2020, 2021 en 2022 een jaarlijks brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren, te beschouwen als ondergrens.

Op 28 oktober 2020 stemde de Raad van Bestuur van Proximus ermee in om de aandeelhouders een interim-dividend van 0,50 EUR bruto per aandeel uit te keren, met uitbetaling op 11 december 2020.

 

Coupon 31
Bruto interim-dividend: 0,50 EUR/aandeel
Nettodividend (uitgaand van 30% roerende voorheffing): 0,35 EUR/aandeel

Printen

Deel dit nieuws via