Financiële resultaten van de Proximus Groep - Volledig jaar 2020

Proximus sluit 2020 af met financiële resultaten binnen de verwachtingen, ondersteund door sterke commerciële prestaties

 • Verwachtingen voor 2020 ingelost, 836 miljoen EUR groepsebitda-capex, inclusief hoger dan verwachte klantgerichte investeringen
 • Sterke klantengroei over het volledige jaar, met +174.000 mobiele postpaidklanten, +48.000 internetklanten en +36.000 tv-klanten in 2020
 • Proximus bleef in het Consumer-segment klanten met hoge waarde aantrekken, waarbij het aantal Flex-packs steeg tot 317.000 en de klantenbasis voor fiber eind december was aangegroeid tot 65.000 klanten. Dit kwam de totale ARPC ten goede, die met 1,5% steeg tegenover het jaar voordien
 • Versnelling van de fiberuitrol, met 460.000 aansluitbare woningen en bedrijven eind 2020
 • De onderliggende jaaromzet op de thuismarkten bedroeg 4.285 miljoen EUR, 2,3% lager dan in 2019
 • Voor zijn activiteiten op de thuismarkten rapporteerde Proximus over het volledige jaar een onderliggende ebitda van 1.705 miljoen EUR, 0,7% lager dan in 2019
 • De onderliggende groepsebitda bedroeg 1.836 miljoen EUR in 2020, een daling met 1,8% ten opzichte van het jaar voordien, inclusief een geraamde impact van COVID-19 van ongeveer -49 miljoen EUR
 • De genormaliseerde vrije kasstroom over het volledige jaar bedroeg 354 miljoen EUR, inclusief 154 miljoen EUR kasuitstroom in het kader van personeelsgerelateerde transformatieplannen
 • Dankzij niet-aflatende inspanningen om de impact op het milieu terug te dringen, heeft Proximus zijn doelstellingen qua koolstofvoetafdruk voor 2025 al in 2020 gehaald
 • Brutodividend van 1,20 EUR per aandeel, waarvan 0,70 EUR wordt uitgekeerd in april 2021

‘Ik ben trots op wat we hebben verwezenlijkt, niet alleen qua financiële resultaten en commerciële prestaties met deze ongeziene uitdagingen, maar ook qua vermindering van onze impact op het milieu. Dankzij onze inspanningen hebben we onze doelstellingen qua koolstofvoetafdruk voor 2025 al in 2020 gehaald.

De pandemie heeft meer dan ooit aangetoond hoe belangrijk onze maatschappelijke rol is. We hebben er elke dag voor gezorgd dat mensen en bedrijven verbonden bleven. De initiatieven om onze klanten te ondersteunen en de specifieke acties die we ondernamen voor de meest getroffen sectoren zoals onderwijs, horeca, de cultuursector en de gezondheidszorg, zijn nog steeds van kracht. Tegelijk heeft de gezondheidscrisis een impuls gegeven aan de digitale adoptie, binnen alle domeinen en leeftijdsgroepen, wat nieuwe mogelijkheden heeft gecreëerd voor e-commerce, e-education en nog veel meer.

Nu de vaccinatiecampagne geleidelijk aan op gang komt, kunnen we onze aandacht verleggen naar de toekomst en ons stilaan opmaken voor een nieuw normaal. Hoewel er ons nog een zekere impact van COVID-19 wacht, hebben we er vertrouwen in dat we onze doelstelling voor de komende jaren zullen halen: aanknopen met duurzame en inclusieve groei in België.

Ik ben er meer bepaald van overtuigd dat er voor Proximus een belangrijke rol is weggelegd om de digitalisering van onze economie te verzoenen met de milieu-uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. We zijn er trots op dat we onze uitstoot met 105 kton wisten terug te dringen in 2020, waardoor we onze doelstellingen qua koolstofvoetafdruk voor 2025 nu reeds hebben gehaald. Hoewel de omstandigheden echt uitzonderlijk waren, bewijst deze versnelling dat verandering binnen handbereik ligt. Het is onze ambitie om verder te kijken dan onze eigen uitstoot en onze klanten en leveranciers te helpen om duurzamere gewoonten aan te nemen. Binnen het Enterprise-segment hebben we onze klanten dankzij onze convergente oplossingen geholpen hun voetafdruk in 2020 met 465 kton te verkleinen, wat overeenkomt met 69% van onze voetafdruk. Dankzij onze campagne 'Don’t miss the call' hebben we 65.000 oude gsm’s ingezameld, en we hebben de mijlpaal van 2 miljoen opgeknapte modems en decoders bereikt. We willen deze goede trend voortzetten en op koers blijven om een netto positieve bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale planeet en aan echte circulariteit tegen 2030.

Tegelijk kunnen we geen groen en digitaal België uitbouwen zonder het fundament van een toekomstzekere connectiviteit voor iedereen. Proximus bouwt het beste gigabitnetwerk voor België, zowel voor vast als mobiel, met de bedoeling dekking te bieden aan elk gezin en elk bedrijf. We hebben ons mobiele leiderschap inzake 5G versterkt, zowel met het enige openbare 5G-netwerk in België als met de activering van de 3,6-3,8 GHz-band in specifieke gebieden om bedrijven in verschillende sectoren in staat te stellen hun volledige potentieel te benutten. Wat het vaste netwerk betreft, is het onze ambitie om tegen 2028 fiberdekking te bieden voor minstens 70% van het land. Daartoe versnellen we de uitrol van ons fibernetwerk: eind 2020 waren 460.000 woningen en bedrijven aansluitbaar. Met de verdubbeling van onze uitrolsnelheid in 2021 ten opzichte van 2020 en de operationalisering van onze netwerk-joint ventures liggen we op schema om ons ambitieuze fiberplan waar te maken. Om specifiek de digitale inclusie van jongeren te versnellen, hebben we ons ook geëngageerd om tegen eind 2023 vrijwel alle secundaire scholen in België op fiber te kunnen aansluiten.

Onze netwerkinvesteringen zullen cruciaal zijn omdat ze onze commerciële aanbiedingen competitiever zullen maken en ons zullen toelaten opnieuw winstgevend te groeien. Het afgelopen jaar hebben we een sterke commerciële dynamiek behouden in een concurrentiële context, waarbij we onze voornaamste klantenbasissen hebben uitgebouwd met specifieke focus op het hogere waardesegment. Ons nieuwe convergente Proximus Flex-aanbod kent een groot succes en was eind 2020 goed voor een totaal van 317.000 packs. Bovendien konden onze fiberaanbiedingen rekenen op een groeiende populariteit: eind 2020 genoten al 65.000 consumenten de voordelen van een fiberaansluiting. Alles bij elkaar leidde dit tot een convergentiepercentage van 60% en tot een stijging van de gemiddelde omzet per klant, ondanks de tegenwind van COVID-19 voor roaming. We kondigden ook de overname aan van Mobile Vikings, dat onze multimerkenstrategie zal aanvullen eenmaal goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Naast onze traditionele telecomaanbiedingen hebben we ook grote stappen gezet in onze diversificatiestrategie, met bijvoorbeeld ons Digital Classroom-as-a-Service-aanbod, dat we samen met Signpost hebben uitgewerkt, of de ontwikkeling van een neobank met Belfius, die in 2021 zal worden gelanceerd.

Dankzij de gunstige evolutie van onze belangrijkste klantenbasissen en onze sterke focus op kostenbeheersing konden we onze verwachtingen voor het volledige jaar 2020, rekening houdend met de negatieve effecten van de coronacrisis, waarmaken. We sloten het jaar af met 836 miljoen EUR groepsebitda-capex, ondanks de iets hoger dan verwachte klantgerichte investeringen eind 2020.

Het jaar 2021 wordt een overgangsjaar voor Proximus, waarin we onze #inspire2022-strategie verder zullen uitvoeren. We verwachten dat de onderliggende omzet op de thuismarkten in 2021 vrij dicht bij het niveau van 2020 zal liggen. De verwachte groei van de klantenbasissen voor internet, tv en mobiele postpaid in het Consumer-segment, gesterkt door onze aantrekkelijke aanbiedingen en door versnelde migraties naar fiber, zal de behoedzame transitie in ons Enterprise-segment compenseren. We verwachten vanaf 2022 opnieuw winstgevende groei op de thuismarkten, met versnelde trends vanaf 2023, wanneer onze B2B-transformatie voltooid zal zijn.

Aan de kostenzijde verwachten we hogere uitgaven voor de Groep in 2021. Voor onze activiteiten op de thuismarkten is dit gelinkt aan de fibermigraties en de IT-transformatie. Bovendien zullen cloudificatie en de uitrol van het gedeelde mobiele netwerk door MWingz leiden tot een hogere opex, en tegelijkertijd een lagere capex tot gevolg hebben. Alles bij elkaar worden deze effecten op ca. -50 miljoen EUR aan bijkomende uitgaven geraamd. De onderliggende groepsebitda voor 2021 zal naar verwachting tussen 1.750 miljoen EUR en 1.775 miljoen EUR liggen. In lijn met wat we hebben meegedeeld tijdens de Fiber Update van midden januari zal de groepscapex volgens de ramingen in 2021 ongeveer 1,2 miljard EUR bedragen. Proximus verwacht dat zijn nettoschuld/ebitdaratio onder 1,6X zal blijven, inclusief kapitaalinjecties voor fiber, de overname van de minderheidsparticipaties in BICS en de overname van Mobile Vikings, in afwachting van de goedkeuring door de mededingingsautoriteiten.

Met het oog op een verdere strikte kostenbeheersing werken we aan een nieuw kostenverminderingsprogramma voor het hele bedrijf, waarbij we streven naar een totale brutokostenbesparing van ca. 400 miljoen EUR tegen 2025. Ongeveer de helft hiervan wordt weerspiegeld in onze kostendoelstelling voor 2020-2022 om de opex met 1% tot 2% CAGR terug te dringen.

Naast onze focus op de thuismarkten zullen we een waardecreërend ontwikkelingsplan voor BICS en Telesign opstellen, nu we door de overname van de minderheidsbelangen opnieuw over volledige strategische wendbaarheid beschikken. Het is onze ambitie om van BICS 's werelds toonaangevende platform voor spraak, communicatie, mobiliteit, IoT en cloudnummers te maken, en van Telesign de wereldleider inzake digitale identiteitsplatformen.

Sterke commerciële prestaties doorheen 2020, ondersteund door het convergente Flex-aanbod en een succesvolle eindejaarscampagne

De Proximus Groep is er in 2020 in geslaagd de aangroei van zijn voornaamste klantenbasissen fors te versnellen in vergelijking met 2019. Voor internet kwamen er 48.000 abonnementen bij, een verbetering in vergelijking met de 31.000 het jaar voordien. Voor tv breidde Proximus zijn klantenbasis met 36.000 klanten uit, tegenover 21.000 in 2019, en voor mobiele postpaid kwamen er 174.000 mobiele kaarten bij, tegenover 92.000 het jaar voordien.

Op de Consumer-markt kenden de hoogwaardige Flex-aanbiedingen een groot succes, met een totaal van 317.000 packs eind 2020, en groeide het aantal fiberklanten tot een totaal van 65.000. Daarnaast blijft Scarlet het goed doen in het segment van eenvoudige, scherp geprijsde aanbiedingen, door verder nieuwe klanten aan te trekken in dit deel van de markt. Eind december 2020 telde Proximus 1.124.000 convergente klanten, waardoor zijn convergentieratio steeg tot 60,0% klanten die minstens een vaste en een mobiele component hebben. Dit is een stijging met 2,5 p.p. op jaarbasis.

Het Enterprise-segment toonde veerkracht in een uitdagende omgeving: zijn mobiele basis groeide verder aan met 33.000 klanten in 2020, er kwamen 566.000 M2M-kaarten bij en zijn internetklantenbasis bleef eind 2020 min of meer stabiel op 133.000 klanten. Zowel de geleidelijke transitie naar convergentie als de prijsconcurrentie zetten de ARPU onder druk. Bovendien bleef de mobiele ARPU de impact van COVID-19 op roaming ondervinden. De daling van de omzet uit traditionele vaste spraak zette zich door, hoewel de aanhoudende stijging van het spraakverkeer dit enigszins compenseerde. De ICT-inkomsten van Proximus zijn in 2020 licht gegroeid, ondanks een ongunstig bedrijfsklimaat, waarbij sommige ICT-projecten vertraging opliepen of werden geannuleerd door de pandemie. De omzet uit Advanced Business Services toonde een lichte daling tegenover het jaar voordien, onder andere door de impact van COVID-19 op de parkeeractiviteiten van Be-Mobile.

 • Het totale aantal klanten voor vast internet kwam uit op 2.137.000, met een aangroei van 48.000 lijnen over het volledige jaar (+2,3% op jaarbasis).
 • De klantenbasis voor tv nam in 2020 met 36.000 toe tot een totaal van 1.677.000 eind december (+2,2% op jaarbasis).
 • De klantenbasis voor mobiele postpaid groeide in 2020 aan met 174.000 kaarten (+4,2% op jaarbasis) tot een totaal van 4.277.000. Eind december bedroeg het totale aantal prepaidkaarten 624.000 (-12,9% op jaarbasis), terwijl er over heel het jaar 2020 netto 566.000 M2M-kaarten bij kwamen tot een totaal van 2.354.000 kaarten (+31,7% op jaarbasis).
 • Eind december 2020 bedroeg het totale aantal vaste spraaklijnen 2.213.000 (-7,8% op jaarbasis).
 • Proximus sloot het jaar af met een marktaandeel van 45,3% voor vast internet, 38,7% voor alle mobiele diensten samen (excl. M2M) en 37,8% voor digitale tv.

Proximus toont veerkracht in de coronacrisis dankzij het succes van zijn voornaamste producten en een sterke kostenbeheersing, wat resulteert in een lichte daling van de ebitda op de thuismarkten over het hele jaar

Voor zijn activiteiten op de thuismarkten rapporteerde Proximus een onderliggende omzet van 4.285 miljoen EUR over het volledige jaar 2020, wat 2,3% lager is dan het resultaat voor 2019. De omzet werd vooral geïmpacteerd door COVID-19-gerelateerde tegenwind op het vlak van roaming en de daling van de omzet uit inkomend sms-verkeer met lage tot geen marge binnen het Wholesale-segment.

Over het volledige jaar 2020 boekte Proximus een onderliggende directe marge van 3.273 miljoen EUR voor zijn activiteiten op de thuismarkten, 2,2% of 75 miljoen EUR minder dan in 2019. Het verschil op jaarbasis was voornamelijk toe te schrijven aan de effecten van COVID-19 voor naar schatting 51 miljoen EUR en aan de verlaagde internationale bel- en sms-tarieven sinds mei 2019. Bovendien werd de evolutie van de directe marge beïnvloed door andere negatieve effecten van tijdelijke aard. Deze tegenwind werd gedeeltelijk gecompenseerd door de aanhoudende klantengroei van Proximus en door een toename van de ARPC, die vooral te danken was aan een succesvolle convergentiestrategie in het Consumer-segment en verder ondersteund werd door e-Press en de indexering van de tarieven in januari 2020.

Proximus verlaagde zijn kosten op de thuismarkten voor 2020 tot 1.567 miljoen EUR, een daling met 3,9% die vooral te danken was aan structurele inspanningen om de kostenbasis te verbeteren door middel van efficiëntie en digitalisering. Bovendien werd de kostenbasis van het bedrijf gunstig beïnvloed door enkele COVID-19-gerelateerde effecten, o.a. door het veralgemeende thuiswerk en de opgelegde reisbeperkingen. De gezondheidscrisis versnelde het digitaliseringstraject van Proximus, wat vroeger dan verwacht kostenvoordelen opleverde. De indirecte kosten van Proximus op de thuismarkten daalden over het hele jaar met 4,4%.

Ondanks een negatieve impact van ca. 34 miljoen EUR door COVID-19 slaagde Proximus erin de daling van de onderliggende ebitda op de thuismarkten te beperken tot 0,7% of 12 miljoen EUR, waardoor de ebitda voor het volledige jaar 2020 uitkwam op 1.705 miljoen EUR.

Terwijl de resultaten van BICS verder worden beïnvloed door reisbeperkingen en insourcing door MTN, blijft Telesign sterk groeien voor authenticatie- en mobiele identiteitsdiensten

De directe marge van BICS voor 2020 daalde met 6,7% op jaarbasis tot 303 miljoen EUR, inclusief de impact van de reisbeperkingen door de pandemie voor een totaal geraamd bedrag van ca. -18 miljoen EUR, naast een geleidelijk effect van de insourcing van diensten door MTN. Dit werd enigszins gecompenseerd door de aanhoudend sterke prestaties van Telesign, waarvan de directe marge met 20,7% toenam tot 78 miljoen EUR.

De ebitda van BICS over het volledige jaar 2020 bedroeg 131 miljoen EUR, een daling met 14,5% of 22 miljoen EUR tegenover 2019, waarbij de impact van COVID-19 op ca. -16 miljoen EUR wordt geraamd. De bedrijfskosten van BICS bleven stabiel ten opzichte van 2019, inclusief hogere personeelskosten als gevolg van aanwervingen bij Telesign om de groei te ondersteunen. Dit werd gecompenseerd door lagere niet-personeelskosten, onder impuls van COVID-19-gerelateerde kostenbesparingen.

Impact van COVID-19 op de financiële cijfers van de Groep deels gecompenseerd door sterke kostenbeheersing

Globaal sloot de Proximus Groep het jaar 2020 af met een onderliggende omzet van 5.479 miljoen EUR, een daling van 3,6% tegenover het jaar voordien.

De onderliggende directe marge van de Proximus Groep voor het volledige jaar 2020 bedroeg 3.576 miljoen EUR, een daling met 2,6% tegenover het jaar voordien.

De Proximus Groep verlaagde zijn onderliggende bedrijfskosten voor het volledige jaar 2020 met 3,5% tot een totaal van 1.740 miljoen EUR. Dit was volledig toe te schrijven aan de lagere kosten op de thuismarkten, terwijl de kosten van BICS stabiel bleven op jaarbasis.

De onderliggende ebitda van de Proximus Groep voor 2020 bedroeg 1.836 miljoen EUR, 1,8% lager dan in 2019. De impact van COVID-19 op de groepsebitda voor het volledige jaar wordt geraamd op ongeveer -49 miljoen EUR.

Proximus rapporteerde over het volledige jaar 2020 een gecorrigeerde vrije kasstroom van 354 miljoen EUR, inclusief 154 miljoen EUR kasuitstroom in het kader van personeelsgerelateerde transformatieplannen, vooral in het kader van het Fit for Purpose-plan in 2020.

De totale investeringen bedroegen 1 miljard EUR in 2020, waardoor o.a. de uitrol van fiber verder werd versneld tot een totaal van 460.000 aansluitbare woningen en bedrijven

Exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten investeerde Proximus 1 miljard EUR in 2020. Dit lag iets boven de eigen verwachtingen, door de hogere klantgerichte investeringen over de laatste 3 maanden van het jaar, onder meer dankzij het succes van Flex en de groei van fiber- en ICT-projecten.

In lijn met zijn strategie heeft Proximus zijn investeringen in digitalisering, IT-transformatie en fiber in het bijzonder uitgebreid. Tegelijkertijd beperkte het niet-strategische investeringen. Tijdens de laatste 3 maanden van 2020 heeft Proximus zijn fiberuitrol verder opgedreven, waarbij het zijn uitrolsnelheid verhoogde tot gemiddeld 5.000 aansluitbare woningen en bedrijven per week. Zo heeft Proximus in het laatste kwartaal van 2020 nog eens 69.000 woningen en bedrijven van fiber voorzien, waardoor de fibervoetafdruk eind december 2020 uitkwam op 460.000 aansluitbare woningen en bedrijven.

In vergelijking met 2019 daalde de geboekte capex met 27 miljoen EUR door een behoedzaam beheer van de capexenveloppe, inclusief de vertraging van de mobiele investeringen in 2020 in afwachting van het nieuwe radiotoegangsnetwerk van Proximus. De aangekondigde vernieuwing van de apparatuur met Nokia, de leverancier die Proximus heeft geselecteerd voor het radiotoegangsnetwerk, gaat in 2021 van start. Bovendien zijn een aantal investeringsprojecten over hun capexpiek heen of volledig afgerond, zoals Fiber-to-the-Business in grote industriezones.

Vooruitzichten voor 2021

Het jaar 2021 wordt een transformatiejaar voor Proximus, waarin het zijn #inspire2022-strategie verder zal uitvoeren, zoals meegedeeld op de Capital Markets Day van maart 2020.

De mate en de duur van de COVID-19-gerelateerde impact blijven hoogst onzeker voor het komende jaar. Proximus verwacht een geleidelijk herstel van de roamingvolumes in de tweede helft van 2021. Hiermee rekening houdend, zal de onderliggende omzet op de thuismarkten in 2021 naar verwachting dichtbij het niveau van 2020 liggen, dankzij een verdere groei van zijn klantenbasissen voor internet, tv en mobiele postpaid in het Consumer-segment, en door een behoedzaam beheer van de transitie binnen het Enterprise-segment. De verwachting is dat het Wholesale-segment verder de gevolgen zal ondervinden van het afnemende inkomende sms-verkeer, zij het met een neutraal marge-effect op het niveau van de thuismarkten.

Om de fundamenten voor zijn groeitraject te leggen, voorziet de Proximus Groep een aantal bijkomende uitgaven in 2021. Voor zijn activiteiten op de thuismarkten houdt dit verband met fibermigraties en met de IT-transformatie. Bovendien zullen cloudificatie en de uitrol van het gedeelde mobiele netwerk door MWingz leiden tot een hogere opex maar een lagere capex. Tegelijk verwacht Proximus minder kostenvoordelen van COVID-19-gerelateerde maatregelen in vergelijking met 2020. Al deze elementen samen vertegenwoordigen voor de activiteiten van Proximus op zijn thuismarkten een totaal van ongeveer 50 miljoen EUR aan bedrijfskosten. Proximus zal zijn strikte kostenbeheersing voortzetten en zijn kostenbasis structureel verminderen door verdere digitalisering, automatisering en vereenvoudiging van zijn activiteiten. De verwachting is dat de onderliggende groepsebitda in 2021 tussen 1.750 miljoen EUR en 1.775 miljoen EUR zal liggen.

De groepscapex zal volgens de ramingen in 2021 afsluiten in de buurt van 1,2 miljard EUR, met een stijging op jaarbasis als gevolg van de aangekondigde versnelling van de fiberuitrol, met de bedoeling de uitrolsnelheid te verdubbelen ten opzichte van 2020. De stijging houdt ook verband met investeringen in het mobiele netwerk en de IT-transformatie. Voor 2021 verwacht Proximus dat zijn nettoschuld/ebitdaratio onder 1,6X zal blijven, inclusief kapitaalinjecties voor fiber, de overname van de minderheidsbelangen in BICS en de overname van Mobile Vikings, in afwachting van de goedkeuring door de mededingingsautoriteiten.

Guidance metrics
Guidance metric FY20
Actuals
FY21
Guidance
Underlying Domestic revenue € 4,285M Close to the 2020 level
Underlying Group EBITDA € 1,836M € 1,750-1,775M
Capex (excluding Spectrum & football rights) € 1Bn Close to € 1.2Bn
Net debt / EBITDA 1.28X < 1.6X

In het kader van zijn milieu-inspanningen om een echt circulair bedrijf te zijn, wil Proximus 150.000 telefoons inzamelen, 500.000 modems en decoders opknappen en 900 ton koper recycleren in 2021.

Winstuitkering aan de aandeelhouders

Proximus herhaalt zijn voornemen om over het resultaat van 2021 en 2022 een jaarlijks brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren, te beschouwen als ondergrens.

Op 25 februari 2021 verklaarde de Raad van Bestuur van Proximus zich ermee akkoord om aan de Algemene Vergadering van 21 april 2021 voor te stellen aan de Proximus-aandeelhouders een normaal brutodividend van 0,70 EUR per aandeel uit te keren. Inclusief het in december 2020 uitgekeerde interim-dividend brengt dit het totale dividend over het resultaat van 2020 op 1,20 EUR per aandeel.

Coupon 32:
Bruto normaal dividend: 0,70 EUR/aandeel
Nettodividend (uitgaand van 30% roerende voorheffing): 0,49 EUR/aandeel

 • Ex-coupondatum: 28 april 2021
 • Registratiedatum: 29 april 2021
 • Uitbetalingsdatum: 30 april 2021

#inspire2022

Proximus bevestigt zijn ambities in het kader van zijn #inspire2022-strategie om de omzet en de ebitda uit zijn activiteiten op de thuismarkten vanaf 2022 weer te laten groeien. Proximus houdt ook vast aan zijn ambitie voor de indirecte opex voor 2022, nl. een nettovermindering van de indirecte opex met 1% tot 2% CAGR over de driejarige periode 2020-2022. Doordat de digitalisering vroeger dan verwacht voordelen oplevert, werd deze kostendoelstelling al grotendeels bereikt in 2020. Met het oog op het doorvoeren van structurele kostenbesparingen werkt Proximus aan een nieuw programma voor het hele bedrijf waarin het een totale brutokostenbesparing ambieert van ca. 400 miljoen EUR. Ongeveer de helft hiervan wordt weerspiegeld in zijn kostendoelstelling voor 2020-2022. De overige kostenverminderingen die dit programma beoogt, moeten in de periode 2023-2025 worden gerealiseerd.

Outlook
Outlook
Underlying Domestic revenue excl. terminals Grow as of 2022
Domestic Indirect OPEX Reduce by -1% to -2% CAGR over the 3-year period 2020-2022
Gross cost savings About € 400M over 2020-2025 of which about roughly half over 2020-2022
Underlying Domestic EBITDA Grow as of 2022

Financiële resultaten Q4