Financiële resultaten van de Proximus Groep - Eerste kwartaal 2021

De Proximus Groep start het jaar met aanhoudend commercieel succes, vooral voor aanbiedingen met een hogere waarde, en versnelt zijn fiberuitrol

  • Aanhoudend sterke klantengroei, vooral in het hoge waardesegment: +37.000 mobiele postpaidkaarten, +12.000 internet- en +13.000 tv-abonnementen.
  • Klantenbasis voor fiber in het Consumer-segment uitgebreid met 12.000 klanten tot 77.000 eind maart 2021.
  • Versnelde fiberuitrol: +73.000 woningen aansluitbaar op fiber, voetafdruk van bijna 9% van de gebouwen.
  • Onderliggende omzet op de thuismarkten 1,7% lager op jaarbasis, vooral als gevolg van residuele effecten van COVID-19.
  • Totale onderliggende groepsebitda van 446 miljoen EUR, 3,9% lager dan het jaar voordien.
  • Stevige genormaliseerde vrije kasstroom van 143 miljoen EUR, incl. investeringen in fiber en kapitaalinjectie in Fiberklaar.
  • Proximus herbevestigt zijn jaarvooruitzichten voor 2021.

Highlights Q1 2021

"We hebben onze #inspire2022-strategie in sneltempo verder uitgevoerd, met een versnelling van onze fiberuitrol, aanhoudend goede commerciële prestaties en een goed beheer van de transformatie in ons Enterprise-segment.

Het is meer dan een jaar geleden dat in België de eerste lockdownmaatregelen werden genomen en ik ben zeer trots dat Proximus er bij elke stap van dit moeilijke traject in geslaagd is een bijdrage te leveren en een belangrijke rol te spelen voor de Belgische samenleving. We behouden vanzelfsprekend onze gerichte Covid-initiatieven ten aanzien van onze klanten en de maatschappij , maar hebben ons in dit kwartaal specifiek gericht op de organisatie van een doeltreffende vaccinatiecampagne. Bij Proximus hadden we het voorrecht om in de frontlinie te staan en de vaccinatiecentra te voorzien van connectiviteit, IT-support en geavanceerde IoT-oplossingen om de temperatuur van de vaccins te monitoren. Nu de vaccinatiecampagne gestaag versnelt, kijken we uit naar een geleidelijke terugkeer naar een nieuw normaal.

Wanneer we terugblikken op het eerste kwartaal, zien we dat onze producten en diensten het commercieel nog altijd zeer goed doen. In een zeer concurrentiële context zijn we erin geslaagd de klantenbasissen voor onze voornaamste telecomdiensten sterk te doen groeien en stellen we vast dat vooral onze aanbiedingen met een hogere waarde het goed doen. Eerst en vooral bleef onze klantenbasis voor tv groeien: in de eerste drie maanden van het jaar kwamen er 13.000 tv-abonnementen bij. Daarenboven groeide onze convergente klantenbasis met 21.000 klanten aan tot een totaal van 1.145.000. Deze klanten vertegenwoordigen een hoger dan gemiddelde ARPC en een lagere churn. Deze resultaten tonen het succes aan van ons Flex-aanbod (+160.000 abonnementen in het eerste kwartaal van 2021), waarbij de daling voor vaste spraak wordt gecompenseerd door andere diensten met toegevoegde waarde. Ten slotte wordt fiber steeds relevanter als verkoopargument, waardoor we ook klanten met een hogere waarde kunnen aantrekken. Het aantal Consumer-klanten dat intekende op een van onze fiberaanbiedingen steeg in de eerste drie maanden van het jaar met 12.000.

We zijn goed op dreef om onze ambitie waar te maken het beste gigabitnetwerk voor België te bouwen. In het eerste kwartaal van 2021 hebben we 73.000 woningen en bedrijven op fiber aangesloten, een verdubbeling van het volume van vorig jaar, en eind maart telden we 533.000 aansluitbare woningen en bedrijven. Met de oprichting van Fiberklaar, een nieuwe onderneming in handen van EQT Infrastructure en Proximus, zitten we volledig op schema om onze ambitie te concretiseren tegen 2028 in heel België 4,2 miljoen woningen en bedrijven van fiber te voorzien.

Wat ons Enterprise-segment betreft, blijven we de vaste en mobiele telecomactiviteiten zorgvuldig beheren. Door de balans tussen volume en tarieven goed af te wegen, zijn we erin geslaagd de structurele tegenwind waarmee de traditionele diensten kampen, te matigen. De omschakeling naar convergente telecom-ICT-diensten verloopt volgens plan en we zagen in het eerste kwartaal van 2021 onze beheerde en consultancydiensten groeien. Daarnaast zetten we onze B2B-transformatie-inspanningen voort om de voorkeurspartner te worden voor de digitale transformatie van bedrijven. Meer bepaald lanceerde Proximus een specifiek 5G-cocreatieplatform om professionele klanten te ondersteunen bij het verkennen van het volledige potentieel van deze technologie via specifieke use cases, op een veilige, innovatieve en kostenefficiënte manier.

Onze omzet op de thuismarkten uit Consumer- en Enterprise-diensten steeg als we de omzet uit roaming-out buiten beschouwing laten, die nog steeds te lijden heeft onder de negatieve impact van COVID-19. Buiten de activiteiten op de thuismarkten zette Telesign zijn explosieve groeitraject voort, met een omzetgroei van 43,5% bij een constante wisselkoers.

Globaal zijn onze omzet op de thuismarkten, onze groepsebitda en onze capex in lijn met onze verwachtingen, en we kunnen dan ook met vertrouwen onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2021 bevestigen."

Kerncijfers Q1

Operationele cijfers, in duizendtallen

    Nettoklantenaangroei
in het kwartaal 
Klantenbasis op
einde kwartaal 
    2020 2021 2020 2021 %
Woningen en bedrijven aansluitbaar op fiber   35 73 307 533 73,3 %
Consumer-klanten Convergent 12 21 1.079 1.145 6,1 %
Fiber (geactiveerd) 5 12 44 77 75,1 %
Groep (abonnementen/simkaarten) Internet 1 12 2.090 2.148 2,8 %
TV 1 13 1.641 1.690 2,9 %
Vaste spraak -52 -65 2.349 2.148 -8,6 %
Mobiele postpaid (excl. M2M 30 37 4.133 4.314 4,4 %
M2M 123 173 1.910 2.527 32,3 %
Prepaid -19 -22 691 596 -13,7 %

Financiële cijfers, in Mio Euro

    Q1 2020 Q1 2021 % verschil
Omzet
(onderliggend)
Groep 1.393 1.367 -1,9 %
Thuismarkten 1.103 1.084 -1,7 %
BICS 257 235 -8,7 %
Telesign 58 77 31,6 %
Directe marge
(onderliggend)
Groep 906 894 -1,3 %
Thuismarkten 828 825 -0,4 %
BICS 61 53 -12,3 %
Telesign 19 18 -2,7 %
Kosten 
(onderliggend)
Groep -442 -448 1,4 %
Thuismarkten -400 -407 1,8 %
BICS -33 -31 -6,1 %
Telesign -11 -13 17,0 %
Ebitda 
(onderliggend)
Groep 464 446 -3,9 %
als % van de omzet 33,3 % 32,6 % -0,7 p.p.
Thuismarkten 428 418 -2,4 %
BICS 28 22 -19,7 %
Telesign 8 6 -28,7 %
Ebitda
(gerapporteerd)
  495 460 -7,0 %
Nettowinst   158 123 -22,1 %
Geboekte capex
(excl. spectrum
en voetbalrechten)
  232 225 -2,7 %
Vrije kasstroom
(genormaliseerd)
  152 143 -6,2 %
Nettoschuld
(einde periode)
  -2.038 -2.431 19,3 %

Opmerking

  • De omzet, directe marge, bedrijfskosten en ebitda van de Groep zijn inclusief eliminaties tussen segmenten.
  • De genormaliseerde vrije kasstroom is exclusief de impact van fusies en overnames, maar inclusief kapitaalinjecties voor fiber.
  • De operationele cijfers van de Groep omvatten Consumer, Enterprise, Scarlet, Luxembourg Telco en Wholesale.

Vooruitzichten voor 2021

Op basis van de resultaten van het eerste kwartaal van 2021 en rekening houdend met zijn beste inschatting voor de rest van het jaar, bevestigt Proximus zijn verwachtingen voor het volledige jaar 2021.

Indicator Volledig jaar 2020
Resultaten
Volledig jaar 2021
Vooruitzichten
Q1 2021
Resultaten
Onderliggende omzet op de thuismarkten 4.356 Mio EUR Dicht bij het niveau van 2020 1.084 Mio EUR
Onderliggende Groepsebitda 1.836 Mio EUR 1.750-1.775 Mio EUR 446 Mio EUR
Capex (exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten) 1 miljard EUR Bijna 1,2 miljard EUR 225 Mio EUR
Nettoschuld/ebitda 1.28X < 1.6X niet gerapporteerd

Noot: als gevolg van wijzigingen in de rapportering (zie volledig verslag hieronder) werd de onderliggende omzet op de thuismarkten voor het volledige jaar 2020 aangepast. De verwachtingen voor het volledige jaar 2021 blijven ongewijzigd.

Proximus herhaalt zijn voornemen om over het resultaat van 2021 en 2022 een jaarlijks brutodividend van 1,2 EUR per aandeel uit te keren, te beschouwen als ondergrens.

Kwartaalverslagen financiële dossiers

Printen

Deel dit nieuws via