Distributiecentrum van Proximus krijgt 'Lean & Green 2 stars'-label voor zijn milieu-inspanningen


Na verschillende maanden van werk en berekeningen werd het distributiecentrum van Proximus te Courcelles bekroond met het waardevolle 'Lean & Green 2 stars'-label, dat certificeert dat het zijn CO₂-uitstoot sinds 2015 met 30% heeft teruggedrongen. Hiermee is Proximus het eerste bedrijf in Wallonië dat dit label met 2 sterren in één keer behaalt.

Het 'Lean & Green Europe'-programma wordt in Wallonië sinds 2014 geanimeerd en geïmplementeerd door Logistics in Wallonia. Het is de bedoeling de CO₂-uitstoot op maximaal vijf jaar met minstens 20% te verminderen. Hiertoe stellen de deelnemende bedrijven een 'Lean & Green Europe'-actieplan op dat ten minste 50% van de emissies moet bestrijken nadat de balans werd opgemaakt van de emissies voor vervoer en logistiek. Vervolgens kiezen ze een referentie-eenheid (tonkilometer, laadmeter, pallet, enz.) die hun in staat stelt op passende wijze hun CO₂-uitstoot te berekenen, waarbij vooral rekening wordt gehouden met de evolutie en de groei van hun activiteiten.

Proximus' actieplan op weg naar 'de sterren'

In lijn met het globale duurzaamheidskader van Proximus en de logistieke ambitie om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn, werd met de hulp van Logistics in Wallonia een initiatief gelanceerd om het Lean & Green-label in de wacht te slepen voor het distributiecentrum van Proximus te Courcelles. Zo kon Proximus een reeds bestaand kader gebruiken zonder van nul te moeten beginnen, valoriseren wat al ondernomen werd, de groene ambities afstemmen op de bedrijfsrelevantie en aan de slag gaan met specifieke gegevens van het terrein. Het hoofddoel bestond erin alle aspecten van de verschillende topics te leren kennen en er zeker van te zijn dat de nodige acties worden ondernomen om koolstofneutraal te worden.

Concrete initiatieven om het label in de wacht te slepen

Om het label te bekomen heeft Proximus binnen verschillende domeinen meerdere concrete acties ondernomen. Op energiegebied kan dit worden vertaald in een grotere productie van zonne-energie en het gebruik van meer energie-efficiënte verlichting.

Inzake transport heeft Proximus zijn leveringsschema's geoptimaliseerd, fietsleveringen ingevoerd voor zijn shops te Antwerpen, Gent, Brussel en Luik, en ten slotte, samen met Essers, een proces van vergroening van het voertuigenpark op gang gebracht door het ecologischer en zuiniger te maken.

Proximus heeft ook acties uitgevoerd in verband met herstelling en opknapbeurt die op de site zijn geïntegreerd, voor de toestellen van de klanten (zoals modems, decoders, elektrische voedingen en Wi-Fi Boosters) en mobiele toestellen nu op de site. Het opknappen van toestellen heeft twee voordelen. Eerst en vooral moeten er minder toestellen worden ingevoerd, vooral vanuit Azië, en anderzijds wordt de productie van toestellen beperkt doordat opgeknapte toestellen opnieuw in de distributieketen worden opgenomen.

Ten slotte heeft Proximus initiatieven genomen op het gebied van de verpakking. Producten worden als dusdanig naar de klant gestuurd om oververpakking in karton zoveel mogelijk te vermijden.