Financiële resultaten van de Proximus Groep - Tweede kwartaal 2021

De Proximus Groep zet sterke commerciële resultaten neer, met een terugkeer naar omzetgroei in het tweede kwartaal, en bevestigt zijn jaarverwachtingen

 • Aanhoudend sterke groei van het aantal abonnees in Q2 '21: +48.000 voor mobiel, +10.000 voor internet en +12.000 voor tv.
 • Versnelde groei van de klantenbasis voor fiber in het Consumer-segment met 14.000 extra klanten in Q2, tot een totaal van 90.000 eind juni.
 • Versnelde fiberuitrol: 89.000 extra woningen en bedrijven aansluitbaar, goed voor een totaal van 621.000. Voetafdruk boven 10% van alle Belgische woningen en bedrijven.
 • Onderliggende omzet op de thuismarkten van 1.080 miljoen EUR, 2,4% hoger op jaarbasis.
 • De omzet van Telesign bleef groeien met dubbele cijfers, +22,5% in Q2 bij een constante wisselkoers.
 • BICS zag zijn kwartaaltrend opmerkelijk verbeteren t.o.v. de geannualiseerde negatieve effecten van COVID-19; de omzet in Q2 steeg met 2,5%.
 • Totale onderliggende groepsebitda van 459 miljoen EUR, 3,7% lager dan het jaar voordien.
 • Stevige genormaliseerde vrije kasstroom van 262 miljoen EUR over het eerste semester.
 • Mobile Vikings is sinds juni geïntegreerd in de Proximus Groep.
 • Jaarverwachtingen voor 2021 bevestigd.

Highlights Q2 2021

 

 

"Dankzij de aanhoudend sterke klantengroei zijn we goed op weg om onze jaarvooruitzichten waar te maken.

Ter inleiding van deze kwartaalresultaten wil ik even terugblikken op de recente verwoestende overstromingen in België. Mijn gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en hun families in de getroffen gebieden. Tegelijkertijd stond ik versteld van de inzet van vele Proximus-collega's de voorbije twee weken. Deze gebeurtenissen hebben eens te meer duidelijk gemaakt welke belangrijke maatschappelijke rol wij spelen, in de eerste plaats via onze infrastructuur en de connectiviteit die deze biedt, maar ook meer algemeen als essentieel onderdeel van het Belgische socio-economische weefsel. De voorbije twee weken hebben ons ook levendig herinnerd aan onze kwetsbaarheid ten opzichte van het klimaat en aan de relevantie van onze duurzaamheidsambitie als onderdeel van onze #inspire2022-strategie.

Terugblikkend op het tweede kwartaal zagen we dat onze producten en diensten het zeer goed bleven doen. In een zeer concurrentiële context hebben we onze belangrijkste klantenbasissen eens te meer laten aangroeien. Dit geldt vooral voor de premiumsegmenten van de markt, zoals blijkt uit de flinke groei van onze tv-klantenbasis met 12.000 abonnementen. Ook voor mobiel sloten we opnieuw een sterk kwartaal af, met 48.000 extra postpaidabonnementen. Deze resultaten illustreren de sterke mobiele groei voor Enterprise en het aanhoudende succes van Flex, dat nu al 619.000 abonnees telt. In het Consumer-segment groeide onze convergente klantenbasis in het tweede kwartaal aan met 18.000 klanten, die een hoger dan gemiddelde ARPC vertegenwoordigden.

We kregen groen licht van de Belgische mededingingsautoriteit en het verheugt mij Mobile Vikings te mogen verwelkomen in de Proximus-familie. Mobile Vikings is het toonaangevende merk voor de digitale adepten in België en vormt een perfecte aanvulling op het aanbod van Scarlet en Proximus.

Onze versnelde fiberuitrol verloopt volgens plan. In het tweede kwartaal werden er wekelijks gemiddeld 7.400 woningen en bedrijven aangesloten, waardoor we 89.000 bijkomende woningen en bedrijven van fiber hebben voorzien, goed voor een dekkingsgraad van iets meer dan 10%. De superioriteit van fiber werd in juni duidelijk aangetoond met een wereldrecord van 25 Gbps in Antwerpen, en dit vertaalt zich ook in het aantal klanten. In het tweede kwartaal van 2021 hebben 14.000 nieuwe residentiële klanten ingetekend op een van onze fiberaanbiedingen, wat het aantal Consumer-klanten voor fiber eind juni 2021 op 90.000 brengt.

Ik ben blij dat ons partnerschap met Eurofiber voor het zuidelijke deel van België werd goedgekeurd door de Europese autoriteiten, zoals gisteren werd aangekondigd. De pas opgerichte joint venture Unifiber zal tegen 2028 minstens 500.000 woningen en bedrijven van fiber voorzien. Nu onze twee partnerschappen voor fiber operationeel zijn en we onze eigen fiberuitrol versnellen, zitten we goed op schema om onze ambitie waar te maken en tegen 2028 in totaal 4,2 miljoen woningen en bedrijven in België van fiber te voorzien.

Ons Enterprise-segment slaagt er dan weer in de lopende transformatie in goede banen te leiden, en de impact ervan wordt gecompenseerd door de aanhoudend sterke resultaten van de telecomdiensten. Specifiek voor ICT biedt de grotere digitale adoptie structurele kansen. Hierbij denken we vooral aan cloud, beveiliging, IoT en diensten rond samenwerking. In die context zorgen onze convergente telco-ICT-oplossingen en ons opkomend end-to-end dienstenaanbod voor een stijgend aandeel van de omzet uit ICT-diensten, waarvan de marge hoger ligt.

Buiten onze activiteiten op de thuismarkten kende Telesign opnieuw een sterke omzetgroei en noteerde het een stijging van 22,5% bij een constante wisselkoers, dankzij zowel programmeerbare communicatie als digitale identiteitsdiensten. Het tweede kwartaal werd afgesloten met een goed gevuld orderboek, dat de basis zal zijn voor een verdere omzetgroei met dubbele cijfers in de tweede helft van het jaar.

Nu het effect van COVID-19 op het wereldwijde reisverkeer is geannualiseerd, kunnen we voor ons segment BICS een opmerkelijke trendverbetering vaststellen ten opzichte van de vorige kwartalen. Vooral de omzet uit de kerndiensten van BICS kende een sterke stijging ten opzichte van een jaar voordien, dankzij een stevige groei van Application-to-Person-berichten en cloudcommunicatie, zowel in de telecom- als de digitale bedrijvenmarkt.

Algemeen gezien zijn we zeer tevreden over onze strategische vooruitgang en de financiële resultaten die we tot nu toe in 2021 hebben geboekt. Voor de rest van het jaar bestaat er nog steeds enige onzekerheid over de snelheid van het herstel nadat de beperkingen in het kader van COVID-19 zijn opgeheven. Ondanks deze onzekerheid hebben we er vertrouwen in dat we onze jaarverwachtingen voor 2021 zullen kunnen waarmaken, meer bepaald een onderliggende omzet op de thuismarkten dicht bij het niveau van 2020, een onderliggende groepsebitda tussen 1.750 en 1.775 miljoen EUR, en een capex, exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten, van bijna 1,2 miljard EUR, dit alles op organische basis. Het niveau van de nettoschuld/ebitda zal naar verwachting onder 1,6X blijven."

Kerncijfers

Operationele cijfers, in duizendtallen

    Nettoklantenaangroei in het kwartaal  Klantenbasis op einde kwartaal
    2020 2021 % 2020 2021 %
Woningen en bedrijven
aansluitbaar op fiber
  39 89   346 621 79,6 %
Consumer-klanten Convergent 12 18   1.091 1.163 6,6 %
Fiber (geactiveerd) 5 14   49 90 84,7 %
Group
(abonnementen/
simkaarten)
Internet 19 10   2.108 2.158 2,4 %
TV 11 12   1.652 1.702 3,0 %
Vaste spraak -22 -49   2.327 2.099 -9,8 %
Mobiele Postpaid
(uitgez. M2M)
45 48   4.178 4.553 9,0 %
M2M 175 507   2.085 3.033 45,5 %
Prepaid -36 -11   655 728 11,3 %

Financiële cijfers (miljoen EUR)

  2e kwartaal 1e semester
    2020 2021 % verschil 2020 2021 % verschil
Groepsomzet
(onderliggend)
Groep 1.330 1.370 3,0 % 2.723 2.737 0,5 %
Thuismarkten 1.054 1.080 2,4 % 2.158 2.164 0,3 %
BICS 236 242 2,5 % 493 477 -3,3 %
Telesign 68 77 12,8 % 126 154 21,4 %
Directe marge
(onderliggend)
Groep 880 890 1,1 % 1.786 1.784 -0,2 %
Thuismarkten 808 819 1,4% 1.636 1.644 0,5 %
BICS 56 55 -1,3 % 117 109 -7,0 %
Telesign 20 18 -11,1 % 39 37 -7,0 %
Kosten
(onderliggend)
  -403 -430 6,7 % -845 -878 3,9 %
Thuismarkten -366 -390 6,4 % -766 -797 4,0 %
BICS -31 -30 -4,5 % -64 -60 -5,3 %
Telesign -10 -15 39,9 % -21 -27 28,2 %
EBITDA
(onderliggend)
Groep 477 459 -3,7 % 941 905 -3,8 %
als % van de omzet 35,9 % 33,5 % -2,3 p.p. 34,6 % 33,1 % -1,5 p.p.
Thuismarkten 442 430 -2,7 % 870 848 -2,6 %
BICS 25 26 2,6 % 53 48 -9,1 %
Telesign 10 4 -63,8 % 18 9 -48,1 %
EBITDA van de Groep
(gerapporteerd)
  501 476 -5,0 % 996 936 -6,0 %
Nettowinst   150 118 -21,4 % 308 241 -21,8 %
Geboekte capex
(excl. spectrum en
voetbalrechten)
  187 272 45,6 % 418 497 18,9 %
Vrije kasstroom
(genormaliseerd)
  102 119 17,1 % 254 262 3,1 %
Nettoschuld
(einde periode)
  n.r. n.r.   -2.289 -2.673 -16,8 %

Noot

 • De omzet, directe marge, bedrijfskosten en ebitda van de Groep zijn inclusief eliminaties tussen segmenten.
 • De genormaliseerde vrije kasstroom is exclusief de impact van fusies en overnames, maar inclusief kapitaalinjecties voor fiber.
 • Mobile Vikings is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekeningen van de Proximus Groep als een volledig geconsolideerd filiaal sinds 1 juni 2021. Deze transactie beïnvloedt de vergelijkbaarheid van de cijfers voor de huidige periode met die van het jaar voordien. Waar relevant verwijzen de opmerkingen in het verslag naar de organische variantie.
 • Het mobiele park omvat klanten die op 1 juni 2021 werden verworven in het kader van de overname van Mobile Vikings, waardoor de klantenbasis voor mobiele postpaid aangroeide met 191.000 klanten en die voor prepaid met 144.000.

Vooruitzichten voor 2021 en winstuitkering aan de aandeelhouders

Op basis van de resultaten van het eerste semester en rekening houdend met zijn beste inschatting voor de rest van het jaar, alsook met de aanhoudende onzekerheid over COVID-19, bevestigt Proximus zijn verwachtingen voor 2021 op organische basis, m.a.w. exclusief de bijdrage van Mobile Vikings.

Indicator Volledig jaar 2020
Resultaten
Volledig jaar 2021
Vooruitzichten
Q2'21
YTD-resultaten
(excl. Mobile Vikings)
Onderliggende omzet op de thuismarkten 4.356 miljoen EUR Dicht bij het niveau van 2020 2.160 miljoen EUR
Onderliggende Groepsebitda 1.836 miljoen EUR 1.750-1.775 miljoen EUR 904 miljoen EUR
Capex (exclusief Spectrum & voetbaluitzendrechten)  1 miljard EUR Bijna 1,2 miljard EUR 497 miljoen EUR
Nettoschuld / ebitda 1,28X < 1,6X niet gerapporteerd

Noot

 • Als gevolg van wijzigingen in de rapportering (zie volledig verslag) werd de onderliggende omzet op de thuismarkten voor het volledige jaar 2020 overeenkomstig aangepast. De verwachtingen voor het volledige jaar 2021 blijven ongewijzigd.

Proximus herhaalt zijn voornemen om over het resultaat van 2021 en 2022 een jaarlijks brutodividend van 1,2 EUR per aandeel uit te keren, te beschouwen als ondergrens.

Printen

Deel dit nieuws via