Financiële resultaten van de Proximus Groep – Vierde kwartaal en volledig jaar 2021

Proximus blijft in het derde kwartaal zijn belangrijkste klantenbasissen uitbreiden en verwacht het jaar af te sluiten met een groepsebitda tussen het midden en de bovengrens van zijn guidance

 • Sterk commercieel kwartaal voor mobiele postpaid, met 58.000 extra kaarten en voor fiber, met 14.000 bijkomende klanten.
 • Convergente klantenbasis groeide aan met 11.000, waardoor de convergentieratio steeg tot 62,5%.
 • Uitbreiding van de fiberuitrol tot een totaal van 686.000 woningen en bedrijven, waardoor de voetafdruk boven de 11% van het totale aantal woningen en bedrijven uitkwam.
 • Onderliggende omzet op de thuismarkten van 1.085 miljoen EUR, 0,8% lager op jaarbasis.
 • De omzet van TeleSign bleef groeien met dubbele cijfers: +22,1% in Q3, +21,4% bij een constante wisselkoers.
 • BICS zag zijn omzet stijgen voor alle productgroepen, totale omzet in Q3 nam met 12,6% toe.
 • Totale onderliggende groepsebitda van 457 miljoen EUR, 2,6% lager dan het jaar voordien.
 • Stevige genormaliseerde vrije kasstroom van 408 miljoen EUR over de eerste negen maanden.
 • De groepsebitda voor het volledige jaar 2021 zal naar verwachting tussen het midden en de bovengrens van de guidance liggen.
 • De Raad van Bestuur keurde de uitkering van een interim-dividend van 0,5 EUR per aandeel goed, uit te betalen in december 2021.

Highlights Q3 2021

Met de resultaten van het derde kwartaal zijn we goed op weg om onze jaarambities waar te maken, met een organische groepsebitda die naar verwachting tussen het midden en de bovengrens van onze guidance zal liggen.

Proximus speelt al jaren een zeer belangrijke maatschappelijke rol, via zijn netwerken, zijn steun aan België in tijden van crisis en zijn engagement voor een klimaatneutrale planeet. In deze optiek heeft Proximus zich aangesloten bij de European Green Digital Coalition, met de bedoeling tegen 2040 koolfstofneutraal te worden, 10 jaar eerder dan vooropgesteld door het akkoord van Parijs. Dit is slechts één voorbeeld van de stappen die we bij Proximus zetten om de klimaatambities in onze strategie waar te maken. Dit wordt nog relevanter nu we geconfronteerd worden met de gevolgen van de klimaatverandering, zoals de zware overstromingen die deze zomer het zuiden van het land hebben getroffen. Ik ben trots op onze technische teams op het terrein en op onze supportteams, die dag en nacht in zeer moeilijke omstandigheden hebben gewerkt om onze infrastructuur in de getroffen gebieden te herstellen, zodat de klanten hun familie en vrienden weer konden bereiken.

Commercieel gezien hebben onze mobiele activiteiten op de thuismarken een sterke groei gekend, met 58.000 extra mobiele kaarten in het derde kwartaal. Zowel voor internet als voor tv zagen we onze klantenbasis aangroeien met 5.000 abonnementen. Het lagere tempo in vergelijking met de vorige kwartalen was vooral het gevolg van een lagere klantenrotatie en van de zware overstromingen, terwijl de globale, door de klant geïnitieerde churn daalde ten opzichte van het jaar voordien. We bleven het goed doen in de Consumer-segmenten met hogere waarde, zoals blijkt uit onze convergente aanbiedingen en fiberaanbiedingen. Tegen eind september waren in totaal 104.000 gezinnen ingegaan op één van onze fiberaanbiedingen, waarvan 14.000 nieuwe fiberabonnees in het derde kwartaal. We verwachten een groeiend succes naarmate de fiberuitrol blijft versnellen.

Ons fiberprogramma vordert zeer goed: 65.000 bijkomende nieuwe woningen en bedrijven werden aangesloten op fiber. Dit brengt ons op een totaal van 686.000, goed voor een dekkingsgraad van meer dan 11% van België. In overeenstemming met ons ambitieuze plan trekken we onze capaciteit verder op om, éénmaal op kruissnelheid, elk jaar tien procent van het land van fiberdekking te voorzien. Nu de twee joint ventures Fiberklaar en Unifiber in 6 steden met de bouwwerken van start zijn gegaan, zitten we goed op schema om tegen 2028 minstens 70% van de Belgische woningen en bedrijven van fiber te voorzien.

Op de professionele markt heeft onze Enterprise-businessunit goed stand gehouden. Ondanks intense concurrentie steeg onze omzet uit mobiele B2B-diensten met 2,9% dankzij een groeiend volume en een beheerste daling van de ARPU. De transformatie naar convergente ICT-diensten wordt in sneltempo verdergezet, waarbij in dit kwartaal een stijgende omzet uit IT-diensten met een hogere marge werd opgetekend. In de toekomst verwachten we onze concurrentiële aanbiedingen verder te versterken, onder meer door ons recente strategische cloudpartnerschap met HCL.

De onderliggende omzet op de thuismarkten daalde met 0,8% ten opzichte van het jaar voordien. De daling bleef beperkt dankzij aanhoudend sterke operationele prestaties en door de integratie van Mobile Vikings in de Proximus Groep. Deze daling was vooral gelinkt aan omzet met een lage marge uit interconnectie en ICT, die te wijten is aan vertragingen in de wereldwijde levering van hardware. Bovendien is het spraakverkeer, zoals verwacht, voor zowel particulieren als bedrijven teruggevallen na het ongewoon hoge niveau in 2020.

BICS heeft een sterk derde kwartaal achter de rug, met een omzetgroei van 12,6%. De omzet uit de kerndiensten van BICS steeg aanzienlijk dankzij hoge A2P-volumes in combinatie met een gunstige mix van bestemmingen, hetgeen de variabele aard van dit deel van de activiteiten van BICS weerspiegelt. We zagen ook dat het internationale reisverkeer weer op gang kwam, vooral binnen EURopa, en een sterk succes voor cloudcommunicatiediensten. In combinatie met een voortdurende kostenbeheersing leidde dit tot een stijging van de ebitda met 15,8%.

TeleSign heeft opnieuw een sterk verkoopkwartaal achter de rug, met een omzetstijging van 22,1%. De groei was te danken aan beide businesslijnen: programmeerbare communicatie en digitale identiteitsdiensten. Het derde kwartaal van 2021 werd afgesloten met sterke prestaties dankzij recent afgesloten contracten, die de rest van het jaar een omzetgroei met dubbele cijfers zullen blijven ondersteunen.

Algemeen gezien ben ik zeer tevreden over onze resultaten en over de strategische vooruitgang die we in de eerste negen maanden van het jaar hebben geboekt. Financieel zit de organische onderliggende omzet op de thuismarkten in grote mate op schema, terwijl we onze internationale activiteiten sterk hebben laten doorgroeien. We blijven toezien op de wereldwijde tekorten in de toeleveringsketen, die een impact kunnen hebben op de omzet uit producten en toestellen, met lage marge. Daarnaast blijven we sterk focussen op ons bedrijfsbrede kostenverminderingsprogramma, waardoor we goed op weg zijn om tegen eind 2025 een brutobesparing van 400 miljoen EUR te realiseren. We hebben er dan ook vertrouwen in dat we onze ebitdavooruitzichten zullen waarmaken, met een organische onderliggende groepsebitda die tussen het midden en de bovengrens van onze guidance zal liggen. Rekening houdend met de gunstige evolutie van onze fiberuitrol bevestigen we onze verwachting dat we 2021 zullen afsluiten met een capex van bijna 1,2 miljard EUR, exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten.

Als laatste punt ben ik blij te kunnen aankondigen dat de Raad van Bestuur de uitkering van een interim-dividend van 0,50 EUR per aandeel heeft goedgekeurd, uit te betalen in december 2021.

Kerncijfers

Operationele cijfers, in duizendtallen

    Nettoklantenaangroei in het kwartaal Klantenbasis op einde kwartaal
    2020 2021 % 2020 2021 %
Woningen en bedrijven
aansluitbaar op fiber     
  45

65

  391 686 75,4%
Consumer-klanten Convergent 16 11   1.107 1.174 6.1%
Fiber (geactiveerd) 8 14   56 104 84,7%
Groep (abonnementen/simkaarten) Internet 14 5   2.122 2.163 1,9%
TV 11 5   1.663 1.707 2,6%
Vaste spraak -54 -50   2.273 2.049 -9,9%
Mobiele postpaid (uitgez, M2M) 57 58   4.234 4.611 8,9%
M2M 106 165   2.192 3.198 45,9%
Prepaid -16 -20   639 709 10,9%

Financiële cijfers (miljoen EUR)

  3e kwartaal Op jaarbasis
    2020 2021 % verschil 2020 2021 % verschil
Groepsomzet
(onderliggend)
Groep 1.368 1.400 2,4% 4.091 4.137 1,1%
Thuismarkten 1.094 1.085 -0,8% 3.251 3.250 0,0%
BICS 234 263 12,6% 727 740 1,8%
TeleSign 71 87 22,1% 198 241 21,7%
Directe marge van de Groep
(onderliggend)
  899 895 -0,5% 2.686 2.679 -0,3%
Thuismarkten 827 819 -1,0% 2.464 2.463 0,0%
BICS 56 60 7,2% 173 169 -2,4%
TeleSign 19 20 4,6% 58 57 -3,2%
Kosten van de Groep
(onderliggend)
Groep -430 -438 1,7% -1.275 -1.316 3,2%
Thuismarkten -389 -395 1,4% -1.156 -1.191 3,1%
BICS -32 -32 0,7% -96 -92 -3,3%
TeleSign -12 -15 22,0% -34 -42 25,9%
Groepsebitda
(onderliggend)
Groep 469 457 -2,6% 1.410 1.362 -3,4%
als % van de omzet 34,3% 32,6% -1,7 p,p, 34,5% 32,9% -1,5 p,p,
Thuismarkten 438 424 -3,2% 1.308 1.272 -2,8%
BICS 24 28 15,8% 77 76 -1,3%
TeleSign 7 5 -28,1% 25 14 -42,7%
Groepsebitda
(gerapporteerd)
  490 466 -4,9% 1.486 1.403 -5,6%
Nettowinst   160 116 -27,4% 469 358 -23,7%
Geboekte capex
(excl. spectrum en
voetbaluitzendrechten)
  210 239 13,8% 628 736 17,2%
Vrije kasstroom
(genormaliseerd)
  253 146 -42,2% 507 408 -19,5%
Nettoschuld
(einde periode)
  n.r. n.r.   -2.041 -2.526 -23,8%

Opmerkingen

 • De omzet, directe marge, bedrijfskosten en ebitda van de Groep zijn inclusief eliminaties tussen segmenten.
 • De genormaliseerde vrije kasstroom is exclusief de impact van fusies en overnames, maar inclusief kapitaalinjecties voor fiber.
 • Mobile Vikings is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekeningen van de Proximus Groep als een volledig geconsolideerd filiaal sinds 1 juni 2021. Deze transactie beïnvloedt de vergelijkbaarheid van de cijfers voor de huidige periode met die van het jaar voordien. Waar relevant verwijzen de opmerkingen in het verslag naar de organische variantie.
 • Het mobiele park omvat klanten die op 1 juni 2021 werden verworven in het kader van de overname van Mobile Vikings, waardoor de klantenbasis voor mobiele postpaid aangroeide met 191.000 klanten en die voor prepaid met 144.000.

Vooruitzichten voor 2021 en winstuitkering aan de aandeelhouders

Proximus heeft de eerste negen maanden van het jaar afgesloten met een organische onderliggende omzet op de thuismarkten die in grote mate op schema zit, maar blijft toezien op het wereldwijde tekort aan halfgeleiders dat een verdere negatieve impact zou kunnen hebben op de omzet uit de verkoop van toestellen en ICT-hardware. Aangezien het hier om omzet met een lage marge gaat, blijft Proximus goed op schema voor zijn organische onderliggende groepsebitda, die naar verwachting tussen het midden en de bovengrens van de vork van 1.750-1.775 miljoen EUR zal liggen.

Rekening houdend met de gunstige evolutie van zijn fiberuitrol bevestigt Proximus zijn verwachting 2021 te zullen afsluiten met een geboekte capex van bijna 1,2 miljard EUR, exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten.

Indicator Volledig jaar 2020
Resultaten
Volledig jaar 2021
Vooruitzichten
Q2'21
YTD-resultaten
(excl. Mobile Vikings)
Onderliggende omzet op de thuismarkten 4.356 miljoen EUR Dicht bij het niveau van 2020 3.230 miljoen EUR
Onderliggende Groepsebitda 1.836 miljoen EUR Tussen midden en bovengrens van vork
1.750-1.775 miljoen EUR
1.358 miljoen EUR
Capex (exclusief Spectrum & voetbaluitzendrechten)  1 miljard EUR Bijna 1,2 miljard EUR 736 miljoen EUR
Nettoschuld / ebitda 1,28X < 1,6X niet gerapporteerd

Noot

 • Als gevolg van wijzigingen in de rapportering (zie volledig verslag, punt 9.1) werd de onderliggende omzet op de thuismarkten voor het volledige jaar 2020 overeenkomstig aangepast. De verwachtingen voor het volledige jaar 2021 blijven ongewijzigd.

Proximus herhaalt zijn voornemen om over het resultaat van 2021 en 2022 een jaarlijks brutodividend van 1,2 EUR per aandeel uit te keren, te beschouwen als ondergrens.

Op 27 oktober 2021 stemde de Raad van Bestuur van Proximus ermee in om de aandeelhouders een interim-dividend van 0,5 EUR bruto per aandeel uit te keren.
Nettodividend (uitgaand van 30% roerende voorheffing): 0,35 EUR/aandeel

Kwartaalverslag - financiële bestanden

Printen

Deel dit nieuws via