Energiebesparingen op weg naar Net Zero

Over één iets bestaat er geen enkele twijfel: klimaatverandering is een van de meest urgente problemen van onze tijd.

We hebben een fundamentele shift nodig in de wereldwijde aanpak van de klimaatverandering om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de doelstellingen van het Akkoord van Parijs tegen 2050 te halen.

In het kader van onze bedrijfsstrategie #inspire2022 speelt Proximus een voortrekkersrol in de groene transitie van België door ernaar te streven om tegen 2030 waarlijk circulair te worden en tegen 2040 een Net Zero CO2 uitstoot te bereiken.

Wij bouwen reeds het beste Gigabit Netwerk voor België, en wij geloven dat het beste Gigabit Netwerk ook een Green Gigabit Netwerk is. De overgang naar hernieuwbare energie is van vitaal belang als we de koolstofuitstoot willen verminderen en de klimaatverandering willen aanpakken. Zoals erkend door RE100, werkt ons netwerk uitsluitend met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Maar dat alleen is niet genoeg.

Het is onze plicht om ons elektriciteitsverbruik waar mogelijk te verminderen.

Ontdek in deze video hoe we onze ecologische voetafdruk minimaliseren door technologische innovatie, netwerkvereenvoudiging en circulaire praktijken.

 

Mobiel netwerk

De alsmaar groeiende vraag naar data zal het mobiel verkeer drastisch doen toenemen, waardoor het van cruciaal belang is dat de verbruikte energie niet met dezelfde trend stijgt. Uit onze prognoses blijkt dat het mobiele verkeer tegen 2026 zal verviervoudigen ten opzichte van het referentiejaar 2020. Dankzij onze geplande energiebesparende initiatieven zullen we die toename van 400% in dataverkeer echter kunnen vertalen naar een toename van het energieverbruik met 'slechts' 40%.

Naast de initiatieven die in de video worden vermeld, combineren wij de RAN-vernieuwing in samenwerking met Nokia en de Mobile Core-modernisering in samenwerking met Ericsson. Op die manier zal Proximus kunnen genieten van een volledig vernieuwd mobiel netwerk dat de stabiliteit en de kwaliteit van de mobiele connectiviteit garandeert en tegelijk de impact op het milieu minimaliseert.

Vast Netwerk

We hebben de ambitie om tegen 2028 minstens 70% van de Belgische woningen en bedrijven te hebben aangesloten op Fiber. Om deze versnelde uitrol van Fiber in heel België te verwezenlijken, werken we samen met netwerkpartners, Fiberklaar (Vlaanderen) en Unifiber (Wallonië). Zodra meer dan 50% van de huizen en bedrijven aangesloten zijn, zullen we in staat zijn om een netwerkefficiëntie van 75% te bereiken tegenover een vertienvoudiging van de verkeerssnelheid.

We zijn op weg naar Net Zero en een Green Gigabit Network.

Geïnteresseerd in dit onderwerp?

Printen

Deel dit nieuws via