Bouwen aan een circulaire onderneming met net zero CO2-uitstoot begint bij het inkoopbeleid

Doe jij het licht uit als je weggaat? Ja? Bravo! Het milieu en je portemonnee zullen je dankbaar zijn. Maar wat als je zegt aan je vrienden hetzelfde te doen? En zij zeggen het aan hun vrienden, en zo verder? Het goede voorbeeld geven kan een katalysator zijn voor verandering, en in mijn werk bij Procurement is dat een zaak waarmee ik dagelijks bezig ben. Wat kunnen we op het vlak van aankoop veranderen om mee te bouwen aan een circulaire onderneming met net zero CO2-uitstoot? Het antwoord: iedereen aan boord krijgen.

Karl Cuveele
Group Procurement Department Lead
Mijn LinkedIn-profiel

In 2021 is Proximus toegetreden tot de Europese Green Deal Coalition en heeft het zich ertoe verbonden om tegen 2040 een net zero CO2-uitstoot te bereiken. Daarnaast is het onze ambitie een echt circulair bedrijf te worden, zero waste te zijn en 100% hernieuwbare energie te gebruiken tegen 2030. Dat doel kunnen we niet alleen halen. Het is van cruciaal belang dat we onze leveranciers meekrijgen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen en de overstap naar circulariteit te maken.

Als we een grootschalige impact willen creëren, moeten bedrijven als het onze nieuwe normen stellen. Dat ik daartoe in mijn functie als Group Procurement Department Lead bij Proximus kan bijdragen, motiveert me elke dag weer. Met een koopkracht van om en bij de 2,5 miljard euro per jaar zijn we immers een van de grootste spelers in België - en we kopen alles, van mobiele en vaste netwerken, toestellen, auto's, gebouwen en energie tot consultancy- en contactcenterdiensten. De vraag is dus: hoe krijgen we iedereen aan boord?

Screening van leveranciers

Onze eerste stappen hebben we al in 2012 gezet, toen we ons aansloten bij de JAC - een wereldwijd initiatief van telecomoperatoren - om samen gemeenschappelijke leveranciers en hun inspanningen op het vlak van mensenrechten, sociale, arbeids- en milieunormen te auditen. Samen hebben we tot nu toe meer dan 1250 leveranciers wereldwijd gescreend, en dat aantal blijft stijgen. Ons streefdoel is dat tegen 2025 75% van onze leveranciers een positieve MVO-rating hebben (evaluaties en audits).

Terwijl de focus van het initiatief aanvankelijk bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) lag, hebben we onze aandacht steeds meer verlegd naar duurzaamheid, zodat we een duurzame toeleveringsketen kunnen garanderen om aan onze eigen maatschappelijke engagementen tegemoet te komen.

Sourcing voor duurzaamheid

De duurzaamheidscomponent telt voor 20% bij de aanbestedingen die we uitschrijven en zal nog aan belang winnen met de nieuwe wetgeving die op stapel staat. Het juiste duurzame en circulaire product kiezen maakt deel uit van de dagelijkse opdrachten waar we samen met onze interne contactpersonen voor staan. Op die manier willen we ervoor zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen.

Intentieverklaringen van onze leveranciers

Een ander voorbeeld is ons Manifest, dat we ongeveer twee jaar geleden gelanceerd hebben. De bedoeling is dat we onze leveranciers een intentieverklaring laten ondertekenen omtrent de initiatieven die ze gaan nemen om duurzamer te worden. Een aantal van onze grootste leveranciers - bijvoorbeeld techbedrijven als Cisco en Nokia - doen het in dit opzicht al beter dan wij. Met lokale partners staan we vaak nog in een beginstadium, dus daar kunnen we verandering echt aanmoedigen. Tot nu toe hebben bijna 80 belangrijke leveranciers ons Manifest ondertekend, wat meer dan 50% van onze koolstofvoetafdruk bij leveranciers vertegenwoordigt.

De stap naar echt engagement

Onze volgende stap is een Supplier Engagement Program. Hier gaan we van een intentieverklaring naar echt engagement. Hoe gaan onze leveranciers deze circulaire manifesten omzetten in concrete acties? Wat zijn de KPI's en doelstellingen? Het is een echt samenwerkingsverband, waarbij we samen met hen vastleggen wat we zullen doen, tegen wanneer, en hoe.

We zien nu al dat onze initiatieven geweldige resultaten opleveren. Voor onze nieuwe Wi-Fi 6 Internet Box hebben we voor verschillende aspecten zeer nauw samengewerkt met onze leveranciers: van het ontwerp van het product tot de verpakking. De toestellen zelf zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal, zijn eenvoudig te hergebruiken, op te knappen of te recycleren en maken minimaal gebruik van verpakking en grondstoffen. Daarnaast zijn ze uitgerust met efficiëntere technologie, waardoor hun energieverbruik ongeveer 24% lager ligt dan dat van de vorige generatie.

Nu we steeds meer leveranciers aan boord krijgen, ben ik enthousiast over onze volgende stappen. Eén ding is zeker: er is nog heel wat werk aan de winkel. We moeten gewoon vooruit blijven kijken.

Geïnteresseerd in dit onderwerp?

Afdrukken

Deel dit nieuws via