Financiële resultaten van de Proximus Groep – Derde kwartaal 2022

Proximus blijft sterke resultaten boeken in het derde kwartaal en groeit zowel op de thuismarkten als internationaal

  • De onderliggende omzet van de Proximus Groep steeg met 7,8% op jaarbasis, de onderliggende groepsebitda met 0,6% op jaarbasis.
  • Het derde kwartaal leverde aanhoudend sterke commerciële prestaties op.
  • De fiberstrategie werd verder opgeschaald: dekkingsgraad van 19% van de bevolking en 220.000 geactiveerde fiberlijnen eind september '22.
  • Stijging op de thuismarkten van de omzet met 3,6% en van de onderliggende ebitda op de thuismarkten met 0,4%.
  • De internationale activiteiten van Telesign en BICS tekenden allebei een groei met twee cijfers op in het derde kwartaal, met voor BICS een omzetgroei met 16,4% en een groei van de directe marge met 17,6%. Voor Telesign was dit respectievelijk +44,0% en +40,1%.
  • De vooruitzichten voor de omzet op de thuismarkten exclusief toestellen worden opgetrokken tot 'ongeveer +2% op jaarbasis'; de groepsebitda zal naar verwachting in de bovenste vork van de vooruitzichten (‘groei tot 1% op jaarbasis’) uitkomen.
  • Interim-dividend van 0,50 EUR per aandeel goedgekeurd, uit te keren op 9 december 2022.

Highlights Q3 2022

Gesteund door zowel het binnenlandse als het internationale segment heeft de Proximus Groep een sterke omzetgroei van 7,8% neergezet. We slagen erin de kostenstijgingen door inflatie te beperken en onze omzet op de thuismarkten en groepsebitda zijn hoger dan verwacht, waardoor we onze jaarvooruitzichten naar boven herzien.

De geopolitieke gebeurtenissen in verband met de oorlog in Oekraïne hebben ingrijpende gevolgen voor de energiemarkt en raken iedereen, zowel gezinnen als bedrijven. Deze nieuwe context houdt uitdagingen in en vereist nieuwe reacties. Vandaag behoren we al tot de Europese koplopers inzake energiebesparingen. Niettemin voeren we geleidelijk een reeks maatregelen door die erop gericht zijn ons totale energieverbruik voor het komende winterseizoen te verlagen, dankzij een verdere optimalisering van onze gebouwen, datacenters en infrastructuur. Daarnaast zetten we een plan op poten voor de uitbreiding van ons zonnepanelenpark, met de bedoeling onze energieafhankelijkheid te verminderen.

De energie-efficiëntiemaatregelen die we vandaag treffen, zullen ook onze decarboniseringsambities op langere termijn ondersteunen. We willen dat onze initiatieven tot concrete resultaten leiden: we willen onze uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terugdringen en tegen 2040 net zero worden doorheen onze hele waardeketen. In dat opzicht mogen we trots zijn dat Proximus als eerste groot Belgisch bedrijf en als derde telecomoperator ter wereld door het SBTi (Science Based Targets initiative) gevalideerde doelstellingen heeft om de uitstoot van broeikasgassen op korte en lange termijn te verminderen.

De geopolitieke en economische context blijft voor tegenwind zorgen. Niettemin heeft de Proximus Groep de sterkste omzetgroei sinds jaren opgetekend, met een stijging van 7,8% in het derde kwartaal. Dit benadrukt de veerkracht van onze activiteiten op de thuismarkten en onze unieke positie op de internationale markten. Bovendien hebben we door een gerichte kostenbeheersing een ebitdagroei met 0,6% gerealiseerd op groepsniveau, ondanks hogere kosten door de inflatie.

In een volgende stap om Proximus te positioneren als de uitgesproken leider op het gebied van internetoplossingen in België, ben ik echt trots dat we opnieuw de toon hebben gezet door deze week 10 Gbps fibertechnologie te lanceren in vijf steden, in afwachting van een nationale lancering tegen de zomer van 2023.

Ondertussen blijft onze fibervoetafdruk sterk groeien. Eind september waren 1.124.000 woningen en bedrijven aansluitbaar op fiber, waarvan 93.000 in de laatste drie maanden aansluitbaar werden gemaakt. Dit aantal houdt rekening met de typische vertraging tijdens de vakantieperiode. Dit brengt ons op een nationale dekkingsgraad van 19%, waarmee we helemaal op koers zitten om de beoogde dekking van 22% van de bevolking tegen het einde van dit jaar te bereiken. Vanuit commercieel oogpunt werden 27.000 actieve fiberlijnen toegevoegd in het derde kwartaal, waardoor het totaal op 220.000 uitkomt.

Commercieel gezien behielden we tijdens het kwartaal een positieve dynamiek op de thuismarkten. Dit vertaalt zich in een aanhoudende omzetgroei, die in het derde kwartaal met 3,6% toenam ten opzichte van vorig jaar. Een belangrijke factor ter ondersteuning van die groei was de sterke evolutie van de NPS voor onze 3 merken - Proximus, Scarlet en Mobile Vikings.

Onze klantenbasis bleef verder evolueren naar convergente aanbiedingen, waarbij het aantal residentiële klanten met een combinatie van vast en mobiel de voorbije drie maanden met 12.000 is aangegroeid. Deze trend werd ondersteund door de nieuwe aanbiedingen die eerder dit jaar werden gelanceerd. Terwijl we de klanten binnen de Proximus-familie behouden, spelen ons Proximus Flex XS-pack en het internetaanbod van Mobile Vikings duidelijk in op de evoluerende behoeften van bepaalde klantensegmenten. Vooral in de periode rond het begin van het schooljaar hadden tv-abonnementen minder succes binnen de acquisitiemix.

Ook het Business-segment blijft veerkrachtig, met een omzetstijging van 3,7%. Naast een inhaalbeweging van de omzet uit producten werden goede resultaten geboekt voor vast internet, mobiele diensten en recurrente IT-diensten. We blijven innoveren in dit segment en focussen op oplossingen die tegemoetkomen aan veranderende behoeften. Dit kwartaal hebben we als een van de eerste operatoren ter wereld in samenwerking met Ericsson met succes 5G network slicing getest. Dit effent verder de weg voor een specifieke behandeling van bedrijfskritische applicaties in een bedrijfsomgeving.

Onze internationale activiteiten, BICS en Telesign, realiseerden dit kwartaal een groei met dubbele cijfers. Zowel de gecombineerde omzet van beide bedrijven als hun directe marge stegen elk met 23,2% in vergelijking met het jaar voordien. BICS zag zijn ebitda verder groeien met dubbele cijfers, met 23,8% voor het derde kwartaal, dankzij de groei van de directe marge voor alle activiteiten.

Ons tweede internationale filiaal, Telesign, zette zijn sterke commerciële traject van de afgelopen kwartalen voort met een omzetgroei van 44,0%. Het benadrukt daarmee het succes van de strategische koers die het heeft ingezet om zijn positie op de markt voor digitale identiteit en communicatie te versterken. Telesign blijft volledig op schema wat zijn groeiambities voor het jaar betreft.

Algemeen gezien ben ik zeer tevreden over ons traject in de eerste negen maanden van dit jaar. Dit is het resultaat van onze sterke commerciële prestaties, onze niet-aflatende focus op klantenervaring, de tariefherziening van onze portfolio en het sterke traject van onze internationale activiteiten. In combinatie met onze focus op een strikte kostenbeheersing voor onze activiteiten op de thuismarkten brengt dit ons in een goede positie om de economische tegenwind het hoofd te bieden. Bijgevolg hebben we er vertrouwen in dat we voor 2022 in de bovenste vork van de vooruitzichten zullen uitkomen.

Als laatste punt heb ik het genoegen onze aandeelhouders mee te delen dat de Raad van Bestuur het interim-dividend over het boekjaar 2022 heeft goedgekeurd, met een brutodividend van 0,50 EUR per aandeel dat op 9 december 2022 zal worden uitgekeerd.

Kerncijfers

Operationele cijfers, in duizendtallen

    Nettoklantenaangroei in het kwartaal Klantenbasis op einde kwartaal
    2021 2022 % 2021 2022 %
Fiber Aansluitbare woningen 65 93   686 1.124 63,7%
Geactiveerde retaillijnen 15 27   126 220 75,3%
Residentiële klanten Convergent 10 12   979 1.035 5,7%
Groep (abonnementen/simkaarten) Internet 5 6   2.163 2.207 2,0%
TV 5 -13   1.707 1.708 0,6%
Vaste spraak -50 -42   2.049 1.863 -9,1%
Mobiele postpaid (uitgez. M2M) 58 33   4.598 4.775 3,8%
M2M 165 212   3.211 3.913 21,8%
Prepaid -20 -22   709 640 -9,7%

Financiële cijfers (miljoen EUR)

  3e kwartaal Op jaarbasis
    2021 2022 % verschil 2021 2022 % verschil
Groepsomzet
(onderliggend)
Groep 1.400 1.510 7,8% 4.137 4.351 5,2%
waarvan thuismarkten 1.085 1.125 3,6% 3.250 3.322 2,2%
waarvan BICS 263 307 16,4% 740 821 10,9%
waarvan Telesign 87 127 44,0% 241 333 38,4%
Directe marge (onderliggend) Groep 895 939 4,9% 2.679 2.787 4,0%
waarvan thuismarkten 819 844 3,1% 2.463 2.521 2,3%
waarvan BICS 60 71 17,6% 169 198 17,1%
waarvan Telesign 20 28 40,1% 57 80 40,8%
Kosten (onderliggend) Groep -438 -479 9,4% -1.316 -1.416 7,6%
waarvan thuismarkten -395 -418 5,9% -1.191 -1.245 4,5%
waarvan BICS -32 -36 12,1% -92 -104 12,3%
waarvan Telesign -15 -29 92,4% -42 -79 86,2%
Ebitda
(onderliggend)
Groep 457 460 0,6% 1.362 1.371 0,6%
als % van de omzet 32,6 % 30,4 % -2,2 p.p. 32,9% 31,5% -1,4 p.p.
waarvan thuismarkten 424 426 0,4% 1.272 1.276 0,3 %
waarvan BICS 28 35 23,8% 76 94 22,9%
waarvan Telesign 5 -1 nr 14 1 -94,8%
Groepsebitda
(gerapporteerd)
  466 469 0,6% 1.403 1.407 -0,3%
Nettowinst   116 126 8,1% 358 369 3,1%
Geboekte capex
(excl. spectrum en voetbaluitzendrechten)
  239 283 18,5% 736 841 14,2%
Vrije kasstroom
(gecorrigeerd)
  146 85 -42,2 % 408 82 -80,0%
Gecorrigeerde netto financiële positie (excl. leaseschulden)   niet gerapporteerd niet gerapporteerd   -2.526 -2.710 -7,2%

Noot

  • De omzet, directe marge, bedrijfskosten en ebitda van de Groep zijn inclusief eliminaties tussen segmenten.
  • De gecorrigeerde vrije kasstroom is exclusief de impact van fusies en overnames, maar inclusief kapitaalinjecties voor fiber.
  • Mobile Vikings is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekeningen van de Proximus Groep als een volledig geconsolideerd filiaal sinds 1 juni 2021. Deze transactie beïnvloedt de vergelijkbaarheid van de cijfers voor de huidige periode met die van het jaar voordien. Waar relevant verwijzen de opmerkingen in het verslag naar de organische variantie.

Jaarvooruitzichten voor 2022

Op basis van de sterke resultaten over de eerste negen maanden van 2022 verwacht Proximus dat zijn segment van de thuismarkten het jaar 2022 zal afsluiten met een groei van de omzet exclusief toestellen van ongeveer 2% op jaarbasis. De positieve ontwikkeling weerspiegelt de goede commerciële dynamiek, onder invloed van de doorgevoerde prijsaanpassingen en de inhaalbeweging voor installaties van IT-hardware.

De vooruitzichten voor de ebitda op de thuismarkten voor 2022 worden herbevestigd in de bovenste vork van 'Groei tot 1% op jaarbasis'. De omzet op de thuismarkten stijgt sneller dan de ebitda als gevolg van enkele kostenstijgingen door inflatie, waaronder automatische loonindexeringseffecten.

Wat de ebitda van de Proximus Groep betreft, zijn de verwachtingen iets positiever geworden, inclusief een aanhoudend sterk resultaat voor BICS. Daarom heeft Proximus er vertrouwen in het jaar 2022 af te sluiten met een groepsebitda in de bovenste vork van 'Groei tot 1%'.

Aangezien het fiberprogramma van Proximus goed op schema ligt, blijven de capexvooruitzichten voor de Groep ongewijzigd voor 2022, nl. een toename tot ongeveer 1,3 miljard EUR (excl. spectrum en voetbaluitzendrechten).

De verwachte nettoschuldratio voor 2022 blijft ongewijzigd op ongeveer 1,6X de onderliggende ebitda.

Indicator Volledig jaar 2021
Resultaten
Volledig jaar 2022
Vooruitzichten
Volledig jaar 2022
Herziene vooruitzichten
29 juli 2022
Q3'22
YTD-resultaten
Volledig jaar 2022
Herziene vooruitzichten
28 oktober 2022
Onderliggende omzet op de thuismarkten (exclusief toestellen) 4.075 miljoen EUR Groei tot 1% op jaarbasis Groei met 1%-2% op jaarbasis +2,5% op jaarbasis Groei met ongeveer 2% op jaarbasis
Onderliggende ebitda op de thuismarkten  1.654 miljoen EUR Groei tot 1% op jaarbasis Bovenste vork van Groei tot 1% op jaarbasis' +0,3% op jaarbasis Herbevestiging bovenste vork van 'Groei tot 1% op jaarbasis'
Onderliggende groepsebitda  1.772 miljoen EUR Ongeveer -1% op jaarbasis Groei tot 1% op jaarbasis +0,6% op jaarbasis Bovenste vork van 'Groei tot 1% op jaarbasis'
Capex (exclusief Spectrum & voetbaluitzendrechten)  1.203 miljoen EUR In de buurt van 1,3 miljard EUR Herbevestiging 'In de buurt van 1,3 miljard EUR' 841 miljoen EUR Herbevestiging In de buurt van 1,3 miljard EUR'
Nettoschuld / ebitda 1,55X Ongeveer 1,6X Herbevestiging 'Ongeveer 1,6X' niet gerapporteerd Herbevestiging 'Ongeveer 1,6X'

Winstuitkering aan de aandeelhouders

Proximus verbindt zich verder tot een aantrekkelijk beleid inzake winstuitkering en is van plan om over het resultaat van 2022 een jaarlijks brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren, in lijn met het door Proximus aangekondigde dividendbeleid op drie jaar (over de periode 2020-2022).

De Raad van Bestuur van Proximus heeft op 26 oktober 2022 goedgekeurd om het interim-dividend over het boekjaar 2022 van 0,50 EUR bruto per aandeel uit te keren, met uitbetaling op 9 december 2022.
Nettodividend (uitgaand van 30% roerende voorheffing): 0,35 EUR/aandeel

Kwartaalverslag - financiële bestanden

Printen

Deel dit nieuws via